அண்மைய

பெரிய அளவிலான வருமுன் காக்கும் இதய சுகாதாரத் திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக, 40 முதல் 70 வயது வரையிலான 10,000க்கும் மேற்பட்ட சிங்கப்பூர்வாசிகள் இதய நோய்க்குப் பரிசோதிக்கப்படுவர்.
மூன்றரை ஆண்டு பொறியியல் மற்றும் விரிவாக்கப் பணிகளுக்குப் பிறகு முனையம் 2ன் வடக்குப் பகுதியில் சாங்கி விமான நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கியிருக்கிறது.
அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவினங்களை சிங்கப்பூரர்கள் சமாளிக்க கூடுதலாக $1.1 பில்லியன் வாழ்க்கைச் செலவின ஆதரவுத் தொகுப்புத் திட்டம் கைகொடுக்கவிருக்கிறது.
ஹாங்ஜோ: உலகப் புகழ்பெற்ற காற்பந்து ஆட்டக்காரர்களின் பெயர்களைக் கொண்டுள்ள இரு இந்திய விளையாட்டாளர்கள் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றனர்.
லக்னோ: வங்கியில் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் வைத்திருந்தால் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று நினைத்திருந்த பெண்ணுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.