சமூகம்

விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்க:  தமிழ்          ஆங்கிலம்

விண்ணப்பப்படிவத்தைப் பதிவிறக்க:  தமிழ்          ஆங்கிலம்

 நல்லாசிரியர் விருது 2020 விண்ணப்பம்

தமிழ் முரசும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழ்மொழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும், கல்வி அமைச்சின் ஆதரவுடன் இணைந்து வழங்கும் ‘நல்லாசிரியர்...

 இளம்பிறை இலக்கிய வட்டத்தின் ‘கலை வளர்ப்போம்’ நிகழ்ச்சி

ஜாலான் புசார் சமூக மன்ற இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழுவும் இளம்பிறை இலக்கிய வட்டமும் இணைந்து வழங்கும் கலை வளர்ப்போம் ஸூன் மெய்நிகர் கூட்டம் இன்று காலை...

 கலைத்தூரிகை: இணைய நிகழ்ச்சி

புத்தாக்க இந்தியக் கலையகம், மாறுபட்ட உலகில் இணையம் வழி சிறப்புற வாழும் வழிமுறை விளக்கங்களை உள்ளடக்கிய கலைத்தூரிகை எனும் இணைய பல்சுவை கலைநிகழ்ச்சியை...

 வீட்டிலிருந்தபடியே காணக்கூடிய மேடை நாடகம்

சிங்கப்பூரின் முதல் இணையம் வழி நேரடியாகப் படைக்கப்பட்ட ‘எம் ஐ ஓல்ட்’ நகைச்சுவை நாடகத்தை இப்போது தமிழில் ‘அப்படி என்ன வயசாச்சு?...

‘சேஃப்என்ட்ரி’  என்னும் மின்னிலக்க வருகைப்பதிவு, உடல்வெப்பநிலைச்சோதனை, நெகிழிக் கையுறை போன்ற பாதுகாப்பு  நடவடிக்கைகளுடன் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன 'லிட்டில் இந்தியா'  கடைகள். படம்: திமத்தி டேவிட்

‘சேஃப்என்ட்ரி’ என்னும் மின்னிலக்க வருகைப்பதிவு, உடல்வெப்பநிலைச்சோதனை, நெகிழிக் கையுறை போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன 'லிட்டில் இந்தியா' கடைகள். படம்: திமத்தி டேவிட்

 நிம்மதி திரும்புகிறது, நம்பிக்கை அரும்புகிறது

கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுப் பரவல் முறியடிப்புத் திட்டம் நடப்பிற்கு வந்ததில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக லிட்டில் இந்தியாவில்...