சமூகம்

கோலக் கலைஞர் திருமதி விஜய லட்சுமியுடன் அலங்காரக் கோலம் வரையும் ஊழியர்கள்.படம்: இர்ஷாத் முஹம்மது

கோலக் கலைஞர் திருமதி விஜய லட்சுமியுடன் அலங்காரக் கோலம் வரையும் ஊழியர்கள்.படம்: இர்ஷாத் முஹம்மது

உடல் வருத்தி உழைப்பவர்களின் மென்மையான கோலங்கள் தமிழரை ஒன்றிணைக்கும் தைத்திருநாள்

இர்­‌‌‌ஷாத் முஹம்­மதுலிட்­டில் இந்­தியா பொங்­கல் பண்­டிகை கொண்­டாட்­டங்­க­ளின் ஓர் அங்­க­மாக கோல­மி­டும் நிகழ்ச்சி வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளுக்­காக...

கடந்த 15ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாலை 4 மணிக்கு இந்திய நற்பணிச் செயற்குழுவின் இரு குடும்பத்தினர் பொங்கலிட, தங்ளின் சமூக மன்றத்தில் பொங்கல் கொண்டாட்டம் தொடங்கியது. படம், செய்தி: முஹம்மது பிலால்

கடந்த 15ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல் அன்று மாலை 4 மணிக்கு இந்திய நற்பணிச் செயற்குழுவின் இரு குடும்பத்தினர் பொங்கலிட, தங்ளின் சமூக மன்றத்தில் பொங்கல் கொண்டாட்டம் தொடங்கியது. படம், செய்தி: முஹம்மது பிலால்

பொங்கல் சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

தங்­ளின் சமூக மன்ற இந்­தி­யர் நற்­ப­ணிச் செயற்­கு­ழு­வும் சமூக மன்ற மேலாண்­மைக்­கு­ழு­வும் இணைந்து பொங்­கல் கொண்­டாட்­டத்தை நேரடி, மெய்­நி­கர்...

சமூக உதவிகளுடன் பொங்கலன்று புதிய தொடக்கம்

பாவை சிவக்­கு­மார்சமூக சேவை­யில் ஈடு­பட்­டு­வ­ரும் ஞானா­னந்­தம் ‘மிஷன்’ சமூக உதவி­க­ளு­டன் பொங்­கல் அன்று சிங்­கப்­பூ­ரில் அதி­கா­ர­பூர்­வ­மாக நிறு­...

சிங்கப்பூரிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை காலை எட்டு மணியளவில் நடைபெற்ற தைப்பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் தூதர் திருவாட்டி ச‌ஷிகலா பிரேமவர்தினி பொங்கல் வைத்தார். படத்தின் வலக்கோடியில் ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் தலைமைக் குருக்கள் ஸ்ரீ சபேச குருக்கள். அமர்ந்திருப்பவர் ஆலயத்தின் தலைவர் டாக்டர் எஸ்.டி.காசிநாதன். படம்: திமத்தி டேவிட்

சிங்கப்பூரிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை காலை எட்டு மணியளவில் நடைபெற்ற தைப்பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் தூதர் திருவாட்டி ச‌ஷிகலா பிரேமவர்தினி பொங்கல் வைத்தார். படத்தின் வலக்கோடியில் ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் தலைமைக் குருக்கள் ஸ்ரீ சபேச குருக்கள். அமர்ந்திருப்பவர் ஆலயத்தின் தலைவர் டாக்டர் எஸ்.டி.காசிநாதன். படம்: திமத்தி டேவிட்

பண்புநெறிகளைப் போற்ற பொங்கல் கொண்டாடும் தூதரகம்

முதல் அறு­வ­டையை சூரி­ய­னுக்கு அர்ப்­ப­ணித்து நன்றி கூறும் உழவர் திரு­நாள் சிங்­கப்­பூ­ரி­லுள்ள இலங்கைத் தூத­ர­கத்­தில் கடந்த வியா­ழக்­கி­ழமை சிறிய...

தமிழ் எழுத்தாளர் கழகத்தின் அறிவியல், வரலாற்றுச் சிறுகதைப் போட்டிகள்

சிங்­கப்­பூர்த் தமிழ் எழுத்­தா­ளர் கழகத்­தின் ஆண்டு விழா­வான முத்­த­மிழ் விழாவை ஒட்டி இவ்­வாண்டும் இலக்­கி­யப் போட்­டி­க­ள் நடத்தப்படுகின்றன....