புதுடெல்லி புகார்: அரசதந்திரிகளை அலைக்கழிக்கும் பாகிஸ்தான் ஒற்றர்கள்

புது­டெல்லி: பாகிஸ்­தா­னின் இஸ்­லா­மா­பாத் நக­ரில் பணி­யில் இருக்­கும் இந்­திய தூத­ரக அதி­கா­ரி­களை அந்த நாட்­டின் வேவுத்­து­றை­யி­னர் அலைக்­க­ழிப்­ப­தாக பாகிஸ்­தான் அர­சி­டம் புது­டெல்லி புகார் தெரி­வித்து இருக்­கிறது.

இஸ்­லா­மா­பாத்­தில் இந்­திய அர­ச­தந்திரி­க­ளைப் பின் தொடர்ந்­த­படி பாகிஸ்­தான் வேவுத்­து­றை­யி­னர் மோட்­டார் சைக்­கிள்­களில் செல்­வ­தைக் காட்­டும் பல காணொ­ளி­கள் சமூக ஊட­கங்­களில் பதி­வேற்­றப்­பட்டு இருக்­கின்­றன என்­ப­தை­யும் இந்­தியா தன் புகா­ரில் சுட்­டி­யது.

புது­டெல்­லி­யில் வேவு பார்த்­த­தற்­காக பாகிஸ்­தான் தூத­ர­கத்­தைச் சேர்ந்த இரு அதி­கா­ரி­களை இந்­திய சட்ட அம­லாக்க அதி­கா­ரி­கள் மடக்­கிப் பிடித்­த­னர். அந்த இரு­வ­ரும் மே 31ஆம் தேதி பாகிஸ்­தானுக்­குத் திருப்பி அனுப்­பப்­பட்­ட­னர்.

இத­னை­ய­டுத்து இந்­திய அர­ச­தந்­திரி­களை பாகிஸ்­தான் அலைக்­க­ழிப்­ப­தா­கப் புகார் கிளம்பி இருக்­கிறது. இந்­திய அர­ச­தந்­தி­ரி­க­ளைப் பணி செய்­ய­வி­டா­மல் பாகிஸ்­தான் வேவுத் துறை­யி­னர் பல தடங்­கல்­களை ஏற்­ப­டுத்­து­வ­தா­க­வும் புகாரில் புது­டெல்லி குறிப்­பிட்டு உள்­ளது.

இந்­திய தூத­ரக அதி­கா­ரி­களை வாக னங்­களில் பின்­தொ­ட­ரும் பாகிஸ்­தான் வேவுத் துறை­யி­னர், அந்த அதி­கா­ரி­களை மிரட்­டு­வ­தா­க­வும் கூறப்­ப­டு­கிறது.

இந்த விவ­கா­ரம் குறித்து பாகிஸ்­தான் அர­சாங்­கத்­தி­டம் புகார் தெரி­விக்­கப்­பட்டு இருப்­ப­தாக இந்தியத் தக­வல் வட்­டா­ரம் ஒன்று குறிப்­பிட்டு உள்­ளது.

இந்­தி­யா­வில் பணி­யாற்றி வந்த பாகிஸ்­தான் தூத­ரக அதி­கா­ரி­கள் புது­டெல்­லி­யில் இந்­திய பாது­காப்பு நிலை­யங்­கள் பற்­றிய ரக­சிய தக­வல்­க­ளைத் திரட்ட முயன்­ற­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது.

அவர்­க­ளைத் தடுத்து நிறுத்தி மடக்­கிய இந்­திய அதி­கா­ரி­கள், அந்­தப் பாகிஸ்­தா­னி­ய­ருக்கு எதி­ராக அதி­கா­ரத்­துவ ரக­சிய சட்­டத்­தின் கீழ் வழக்­குப் பதிந்­த­னர். பிறகு அந்த அதி­கா­ரி­கள் பாகிஸ்­தா­னுக்­குத் திருப்பி அனுப்­பப்­பட்­ட­னர். இதை­ய­டுத்து இப்­போது பாகிஸ்­தா­னில் இந்­திய அதி­கா­ரி­க­ளுக்­குத் தொல்லை கொடுக்­கப்­ப­டு­வ­தாகக் கூறப்படுகிறது.