விஜய் சேதுபதியை எரிச்சல் படுத்திய செய்தியாளர்

விஜய் சேதுபதியை எரிச்சல் அடைய வைத்த செய்தியாளரின் தொடர் கேள்விகள். கோபத்துடன் ஆனால் நிதானமாக பதில் கூறிய சேதுபதி.

 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்