அமைச்சர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியவர் மன்னிப்புக் கோரினார்

மனிதவள அமைச்சர் ஜோசஃபின் டியோ மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்திய இருவரில் ஒருவர் அதற்காக மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டார். திருமதி டியோ மீதும் அவரது கண