டாக்சி ஓட்டுநருக்குச் சிறை

இரண்டு டாக்சி ஓட்டுநர்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட வாய்ச்சண்டை வன்செயலாக மாறியது. 
  அந்த இருவரில் ஒருவர், எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடிய பூச்சுமருந்து திரவம் இருந்த ஒரு டப்பாவைக் கொளுத்தி,  தீ மற்றோர் ஆடவரின் மீது படும்படி செய்துவிட்டார். 
அதனால் லாம் சூன் சாய், 61, என்பவருக்கு இடது காது, கன்னம், கழுத்தில் மேலோட்டமாகத் தீப்புண் ஏற்பட்டது. 
தாக்கியதாகக் கூறும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட இங் சூன் கிம், 65, என்ற டாக்சி ஓட்டுநருக்கு 14 மாதம் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. 18 மாத காலம் எந்த வாகனத்தையும் ஓட்டக்கூடாது என்று அவருக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. 
காயப்படுத்தியதற்காக திரு லாமுக்கு $115 இழப்பீடு கொடுக்கும்படியும் இங்கிற்கு உத்தரவிடப்பட்டது. இந்தச் சம்பவம் 2017 மே 1ஆம் தேதி இரவு சுமார் 8 மணிக்கு       விவோசிட்டி டாக்சி நிறுத்தத்தில் நிகழ்ந்தது.