கதை/கவிதை

உனக்கும் கிழக்கே! (கவிதை)

- அனுபமா உதிவ் தோழா! வாவா! மேலே வாவா! காலம் உண்டு! கவலை விட்டுவா! மேகங்கள் சூழும் வானங்கள் மூடும் இடிஇடிக்கக் கூடும் தனியாக வாடும் தோழா வாவா...

படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

அனந்தசயனபுரி

கதை: சாம்ராஜ் அவன் திருவனந்தபுரம் போய்  இறங்கும்பொழுது நல்ல மழை. இந்த கற்கிடக மழை தொடங்கினால் நிற்காது பெய்துகொண்டே இருக்கும். ரயில்...

படம்: இன்ஸ்டகிராம்

அவன் (கவிதை)

- இரா சத்திக்கண்ணன் அவனின்  குறுஞ்செய்திகளை  அடிக்கடி படிக்கிறேன்  அவனின் புகைப்படத்தை  அடிக்கடி ...

பெட்டை - பாகம் 1

மயில்களைக் குதறியிருந்தன நாய்கள். அதாவது கோல மயில்கள். மார்கழிக்குப் போட்ட கோலம். 11 புள்ளி, 4 வரிசை, 5 வரை நேர்ப்புள்ளி என்ற இலக்கணத்தில் போட்டது....

படம்: தாப்பாந் வாரியா, பிக்சஸ்
Photo: tapan varia from Pexels

மனித வாழ்க்கை

பிறப்பில் எத்தவறும் செய்யாத குழந்தை தெய்வமாகத்தானே பிறக்கிறது ஆனால் வாழும்போதோ அதர்மங்கள் இழைத்து தீமைகள் விதைத்து...

படம்: ஏஎஃப்பி

சொட்டுவது தண்ணீரல்ல

மலையிலும், நதியிலும் கரைபுரண்டது வெள்ளம் அந்நாளில். ஓடையிலும், ஏரியிலும் நிறைந்தது தண்ணீர் பொன்னாளில். நிலத்தடி இருந்த நீரை இறைத்தோம் குடிப்பதற்காக...