வாழ்வும் வளமும்

விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்க:  தமிழ்          ஆங்கிலம்

விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்க:  தமிழ்          ஆங்கிலம்

 நல்லாசிரியர் விருது 2020 விண்ணப்பம்

தமிழ் முரசும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும், கல்வி அமைச்சின் ஆதரவுடன் இணைந்து வழங்கும் ‘நல்லாசிரியர்...

 கதைக்களத்தில் சிவசங்கரி

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்தும் ‘கதைக்களம்’, இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு ‘ஸூம்’ செயலி...

 இணையம்வழி ஆய்வரங்கம் - ‘சிங்கப்பூர்த் தமிழரும் தமிழும்’

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகமும் தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் கீழுள்ள மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கமும் இணைந்து இணையம் வழி ஆய்வரங்கம்...

(படம்: ஆஞ்சநேயம்)

(படம்: ஆஞ்சநேயம்)

 இணையம் வழி ‘ஆஞ்சனேயம்’ நாட்டிய நாடகம்

வீட்டில் இருந்தபடியே உள்ளூர் கலைக்குழுவான அப்சராஸ் ஆர்ட்ஸின் ஆஞ்சனேயம்- அனுமனின் ராமாயண நாட்டிய நாடகத்தைக் கண்டு களிக்க வகை செய்துள்ளது சிஸ்டிக்...

 காணொளியில் கதை சொல்லும் போட்டி

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் ‘காணொளியில் கதை சொல்லும் போட்டி’ ஒன்றை மாணவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இம்மாதம் நடத்துகிறது....