கதை/கவிதை

 சிறுகதை: தாயைப்பெற்ற மகள்

குத்­துக்­கா­லிட்டு, எவ­ரை­யும் மதிக்­கா­மல் உட்­கார்ந்­தி­ருந்­த­வ­ளி­டம் சுற்­றி­யி...

 அறிஞர் அண்ணாவின் 'செவ்வாழை' - சிறுகதை

செங்­கோ­ட­னின் குழந்­தை­க­ளுக்கு இப்­போது விளை­யாட்டு இடமே செவ்­வாழை இருந்த இடந்­தான்! மல­ரி­டம் மங்...

 உயிர்ப்பசி

துரை மாடி­யி­லி­ருந்து இறங்கி வந்­தார். கூடத்­­தில் சக்­க­ர­நாற்­காலி மூலை­யில் இருந்­தது. வள்­ளி...

(படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

(படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

 தேக்காவில் தேன்மழை

- அமீதாம்மாள்   ஒளியூட்டு விழா தீப ஒளியூட்டு விழா இன்றுமுதல் தேக்காவில் பகலைத் தொடர்வது இன்னொரு பகலே தொடங்கும் நிகழ்வுக்கு அதிபர்...

 மனிதனும் மனிதமும் (கவிதை)

- செ ப பன்னீர்செல்வம் மனிதனிடம்  மனிதமில்லை என்று எங்கெங்கும் மேடை முழக்கம் பெருங்குரலாக ஒலிக்கிறது. ஆனால் மனிதன்,  மனிதனாக...