கறுப்பும் சிவப்பும்

தோல் நிறத்தைக் காட்டி ஒருவரை சமூகத்தினர் பாரபட்சத்துடன் நடத்துவதை 'நிறபேதம்' என்போம். இனவாதம் வெளிப்படையாகத் தெரிவதுபோல் நிறபேதம் தெரிவதில்லை. ஆனால் திரைப்படங்கள், விளம்பரங்கள், பாடல் வரிகள், சமூக ஊடகங்கள் எனப் பல்வேறு தளங்களிலும் கறுப்பைவிட வெள்ளைதான் அழகு என்ற போதனை மறைந்துள்ளதை உணர முடிகிறது.

இது குறித்து தமிழ் முரசு ஆராய்கிறது.

நாடு­கள் வளர்ச்சி அடைந்­தா­லும் நிற பேதத்தை முற்­றி­லும் ஒழிக்க முடி­ய­வில்லை. இவ்­வாண்டு மார்ச் மாதம் 'வேக்­அப் சிங்­கப்­பூர்' ஊட­கப்­பக்­கத்­தில் வெளி­யான ஒரு செய்­தியை எடுத்­துக்கொள்­வோம். இந்­திய 'மாடல்' அழகி வேண்­டும் என விளம்­பர நிறு­வ­னம் ஒன்று விளம்­ப­ரம் செய்­தி­ருந்­தது. அதற்­கான நேர்­கா­ண­லில் நேஹா என்ற விளம்­பர அழகி இணை­யத்­தின் வழியாக கலந்­து­கொண்­டார். ஆனால், நேஹா தகுதி­அற்­ற­வர் எனத் தெரி­விக்­கப்பட்­டது. கார­ணம், அவ­ரின் தோல் இன்­னும் சற்று வெளுப்­பாக இருக்க வேண்­டும் என்று கூறப்­பட்­ட­தாம்.

இது­போன்ற சம்­ப­வங்­க­ளைப் பற்றி படிக்­கும்­போது சிங்­கப்­பூ­ரி­லும் 'நிற­பே­தம்' உள்­ளது என்­பதை உணர முடி­கிறது.

2021ஆம் ஆண்­டின் 'பெங்­காலி' மொழிக்­கான கேம்பிரிட்ஜ் 'ஓ' நிலைத் தேர்­வுத்தாளில் 'அவ­ளுக்­குக் கறுத்த தோல் இருந்­தும் அழ­காக இருந்­தாள்' என்ற வாக்­கி­யம் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தது. கறுத்த தோல் இருப்­ப­வர் அழ­காக இருப்­பது அரிது என இந்த வாக்­கி­யம் பொருள்­ப­டு­வ­தாக அமைந்­து­விட்­டது.

கடந்த சில ஆண்­டு­க­ளா­கவே தென் கிழக்­கா­சிய நாடு­களில் வெளுப்­பான தோற்­றம், பள­ப­ளப்­பான தோல் போன்றவற்­றில் ஆர்­வ­மும் ஈடு­பா­டும் அதி­க­ரித்து வரு­வ­தாக 2019ல் வெளி­வந்த ஓர் ஆய்வுக் கட்­டுரை எடுத்­து­ரைத்­துள்­ளது. 2021ஆம் ஆண்டு தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழக மாண­வர்­க­ளு­டன் நடத்­தப்­பட்ட ஆய்­வின்படி ஆசிய சூழ­லி­லும் தோல் நிறப்பாகு­பாடு பர­வ­லா­கக் காணப் ­ப­டு­கிறது என்­னும் கருத்து வெளிப்­பட்­டது.

ஊட­கங்­க­ளின் தாக்­கம்

'சிவாஜி' திரைப்­ப­டத்தை யாரும் மறந்­தி­ருக்க முடி­யாது. அதில் நாய­க­னின் தோல் நிறத்தை ஒரு கார­ண­மா­கக் காட்டி கதா­ நா­யகி அவ­ரின் காதலை நிரா­க­ரித்­து­வி­டு­வார். அதன் பின்­னர், எப்­ப­டி­யா­வது தம் தோலை வெளுப்­பாக்க கதா­நா­ய­கன் வெவ்­வேறு அழகு பரா­ம­ரிப்பு வழி­களை நாடு­வ­தா­கக் காண்­பிக்­கப்­படும். 'அங்­கவை', 'சங்­கவை' எனப் பெயர் கொண்ட இரு கறுத்த நிற­மு­டைய பெண்­கள் ஒரு காட்­சி­யில் தோன்­று­வர். நகைச்­சு­வைக்­காக சில காட்­சி­களும் வச­னங்­களும் திரைப்­ப­டத்­தில் சேர்க்­கப்­பட்­டி­ருந்­தா­லும் மறை­மு­க­மான நிற­பே­தம் அதில் புதைந்­துள்­ளது.

திரைப்­ப­டத்­தில் இடம்­பெ­றும் சித்­தி­ரிப்­பும் வச­னங்­க­ளும்­தான் இதற்கு மிகப்­பெ­ரிய கார­ணம் என்று கூறு­கி­றார் 'யுனைடெட் வுமன் சிங்­கப்­பூர்' நிறு­வ­னத்­தில் திட்ட இணை அதி­கா­ரி­யா­கப் பணி­பு­ரி­யும் பிரியா ரவி, 25.

தொலைக்­காட்சி நாட­கங்­க­ளி­லும் இந்த நிற­பே­தத்தை உணர்ந்­தி­ருப்­போம். 'சுந்­தரி' என்ற தொடர் நாட­கத்­தில் கறுத்த நிறப் பெண்­ணைக் கதா­நா­ய­கி­யா­கப் பார்க்­கி­றோம். ஆனால், அந்­தத் தொட­ரின் கருப்­பொ­ரு­ளாக அவ­ரது கறுத்த தோலும் அத­னால் ஏற்­படும் சவால்­க­ளும்­தான் உள்­ளது.

கறுத்த தோல் என்­பது இயல்­பான ஒன்றாக இருக்க, அதைத் தொலைக்­காட்­சி­யி­லும் நாட­கங்­க­ளி­லும் இயல்­பா­ன­தாக சித்­தி­ரிக்க வேண்­டி­யது அவ­சி­யம் என்று ஜெய­சுதா சமுத்­தி­ரன், 31, கூறு­கி­றார்.

அனைத்­து­லக 'பிராண்ட்' மேலா­ள­ரா­கப் பணி­பு­ரி­யும் இவர், கறுப்­பாக இருந்­தா­லும் களை­யாக இருக்­கிறார் என்று கூறப்படு வதையும் அவர் எதிர்த்தார்.

"சிவப்பு நிறத் தோல் பாராட்­டப்படு­கிறது, கறுத்த நிறத் தோல் ஒரு குறை­யாக காட்டப் ­ப­டு­கிறது. ஆனால், அனைத்து தோல் நிறங்­களும் அழ­கா­னவை என்­பதை நாம் உணர்­வது முக்­கி­யம். நிற­பே­தத்­தைத் திருத்­தும் மனப்­பான்மை மக்­க­ளி­டையே ஏற்­பட வேண்­டும். அதற்­கான முயற்­சி­கள் நம் சமூ­கத்­தி­லி­ருந்தே தொடங்க வேண்­டும்," என்று கருது ­கி­றார் ஜெய­சுதா.

ஆண்­க­ளுக்கு கறுப்பு அழகு!

பெண்­கள் சந்­திக்­கும் அதே சவால்­களை ஆண்­கள் எதிர்­நோக்­கு­வ­தில்லை. 'கருப்­பு­தான் எனக்­குப் பிடிச்ச கலரு', 'கருப்­புப் பேர­ழகா' போன்ற பாடல் வரி­கள் மூலம் கறு நிறத்­தோ­லும் அழ­கு­தான் என்று நாம் ஏற்­றுக்­கொண்­டுள்­ளோம். ஆனால், இந்­தச் சலுகை பெண்­க­ளுக்­குக் கிடைப்­ப­தில்லை.

தமிழ் சினி­மா­வின் தாக்­கம் இந்த பாகு­பாட்­டிற்கு வழி­விட்­டுள்­ள­தாக கரு­து­கி­றார் சிங்­கப்­பூர் நிர்­வா­கப் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் நான்­காம் ஆண்­டில் பயி­லும் பிர­பு­தேவா கிருஷ்­ணன், 25.

தமிழ்ப் படங்­களில் கறுத்த தோல் நிறம் கொண்ட கதா­நா­ய­கி­க­ளைக் காண்­பது அரிது, அவர்­க­ளின் எண்­ணிக்­கை­யும் குறைவு. மறு­பக்­கம், கறுத்த நிற­மு­டைய பல கதா­நா­ய­கர்­கள் கொண்­டா­டப்­ப­டு­கின்­ற­னர். வெற்­றி­பெற்ற பெரும் நாய­கர்­க­ளாக சித்­தி­ரிக்­கப் ­ப­டு­கின்­ற­னர் என்­ப­தை­யும் கவ­னித்­துள்­ள­தாக பிர­பு­தேவா குறிப்­பிட்­டார்.

"இந்­தி­யத் தொலைக்­காட்­சி­க­ளின் தாக்­கம் இந்­தி­யா­வில் மட்­டு­மல்­லா­மல், சிங்­கப்­பூ­ரி­லும் காணப்­ப­டு­கிறது. சிங்­கப்­பூ­ரில் வாழ்ந்­தா­லும் நம்­மில் பலர் சிறு­வ­ய­தி­லி­ருந்தே இந்­தி­யா­வில் தயா­ரிக்­கப்­படும் திரைப்­ப­டங்­க­ளை­யும் நாட­கங்­க­ளை­யும் பாடல்­க­ளை­யும் கண்­டும் கேட்­டும் வளர்­கி­றோம். ஆகை­யால், இவற்­றின் தாக்­கம் கடல் தாண்டி நம்­மை­யும் வந்­த­டை­கிறது," என்­கி­றார் பல்­க­லைக்­க­ழக மாணவி ஷரண்யா, 23.

சிங்­கப்­பூ­ரில் மாடல் அழகி நேஹா­வுக்கு நடந்­த­தைப் பற்றி அறிய வந்­த­போ­து­தான் அதிர்ச்சி அடைந்­த­தாக அவர் பகிர்ந்­து­கொண்­டார். இதுபோன்ற செய்­தி­கள் இந்திய பெண்­கள் மத்­தி­யில் தாழ்வு மனப்­பான்­மையை ஏற்­ப­டுத்­த­லாம் என்று அவர் சுட்­டி­னார்.

"என் கறுத்த தோலைப் பற்றி குடும்ப உறுப்­பி­னர்­கள் பேசி­யி­ருக்­கி­றார்­கள். என்­னை­விட வெளுப்­பாக இருக்­கும் மற்ற உற­வி­னர்­க­ளு­டன் ஒப்­பிட்­டும் இருக்­கி­றார்­கள். நான் அழ­கா­கத்­தான் இருக்­கி­றேன் என்ற எண்­ணம் எனக்கு இருந்­தா­லும் இது­போன்ற பேச்சு சில சம­யம் என் மன­தைப் பாதிக்­கிறது.

"ஒரு­வ­ரின் பண்­பு­களே ஒரு­வ­ரின் அழ­கைத் தீர்­மா­னிக்­கின்­றன என்­பதை நாம் புரிந்­து­கொள்ள வேண்­டும்," என்­றார் ஆய்வு அதி­காரி நூருல் ஃபர்­சானா, 24.

பெண்­கள் சிலர் தங்­கள் தோல் நிறத்தை வெண்­மை­யாக்­கும் முக ஒப்­பனைப் பொருள்­ க­ளை­யும் சமூக ஊடக வடிப்­பான்­க­ளை­யும் (filter) அதி­க­மா­கப் பயன்­ப­டுத்­து­கின்­ற­னர்.

சமூக ஊட­கங்­களில் சித்­தி­ரிக்­கப்­படும் அழ­குத் தர­நி­லை­யைப் பின்­பற்ற வேண்­டும் என்ற ஆசை பல­ரி­டம் உண்டு என்­றும், அதற்கு ஏற்­ற­வாறு தங்­கள் தோல் நிற­மும் தோற்­ற­மும் இல்­லாத வேளை­யில் பல­ரும் வருத்­த­ம­டை­கி­றார்­கள் என்­றும் கூறி­னார் 23 வயது காமினி சுப்­ர­ம­ணி­யம்.

"சமூக ரீதி­யாக ஏற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டிய வகை­யில் தங்­க­ளைத் தாங்­களே மாற்­றிக் கொள்ள வேண்­டிய அவ­சி­யத்தை பலர் உணர்­கின்­ற­னர் என்­பதை நான் கண்­கூ­டா­கப் பார்க்­கி­றேன்.

ஆனால் என் தோற்­றத்­தில் நான் திருப்தி கொள்­கி­றேன், பெருமை கொள்­கி­றேன். இந்த உணர்வே தன்­னம்­பிக்கை வளர்­வ­தற்கு முக்­கி­யம்," என்று காமினி பகிர்ந்துகொண்­டார்.

சமூக ஊட­கங்­க­ளின் வரு­கை­யால் நமது தோல் நிறத்­தை­யும் தோற்­றத்­தை­யும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்­டும் என்ற எண்­ணம் மக்கள் மன­தில் உதிக்­கிறது. இது ஆரோக்­கி­ய­மா­ன­தல்ல என்று மன­நல உள­வி­ய­லா­ளர் திரு­மதி புனிதா குண­சே­க­ரன், 38 கூறு கிறார்.

அழகா இருப்­பதை உணர்ந்து அதன் மூலம் ஒரு­வர் தன்­னம்­பிக்கை பெறு­வது சிறப்பு என்­றா­லும் ஒரு­வர் தம்­மி­டம் உள்ள குறை­நி­றை­களை ஏற்­றுக்­கொண்டு அதில் இன்­பம் காண்­ப­தற்­கும் சமூ­கத் தர­நி­லைக்கு ஏற்ப தம்மை மாற்­றிக்­கொள்­வ­தற்­கும் இடையே ஒரு சம­நிலை காண்­பது நல்­ல­தோர் ஆரம்­பம் என்று கரு­து­கி­றார் புனிதா.

"அதி­க­மான முக ஒப்­பனை அணிந்­து­கொண்டு வெளியே செல்­வ­தைக் குறைப்­பது, மற்­ற­வர்­கள் என்ன நினைப்­பார்­கள் என்­பதை விட்­டு­விட்டு, நமக்­குப் பிடித்த நிறத்­தில் ஆடை அணி­வது போன்ற சிறிய செயல்­களும் ஒரு நல்ல தொடக்­கம்­தான். அத­னால் உணர்­வு­ரீ­தி­யா­க­வும் உடல்­ரீ­தி­யா­க­வும் ஆரோக்­கி­யத்­தை­யும் தன்­னம்­பிக்­கை­யை­யும் ஒரு­வ­ர் வளர்த்­துக்­கொள்ள இய­லும்," என்று இவர் குறிப்­பிடுகிறார்.

தற்­போ­தைய தலை­மு­றை­யி­னர் பலர், சமூக ஊட­கங்­கள் சித்­தி­ரிக்­கும் தோல் நிறம், தோற்­றம் போன்ற அழ­குத் தர­நி­லை­க­ளின் அடிப்­ப­டை­யில் தங்­க­ளது வாழ்க்­கைத் துணை­யைத் தேடு­கி­றார்­கள் என்­ப­தை­யும் புனிதா கவ­னித்­துள்­ளார்.

தங்­கள் வாழ்க்­கைத் துணை எப்­படி இருக்க வேண்­டும் என்ற எதிர்­பார்ப்பை சமூக ஊட­கங்­கள் செதுக்­கு­கின்­றன என்­ப­தை­யும் உணர்ந்­துள்­ளார் இவர்.

"அத்­தாக்­கத்­தி­லி­ருந்து தப்­பிப்­பது கடி­னம் என்­றா­லும் இது­போன்ற முடி­வு­களை எடுக்­கும் வேளை­யில் நம் முக்­கி­யத் தேவை­ க­ளைப் பார்ப்­பது அவ­சி­யம்.

தோலை வெளுப்­பாக்­கும் பரா­ம­ரிப்பு, சிகிச்சை முறை­க­ளைப் பல­ரும் நாடு­கின்­ற­னர். 'ஸ்கின் பிளீச்­சிங்' (skin bleaching) எனத் தோலை வெளுப்­பாக்­கும் பரா­ம­ரிப்­புச் சேவை, அழகு நிலை­யங்­களில் வழங்­கப் ­ப­டு­கிறது. தேக்­கா­வில் அழ­குப் பரா­ம­ரிப்பு சேவை வழங்­கும் கடை­க­ளி­லும் இந்­தச் சேவை உண்டு.

அது­மட்­டுமா, தோல் நிறத்தை சிவக்­கச் செய்­யும் 'சோப்பு', திர­வம், 'கிரீம்' போன்ற அழ­குப் பரா­ம­ரிப்­புப் பொருள்­கள் விற்­கப் ­ப­டு­கின்­றன. நிற­பே­தத்தை ஊக்­கு­விக்­கும் வகை­யில் இது­போன்ற பொருள்­களை உற்­பத்தி செய்­யும் நிறு­வ­னங்­களும் கார­ண­மா­கி ­விட்­டன.

புகழ்­பெற்ற நிறு­வ­ன­மான 'இந்­துஸ்­தான் யூனி­லி­வர்' தயா­ரிக்­கும் 'ஃபேர் அண்ட் லவ்லி அழ­குப் பரா­ம­ரிப்பு 'கிரிம்' விளம்­ப­ரங்­களில் கறுப்பு ­நி­றத்தோல் கொண்ட பெண்­கள் அழகு குறைந்­த­வர்­கள் என்றே பல வரு­டங்­க­ளாக சித்­தி­ரிக்­கப்­பட்டு வரு­கிறது. இது ஒரு சர்ச்­சை­யாக மாறி­ய­போது, 'கிளோ அண்ட் லவ்லி' என்று பெயர் மாற்­றப்­பட்­டது.

ஒப்­ப­னைப் பொருள்­கள் வெகு கால­மா­கவே சிவந்த தோல் கொண்­ட­வர்­க­ளுக்கு ஏற்­ற­வாறே தயா­ரிக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. வேறு வழி இல்­லா­மல் இதை வாங்­கிப் பயன்­ ப­டுத்­தும் கறுத்த தோலு­டை­யோ­ரின் தோற்­றம் அவர்­க­ளுக்­குப் பிடித்­த­வாறு அமைவது இதில்லை.

தன் நிறத்­திற்­குத் தகுந்த முக ஒப்­ப­னைப் பொரு­ளைக் கண்­டு­பி­டிப்­பது கடி­ன­மாக உள்­ளது என்­றும் அவ்­வாறு ஒன்­றைக் கண்­டு­பி­டித்­தா­லும் அவை அதி­கம் விற்­கப்­ப­டா­மல் மீட்­டுக்­கொள்­ளப்­ப­டு­கிறது என்­றும் கூறி­னார் 'கெல்­திய' ஒப்­பனை நிறு­வ­னத்­தின் உரி­மை­யா­ளர் சத்­ய­பி­ரியா, 30.

சற்று கறுத்த நிறத் தோலு­டைய விளம்­பர அழ­கி­க­ளைப் பயன்­ப­டுத்­து­வ­தன் மூலம் சமூக ஊட­கங்­களில் கருமை நிறப் பெண் ­க­ளி­ட­மி­ருந்து நல்ல வர­வேற்­பைத் தாம் பெற்று வரு­வ­தா­கக் கூறி­னார் சத்­ய­பி­ரியா.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!