எவ்வயதிலும் பரதம் கற்கலாம்

வி.கே. சந்­தோஷ் குமார்

திரு­வாட்டி விவி­யன் லை தமது சிறு­வ­ய­தில் ஷாவ்­லின், தாய்ச்சி கற்­றுக்­கொண்­ட­போது தம்­மால் ஆற்­ற­லு­டன் நட­ன­மாட முடி­யா­தது குறித்­துக் கவ­லைப்­பட்­ட­தில்லை. இவர் நெட்­டோட்­டங்­க­ளி­லும் ஓடி­யுள்­ளார்.

நட­னம் இவ­ரது விருப்­ப­மா­கவோ, அதில் இவர் தேர்ந்­த­வ­ரா­கவோ இருந்­த­தில்லை.

ஆனால், சிராங்­கூன் சாலை ஸ்ரீ வட­பத்­திர காளி­யம்­மன் கோவி­லில் ஒரு நட­னக்­கு­ழு­வில் சேர்ந்­த­பின் அது மாறிப்­போ­னது.

தொடக்­கத்­தில் சிங்­கப்­பூர் பௌத்த இனத்­த­வ­ராக இருந்த திரு­வாட்டி விவியன், நண்­பர் ஒரு­வ­ரின் ஆலோ­சனை­யின்­பே­ரில் 1990களில் இருந்து இந்து சம­யத்­தைத் தழு­வத் தொடங்­கினார். அதன்­பின் நட­னத்­தி­லும் இவ­ருக்கு ஆர்வம் பெரு­கி­யது.

2014ஆம் ஆண்டு தமது 52வது வய­தில் தன்­னால் பாரம்­ப­ரிய நட­ன­மான பர­த­நாட்­டி­யத்­தைக் கற்­றுக்­கொள்ள இய­லுமா என்று நடன ஆசி­ரி­யை­யான சித்­தா­ர­வம்மா சந்­தி­ர­சே­க­ர­னி­டம் கேட்­டார்.

"பர­த­நாட்­டி­யம் கடி­ன­மா­னது என்­ப­தா­லும் அதன் தாளத்­திற்கு ஏற்ற இயல்­பான உணர்வு திரு­வாட்டி விவி­ய­னி­டம் தோன்­றா­த­தா­லும் சற்று தயங்­கி­னேன்," என்­றார் திரு­வாட்டி சித்­தா­ர­வம்மா.

"ஆனா­லும், அவ­ரது ஆர்­வத்­தைக் கண்டு சேர்த்­துக்­கொண்­டேன். நட­னத்தை அனை­வ­ரும் ரசிக்­க­லாம் என்­ப­தால் அவ­ருக்கு ஏன் கற்­றுத்­த­ரக்­கூ­டாது என்று என்னை நானே கேட்­டுக்­கொண்­டேன்.

"திரு­வாட்டி விவி­ய­னின் உடல் நன்கு வளை­யும் தன்மை கொண்­டி­ரா­த­தால் நான் அதி­கம் சிர­மப்­பட வேண்­டி­யி­ருக்­கும் என்­பது எனக்­குத் தெரி­யும். ஆனால், எட்டு ஆண்­டு­களில் பர­தக்­க­லை­யின் நுணுக்­கங்­க­ளைக் கற்­றுக்­கொண்டு, அவர் என்னை வியப்­ப­டை­யச் செய்­தார்.

"இன்று அவர் நல்­ல­தொரு பர­தக்­கலை­ஞர் என்­ப­தைப் பெரு­மை­யு­டன் சொல்­கி­றேன்," என்­றார் திரு­வாட்டி சித்­தா­ர­வம்மா.

இப்­போது 60 வய­தா­கும் திரு­வாட்டி விவி­யன், சிங்­கப்­பூர் இந்­தி­ய நுண்­கலைக்­கழகத்தின் மகாத்மா காந்தி நினை­வுக்­கூ­டத்­தில் நாளை ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை பர­த­நாட்­டிய அரங்­கேற்­றம் புரி­ய­வி­ருக்­கிறார்.

"ஈராண்­டு­க­ளுக்கு முன்பே நான் தயா­ரா­கி­விட்­ட­போ­தும் கொவிட்-19 தொற்­றுப் பர­வ­லால் எனது அரங்­கேற்­றம் தள்­ளிப்­போ­னது.

"இம்­முறை கணேசபெ­ரு­மா­னின் அரு­ளு­டன் எனது தனி அரங்­கேற்­றம் நல்­ல­மு­றை­யில் இடம்­பெ­றும் என நம்­பு­கி­றேன்," என்­றார் திரு­வாட்டி விவி­யன்.

மொத்­தம் 80 நிமி­டம் இடம்­பெ­ற­வுள்ள இவ­ரது அரங்­கேற்­றம், புஷ்­பாஞ்­சலி, ஜதிஸ்­வ­ரம், ஷப்தா, வர்­ணம் உள்­ளிட்ட ஏழு அங்­கங்­க­ளைக் கொண்­டது.

பர­தக்­க­லை­யின் மீதான திரு­வாட்டி விவி­ய­னின் ஆர்­வத்தை அவ­ரது அரங்­கேற்­றத்­தில் காண்­பீர்­கள் என்­கி­றார் அவ­ரின் குரு­வான திரு­வாட்டி சித்­தா­ர­வம்மா.

தாம் 50 வயதை எட்­டும்­வரை தமக்கு நட­னம் குறித்து எது­வும் தெரி­யாது என்று திரு­வாட்டி விவி­யன் சொன்­னார்.

"நான் 18 வய­தி­லி­ருந்து ஷாவ்­லி­னும் தாய்ச்­சி­யும் கற்­கத் தொடங்­கி­னேன்," என்­றார் தன்­னு­ரி­மைத் தொழி­லாக 'ஸ்பா தெர­பிஸ்ட்'டாக இருக்­கும் ஒற்­றை­ய­ரான இவர்.

பத்­தாண்­டு­க­ளுக்­குப் பிறகு நெட்­டோட்­டங்­களில் ஓடத் தொடங்­கிய இவர், நீண்ட தொலைவு ஓடு­வ­தில் பிரச்­சினை ஏற்­பட்­ட­தால் அதை நிறுத்­தி­விட்­டார். அதன்­பின் உடலை உறு­தி­யாக வைத்­தி­ருப்­ப­தற்­கான வழி­களை ஆராய்ந்­தார்.

"பின்­னர் குரு சீதா இந்­திய நட­னங்­கள் கற்­றுத் தந்­த­தைக் கண்டு, எனக்­குக் கற்­றுத் தரு­வீர்­களா என்று கேட்­டேன். முத­லில் நாட்­டுப்­புற நட­னங்­களில் தொடங்கி, படிப்­ப­டி­யாக பர­தத்­திற்கு மாறி­னேன்," என்­றார் திரு­வாட்டி விவி­யன்.

தம் குரு­வின் 12 வயது மாணவி ஒரு­வர் முழுப் பாரா­ய­ணம் செய்­தது கண்டு வியந்­து­போ­ன­தா­கக் குறிப்­பிட்ட இவர், அம்­மா­ண­வி­யைப்­போல் தானும் ஒரு­நாள் மேடை­யேற முடி­யுமா எனக் கேட்­ட­போது, அதற்­குத் தம் குரு சரி என்று சொன்­னதை நினை­வு­கூர்ந்­தார்.

நட­னம், இசை குறித்து நல்ல ரசிப்­புத்­தன்மை இல்­லா­த­தால் தொடக்­கத்­தில் சிர­ம­மாக இருந்­தது. பர­தச் சந்­தங்­களும் உரை­களும் தமிழ், தெலுங்கு, கன்­ன­டம், சமஸ்­கி­ரு­தத்­தில் இருந்­த­தால் மொழி­யும் ஒரு தடைக்­கல்­லாக இருந்­தது.

"குரு சீதா எனக்கு ஆங்­கி­லத்­தில் விளக்கி, எல்லா நடன அசை­வு­க­ளை­யும் இசைக்­கு­றிப்­பு­க­ளை­யும் காட்­டு­வார் என்­ப­தால் நான் அதிர்ஷ்­ட­சாலி," என்­றார் திரு­வாட்டி விவி­யன்.

"தொடக்­கத்­தில் மிகுந்த சவா­லாக இருந்­தது. ஆயி­னும் குரு சீதா­வின் சென்­னை­யைச் சேர்ந்த ஆசி­ரி­ய­ரும் பெயர்­பெற்ற பாட­க­ரும் நட்­டு­வாங்க வல்­லு­நரு­மான சீதா­ராம சர்மா, சிங்­கப்­பூ­ரில் இருந்­த­போது எனக்கு பர­தக்­க­லை­யின் அடிப்­படை­க­ளைக் கற்­றுக்­கொ­டுத்­தார்," என்று இவர் சொன்­னார்.

அவர்­கள் தம்­மு­டன் அமர்ந்து நட­னத்­தை­யும் இசை­யின் தாள லயத்தை கவ­னித்து எப்­படி ரசிக்க வேண்­டும் என்று சொல்­லிக் கொடுத்­த­தால், படிப்­ப­டி­யாக எல்­லாப் பிரச்­சி­னை­க­ளை­யும் தாண்டி வந்­த­தாக இவர் குறிப்­பிட்­டார்.

இவ்­வாண்டு ஜன­வ­ரி­யில் நடன வகுப்பு­கள் சிஃபாசுக்கு மாறு­முன் ஸ்ரீ வட­பத்­திர காளி­யம்­மன் கோவி­லில் இவர் நட­னப் பயிற்சி பெற்­றார்.

'பரதம் ஒருவகை வழிபாடு'

"நான் 'லைன் டான்ஸ்', 'பெல்லி டான்ஸ்' போன்ற நட­னங்­க­ளைக் கண்­டுள்­ளேன். ஆனால், பர­தம் ஒரு வழி­பாடு போன்­றது என்­ப­தால் தனித்­து­வ­மா­னது. என்­னைப் பொறுத்­த­வரை, இது வழி­பாடு செய்து, இறை­வ­னி­டம் பேசு­வது போன்­றது," என்­றார் திரு­வாட்டி விவி­யன்.

"கற்­ப­தற்கு ஏரா­ள­மாக உள்­ளது. ஆனால், எனக்கு வரம்­பு­கள் இருக்­கின்­றன. நான் கற்­றுக்­கொண்டவை எல்­லாமே குரு சீதா­வின் பெருந்­தன்­மை­யால்­தான். எனது திற­மைக்கு ஏற்­ற­படி கற்­றுக்­கொடுத்து, கடி­ன­மான நட­னத்தை எனக்­காக எளி­மை­யாக்­கித் தந்­தார் அவர்," என்­றார் திரு­வாட்டி விவி­யன்.

"அவ­ருக்­குச் சம­யம் ஒரு பொருட்­டல்ல. அவ­ரி­ட­மி­ருந்து பொறுமை, நல்­லொ­ழுக்­கம், நேர்மை ஆகி­ய­வற்­றைக் கற்­றுக்­கொண்­டேன். இவை­ய­னைத்­தும் என நட­னத்­தில் வெளிப்­படும்," என்­றும் இவர் சொன்­னார்.

திரு­வாட்டி விவி­ய­னின் நான்கு மூத்த சகோ­த­ரர்­களில் ஒரு­வர், இவ­ரது அரங்­கேற்­றத்தை நேரில் காண­வி­ருக்­கி­றார். இவ­ரின் 96 வயது தாயார் இணை­யம் வழி­யாக நேர­லை­யில் அரங்­கேற்­றத்­தைக் காண­வுள்­ளார்.

"இது என் குடும்­பத்­தி­ன­ருக்கு வியப்­பளிப்­ப­தாக இருக்­கும். இந்­தி­யப் பாரம்­பரிய நட­னம் குறித்து அவர்­க­ளுக்கு எது­வும் தெரி­யாது. நான் இவ்­வ­ளவு கற்று, தன்­னிச்­சை­யாக பர­தம் ஆடு­வது அவர்­களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும்," என்­றார் திரு­வாட்டி விவி­யன்.

"பர­த­நாட்­டி­யம் என் உடலை உறு­தி­யாக வைத்­தி­ருக்க உத­வு­வ­து­டன் என் மனத்­தை­யும் திறந்­துள்­ளது. ஒவ்­வொரு நட­ன­மும் வெவ்­வேறு கதை­யைச் சொல்­லும். அமைதி, நட்பு, நல்­லி­ணக்­கம், உண்மை, பரிவு, சகிப்­புத்­தன்மை உள்­ளிட்ட பண்­பு­ந­லன்­களை நான் கற்­றுக்­கொண்­டுள்­ளேன்," என்று பெரு­மி­தத்­துடன் கூறி­னார் இந்த நட­ன­மணி.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!