மிக சமீபத்திய

1
2
3
4
5
சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக்குக் கடந்த 53 ஆண்டுகளாகப் பொறி யியல், தொழில்நுட்பம், கணிதம் போன்ற துறைகள்...
சிகரெட் கடத்தலைத் தடுக்க துவாஸ் சோதனைச்சாவடியில் ‘எஸ்க்ரே ஸ்கேனர்’கள் எனப்படும் ஊடுகதிர் வருடிச்...
சிங்கப்பூர் விமானக்காட்சி 2018 மூலம் $343 மில்லியனுக் கும் அதிக தொகை செலவிடப் பட்டு இருக்கிறது...
சிங்கப்பூரின் எண்ணெய் சாரா உள்நாட்டு ஏற்றுமதி ஆண்டுக் காண்டு அடிப்படையில் சென்ற மாதம் 8.3...
சிங்கப்பூர் மக்களுக்கு செய்தியை வழங்குவதோடு நாவூற வைக்கும் உணவையும் வழங்குகிறது சிங்கப்பூர் பிரஸ்...

Videos