எஸ்டி சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருதுகள் வென்ற இளையர்கள்

இவ்வாண்டுக்கான ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருதைத் தேசிய உருட்டுப் பந்து வீரர் முகம்மது ஜாரிஸ் கோ வென்றுள்ளார். ஆண்களுக்கான உலக உருட்டுப்பந்து வெற்றியாளர் போட்டியில் சிங்கப்பூர் குழு தங்கப் பதக்கம் வென்றதற்கு 24 வயது முகம்மது ஜாரிஸ் முக்கிய காரணமாக இருந்தார். 
ஷங்ரிலா ஹோட்டலில் நடை பெற்ற விருது வழங்கும் நிகழச்சி நேற்று நடைபெற்றது.
இதில் 180 பேர் கலந்து கொண்டனர். கலாசார, சமூக, இளையர் அமைச்சர் கிரேஸ் ஃபூவிடமிருந்து முகம்மது ஜாரிஸ் விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் சிறந்த இளம் விளையாட்டு வீரர் விருதை செயிண்ட் ஆண்ட்ரூஸ் உயர் நிலைப்பள்ளியின் ஹாக்கி அணித் தலைவரான 16 வயது ஷான் சீ தட்டிச் சென்றார்.