சிறப்புக் கட்டுரை

சிறு வயதிலேயே கலைகளில் சிறுவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதை ஓவியர், மெய்மறந்து வயலின் வாசிக்கும் இச்சிறுமி மூலம் உணர்த்த விரும்புகிறார். படம்: ஞானி ஆர்ட்ஸ்

சிறு வயதிலேயே கலைகளில் சிறுவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதை ஓவியர், மெய்மறந்து வயலின் வாசிக்கும் இச்சிறுமி மூலம் உணர்த்த விரும்புகிறார். படம்: ஞானி ஆர்ட்ஸ்

கிருமிச்சூழலில் நம்–பிக்கை தரும் ஓர் ஓவி–யக் கண்–காட்சி

சிங்­கப்­பூர், இந்­தியா உள்­ளிட்ட நாடு­க­ளி­லிருந்து கிட்­டத்­தட்ட 150 ஓவி­யக் கலை­ஞர்­கள், 400க்கும் மேற்­பட்ட ஓவி­யங்­களை ஓர் அரிய முயற்­சிக்­காக...

பட்டறைகள் மூலம் சிங்கப்பூர்வாழ் தமிழ் பெண்கள் சிலரின் எண்ணங்களும் கருத்துகளும் சேகரிக்கப் பட்டன.படம்: T:>Works

பட்டறைகள் மூலம் சிங்கப்பூர்வாழ் தமிழ் பெண்கள் சிலரின் எண்ணங்களும் கருத்துகளும் சேகரிக்கப் பட்டன.படம்: T:>Works

தமிழ் பெண் அடையாளத்தை ஆவணப்படுத்தும் ‘தமிழச்சி’

‘தமி­ழச்சி’. அவ­ளின் அடை­யா­ளம் ஒரு குறு­கிய விளக்­கத்­தில் அடங்­காது, அது விரி­வா­னது என்­பதை உணர்த்­தும் முயற்­சியே ‘தமி­ழச்சி’ அருங்­காட்­சி­ய­கம்...

தோ பாயோ நகரப் பூங்காவில் வெளிப்புற உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறார் திருமதி மாதேஸ்வரி. படம்: திருமதி மாதேஸ்வரி

தோ பாயோ நகரப் பூங்காவில் வெளிப்புற உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறார் திருமதி மாதேஸ்வரி. படம்: திருமதி மாதேஸ்வரி

வெளிப்புற உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் மாதேஸ்வரி

ஆர்த்தி சிவ­ரா­ஜன்சிங்­கப்­பூர் பொது மருத்­து­வ­ம­னை­யில் நோயாளி சேவைக்­கான மூத்த உத­வி­யா­ள­ரா­கப் பணி­பு­ரிந்து வந்­தார் திரு­மதி மாதேஸ்­வரி அரி­ய­...

ஒரே திட்டம்வழி இரு வேறு பிரிவினருக்கு ஆதரவுக்கரம்

இந்து இளங்­கோ­வன் உண­வ­கங்­க­ளுக்­குச் சென்று சாப்­பி­டும் வழக்­கம் சில கால­மா­கவே நின்­று­போ­னது. உணவு விநி­யோ­கமே பெரி­தும் நாடப்­ப­டு­கிறது. இந்த...

வாழ்வோடு ஒன்றிணைந்த கொவிட்-19

கொவிட்-19 கிரு­மி­யு­டன் மக்­கள் தங்­க­ளது வழக்­க­மான அன்­றாட நட­வ­டிக்­கை­களை மேற்­கொள்­ளும் வித­மாக சிங்­கப்­பூர் புதிய இயல்­பு­வாழ்க்­கைக்­குத்...