இந்தியாவில் கிருமித்தொற்றால் உயிரிழந்தோரில் ஆண்கள் 64%

இந்தியாவில் கொரோனா கிருமித்தொற்றால் 3,580க்கு மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். அவர்களில் 64 விழுக்காட்டினர் ஆண்கள்.  இந்தத் தகவலை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்ச