தண்டனைகளும் வெகுமதிகளும்

சிங்­கப்­பூ­ரில் வேலை­யிட மர­ணங்­கள் அதி­க­ரித்­துள்­ள­தால் அம­லாக்க நட­வ­டிக்­கை­கள் கடு­மை­யாக்­கப்­பட வேண்­டும், தண்­ட­னை­களை அதி­க­ரிக்க வேண்­டும் என்ற அழைப்பு ஓங்கி ஒலிக்­கத் தொடங்­கி­யுள்­ளது.

திரு­மதி தீபா சுவா­மி­நா­த­னைப் பொறுத்­த­வரை பாது­காப்பு குறை­பா­டு­க­ளுக்­கான தண்­டனை அதி­க­ரித்­தால் நிலைமை மாறும் என நம்­பு­கி­றார். அப­ரா­தம் போது­மா­ன­தாக இல்லை, அந்த அப­ரா­தத்­தை­யும் வியா­பா­ரச் செல­வு­களில் ஒன்­றா­கக் கழித்­து­வி­ட­லாம் என்­கிற நிலை­யில் முத­லா­ளி­க­ளுக்கு சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட வேண்­டும் என்று அவர் பரிந்­துரை செய்­கி­றார்.

இத்­த­கைய அழைப்­பு­க­ளுக்­கும் பரிந்­து­ரை­க­ளுக்­கும் செவி­சாய்த்­துள்ள மனி­த­வள அமைச்சு, பாது­காப்­புச் சோத­னை­க­ளின்­போது கண்­டு­பி­டிக்­கப்­படும் குற்­றங்­க­ளுக்­கான அப­ரா­தங்­களை இரட்­டிப்­பாக்­கி­யி­ருக்­கிறது.

வேலை­யி­டப் பாது­காப்பு, சுகா­தா­ரச் சட்ட மீறல்­க­ளுக்­கான குற்­றப் புள்­ளி­க­ளை­யும் அமைச்சு மறு­ப­ரி­சீ­லனை செய்து வரு­கிறது.

அந்­தச் சட்­டத்­தின் கீழ் ஊழி­யர்­க­ளின் பாது­காப்­பை­யும் உடல் நலத்­தை­யும் உறு­திப்­ப­டுத்­து­வது நிறு­வன இயக்­கு­நர்­க­ளின் பொறுப்­பா­கும். விபத்­து­க­ளை­யும் பாது­காப்­புக் குறை­பா­டு­க­ளை­யும் தவிர்க்­கும் நட­வ­டிக்­கை­கள் எடுக்­கப்­பட்­டி­ருப்­பதை அவர்­கள் நிரூ­பிக்க வேண்­டும்.

அவ்­வாறு செய்­யா­த­வர்­கள் மீது நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­டு­கிறது.

கடந்த ஆண்டு, துவாஸ் வேலை­யி­டத்­தில் வெடிப்பு ஏற்­பட்­ட­தில் மூன்று ஊழி­யர்­கள் கொல்­லப்­பட்­ட­னர். ஏழு பேர் காயம் அடைந்­த­னர். இந்­தச் சம்­ப­வத்­தில் உள்­ளூ­ரின் 'ஸ்டார்ஸ் இன்­ஜி­னி­ய­ரிங்' நிறு­வ­னத் தின் ஒரே உரி­மை­யா­ள­ரான சுவா ஸிங் டா, அந்­நி­று­வ­னத்­தின் உற்­பத்தி நிர்­வாகி லிவின் மோ டுன் ஆகி­யோர் மீது குற்­றம் சாட்­டப்­பட்­டது.

சுவா, 38, இரண்டு குற்­றச்­சாட்டு களை எதிர்­நோக்­கி­னார். ஊழி­யர் களின் பாது­காப்பை உறுதி செய்­யும் கட­மை­யி­லி­ருந்து தவ­றி­யது அவற்­றில் ஒன்று, வேலை­யி­டத்­தில் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்ட இயந்­தி­ரங்­கள் பாது­காப்­பா­னது என்­பதை உறு­திப் படுத்­தத் தவ­றி­யது மற்­றொன்று. விசா­ரணை அதி­கா­ரி­க­ளி­டம் அவர் பொய்­களை சொன்­ன­தா­க­வும் கூறப்­ப­டு­கிறது. இதன் மூலம் நீதித் துறை நட­வ­டிக்­கை­களை தடுத்த குற்­றச்­சாட்­டை­யும் அவர் எதிர்­நோக்­கு­கி­றார்.

இவர் மீதான இரண்டு குற்­றச்­சாட்­டு­களும் நிரூ­ப­ண­மா­னால் வேலை­யி­டப் பாது­காப்பு, சுகா­தா­ரச் சட்­டத்­தின் கீழ் இரண்டு ஆண்­டு­கள் வரை சிறைத் தண்­டனை, 200,000 வெள்ளி வரை அப­ரா­தம் அல்­லது இரண்­டும் விதிக்­கப்பட­லாம்.

உற்­பத்தி நிர்­வா­கி­யான திரு லிவின் மோ டுன் 32, மீது வேலை­யி­டத்­தில் கவ­னக்­கு­றை­வாக இருந்து தனக்­கும் வேலை பார்க்­கும் ஊழி­யர்­க­ளுக்­கும் ஆபத்­தைத் தடுக்­கும் பாது­காப்பு அம்­சங்­களை மீறிய குற்­றச்­சாட்டு சுமத்­தப்­பட்­டது.

இது, நிரூ­பிக்­கப்­பட்­டால் அவ­ருக்கு இரண்டு ஆண்­டு­கள் வரை சிறைத் தண்­டனை, 30,000 வெள்ளி அப­ரா­தம் அல்­லது இரண்­டும் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.

ஆனால் விபத்­துக்­கான மூல கார­ணங்­க­ளைச் சமா­ளிக்க தண்­ட­னை­கள் மட்­டும் போதாது என் கிறார் பாது­காப்பு ஆலோ­ச­கர் சுரேஷ் குமார்.

வேலை­யி­டப் பாது­காப்பை மேம் படுத்­து­வ­தைப் பற்­றிய 2010ஆம் ஆண்டு புத்­த­கத்­தில் பாது­காப்பு நிபு­ணர்­க­ளான ஜுடி ஏக்­நி­யூ­வும் அப்ரி டேனி­ய­லும் பாது­காப்பு விதி­மீ­றல் தண்­ட­னை­க­ளால் அச்­சம், அவ­நம்­பிக்கை கலா­சா­ரம் உரு­வாகி தவ­று­கள் மறைக்­கப்­படும் சூழ்­நிலை ஏற்­ப­ட­லாம் என்று குறிப்­பிட்­டி­ருந்­த­னர்.

உண்மை என்­ன­வென்­றால் தண்­ட­னை­கள் எதிர்­பார்த்த விளை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்­த­வில்லை என்று தெரி­வித்த அவர்­கள், கடு­மை­யான காயம் மற்­றும் மர­ணங்­க­ளை­விட மோச­மான தண்­டனை எது­வும் இல்லை என்று கூறி இருந்­த­னர்.

சிங்­கப்­பூ­ரும் பாது­காப்­புத் தரங்­களை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தில் தண்­ட­னை­களை மட்­டுமே நம்­பி­யில்­லா­மல் இதர வழி­க­ளி­லும் முயற்சி செய்து வரு­கிறது. பாது­காப்பு மற்­றும் சுகா­தார இலக்­கு­க­ளு­டன்­கூ­டிய வர்த்­தக நலன்­க­ளுக்கு வழி­காட்­டும் கொள்­கையை அது பின்­பற்­று­கிறது.

உதா­ர­ண­மாக, வேலை தொடர்­பான சாலை விபத்­து­க­ளைத் தவிர்க்க விநி­யோக நிறு­வ­னங்­க­ளு­டன் சேர்ந்து வேலை நடை­மு­றை­களை அதி­கா­ரி­கள் ஆய்வு செய்­கின்­ற­னர்.

மனி­த­வள அமைச்­சின் வர்த்­த­கக் கண்­கா­ணிப்பு திட்­டம், தண்­ட னை­களை வழங்­கு­வ­தில் மட்­டு­மல்­லா­மல் பாது­காப்பு அம்­சங்­களை ஊக்­கு­விப்­ப­தற்­கான சலு­கை­ களிலும் கவ­னம் செலுத்­து­கிறது.

மர­ணங்­கள், வேலை­யிட விபத்­து­க­ளால் காயம், மோச­மான பாது­காப்பு போன்­ற­வற்­றைக் கொண்­டி­ருக்­கும் நிறு­வ­னங்­கள் தண்­ட­னை­ க­ளுக்கு அப்­பால் கண்­கா­ணிப்­புத் திட்­டத்­தின் கீழ் வைக்­கப்­பட்டு வழி காட்­டப்­ப­டு­கின்­றன.

மனி­த­வள அமைச்­சின் கடு­மை­யான மதிப்­பீட்­டுக்கு இத்­த­கைய நிறு­வ­னங்­கள் உட்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கின்­றன. இதில் தவ­றி­னால் இவை நெருக்­க­மான கண்­கா­ணிப்­பின் கீழ் வைக்­கப்­ப­டு­கின்­றன. நிர்­வாக முறை­களில் உள்ள குறை­பாட்டை பகுப்­பாய்வு செய்து ஒரு செயல் திட்­டத்தை நிறு­வ­னம் உரு­வாக்க வேண்­டும்.

இந்த செயல் திட்­டம் அம­லாக்­கப்­படும் விதத்தை அமைச்சு கூர்ந்து கவ­னிக்­கும். இதில் முன்­னேறி வலு­வான பாது­காப்பு கலா­சா­ரத்தை உரு­வாக்­கிக் காட்­டி­னால் திட்­டத்­தி­லி­ருந்து வெளி­யேற அனு ­ம­திக்­கப்­படும்.

2007ஆம் ஆண்­டி­லி­ருந்து 300க்கும் மேற்­பட்ட நிறு­வ­னங்­கள் இந்­தத் திட்­டத்­தின் கீழ் வைக்­கப்­பட்­டன. ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி நில­வரப்படி மனி­த­வள அமைச்­சின் கண்­கா­ணிப்புப் பட்­டி­ய­லில் 28 நிறு ­வ­னங்­கள் இடம்­பெற்­றன.

அந்த வகை­யில் வேலை­யி­டப் பாது­காப்பு, சுகா­தா­ரச் சட்ட கடமை­ களில் தலைமை நிர்­வாக அதி­காரி ­க­ளுக்­கும் நிர்­வாக சபை உறுப்­ பி­னர்­க­ளுக்­கும் தெளி­வான வழி­யைக் காட்­டு­வ­தற்­காக இவ்­வாண்டு இறுதியில் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­பட்ட நடை­முறை கோட்­பா­டும் வெளி­யி­டப்­ப­ட­வி­ருக்­கிறது.

தீர்ப்­பு­கள், அப­ரா­தங்­க­ளைத் தீர்­மா­னிக்­கும்­போது வழி­காட்­டு­தல்­களை பின்­பற்­றாத முத­லா­ளிக்கு எதிரான இந்த கோட்­பா­டு­களை நீதி­மன்­றங்­கள் பயன்­ப­டுத்­த­லாம்.

ஊழி­யர்­க­ளுக்­கும் தண்­ட­னை­கள் மட்­டு­மல்­லா­மல் பாது­காப்பு அம்­சங்­க­ளைக் கடைப்­பி­டித்­தால் சலு­கை­களை வழங்­க­லாம்.

'யுனி­சன் கன்ஸ்ட்­ரக்­‌ஷன்' நிறு­வ­னத்­தைச் சேர்ந்த திரு கோ, பாது­காப்பு விதி­களை மீறும் ஊழி­யர்­களைத் தண்­டிக்­க­லாம். அதே சம­யத்­தில் ஊழி­யர் அணிக்கு பாது­காப்­பான இடத்தை உறு­திப்­ப­டுத்த உத­வும் ஊழி­யர்­க­ளுக்கு வெகு ­ம­தி­கள் வழங்­கப்­பட வேண்­டும் என்­றார்.

இத­னால் ஊழி­யர்­கள் தங்­க­ளு­டைய வேலை­யில் பெரு­மி­தம் கொண்டு இன்­னும் சிறப்­பாக செயல்­பட ஊக்­கு­விக்­கும் என்­றார் அவர்.

பாது­காப்­பற்ற நடை­மு­றை­க­ளைப் பற்றி வெளிப்­ப­டை­யாக பேசும் ஊழி­யர்­க­ளுக்கு தாங்­கள் தண்­டிக்­கப்­பட்­டு­வி­டு­வோம் என்ற அச்­சம் இருக்­கக்கூடாது.

தேசிய தொழிற்­சங்­க காங்­கி­ர­ஸின் உதவி தலை­மைச் செய­லா­ள­ரும் ராடின் மாஸ் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­ன­ரு­மான மெல்­வின் யோங், பாது­காப்­பற்ற விவ­கா­ரங்­கள் வெளிப்­ப­டு­வ­தற்­கான வழி­கள் இருக்க வேண்­டும் என்று விவா­திக்­கப்­பட்­ட­போது இந்­தப் பிரச்­சி­னையை சுட்­டிக் காட்­டி­யி­ருந்­தார்.

ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான பாது­காப்பு அம்­சங்­கள் குறித்து கருத்து தெரி­விப்­ப­தில் தொழிற்­சங்­கத் தலை­வர்­களும் முக்­கிய பங்­காற்­ற­லாம் என்று அவர் யோசனை கூறி­னார்.

ஆயி­ரத்­துக்­கும் மேற்­பட்ட தொழிற்­சங்­கத் தலை­வர்­கள் ஏதோ ஒரு வடி­வி­லான பாது­காப்பு, சுகா­தா­ரப் பயிற்­சி­க­ளைப் பெற்­றுள்­ள­னர். இத­னால் வேலை­யி­டப் பாது­காப்பு, சுகா­தாரக் கொள்­கை­களை வகுப்­ப­தி­லும் சோத­னை­களை நடத்­த­வும் அவர்­கள் கைகொ­டுக்­க­லாம் என்று திரு யோங் மேலும் தெரி­வித்­தார்.

நிறு­வ­னத்­தின் பாது­காப்பு அம்சங்­களை பொது­வில் வெளி­யி­டு­வது மனி­த­வள அமைச்சு எடுத்­துள்ள கூடு­தல் நட­வ­டிக்­கை­களில் ஒன்று. தற்­போது கட்­டு­மா­னத் துறை­யில் மட்­டும் இது பின்­பற்றப் ­ப­டு­கிறது. இதர தொழில்­க­ளுக்­கும் விரி­வு­ப­டுத்த வேண்­டும் என்று அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

'ஹோம்' எனும் குடி­யே­றும் பொரு­ளி­ய­லுக்­கான மனி­தா­பி­மான அமைப்பு, வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­ க­ளுக்­குப் புதிய வேலை தேடு­வதற்­கான சுதந்­தி­ரம் இருந்­தால் வேலை­யி­டப் பாது­காப்­புக்கு அது வழி வகுக்­கும் என்று கூறு­கிறது.

"அவர்­க­ளுக்கு வேலை பார்க்­கும் நியா­ய­மான வாய்ப்பு வழங்­கப்­பட்­டால் தங்­க­ளுக்­கா­க­வும் சக ஊழி­யர்­க­ளைப் பாது­காக்­க­வும் பேசு­வார்­கள். இறு­தி­யாக ஆபத்­தான வேலையை அவர்­க­ளால் விட்­டுச் செல்­ல­வும் முடி­யும். கடை­சி­யாக அம­லாக்க நட­வ­டிக்­கை­களை எடுப்­ப­தற்­குப் பதி­லாக அடிப்­படை பிரச்­சி­னை­க­ளைத் தீர்க்க இது உத­வும்," என்­றது ஹோம்.

அண்­மை­யில் வேலை­யிட மர­ணங்­கள், காயம் ஏற்­ப­டுத்­திய சம்­ப­வங்­கள் அதி­க­ரித்­தி­ருந்­தா­லும் மனி­த­வள நெருக்­கடி தீர்ந்­த­தும் சிங்­கப்­பூர் வழக்­க­மான நல்ல சூழ்­நி­லைக்­குத் திரும்­பும் என பாது­காப்பு நிபு­ணர்­கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றனர்.

"நாம் பின்­னோக்கி பார்த்­தால், சிங்­கப்­பூர் பல தடை­களைத் தாண்டி வந்­துள்­ளது. நாங்­களும் எங்­கள் தேசிய இலக்­கு­டன் பய­ணிக்­கிறோம். அதி­லி­ருந்து விலக விரும்­ப­வில்லை," என்­கி­றார் திரு சுரேஷ். "எங்­க­ளு­டைய பாதை­யில் ஏரா­ள­மான சவால்­கள் இருந்தாலும் அவை எங்­களைத் தடுக்க முடியாது," என்­றும் அவர் சொன்­னார்.

(கட்டுரையாளர்: கோக் யுஃபெங், ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!