‘ஃபியர்லஸ்’ கரையோரக் காவல் கப்பல் அறிமுகம்

சிங்கப்பூர் குடியரசு கடற்படை யின் எட்டாவது மற்றும் கடைசி கரையோரக் காவல் கப்பல் நேற்று அறிமுகம் செய்து வைக் கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக தற்காப்பு மூத்த துணை அமைச்சர் ஹெங் சீ ஹாவ் கலந்துகொண்டார். ‘ஃபியர்லஸ்’ கப்பலை திரு ஹெங்கின் மனைவியான திருமதி ஹெங் சூன் போ அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
சிங்கப்பூரின் இறையாண் மையைப் பாதுகாக்க வலுவான கடற்படை அவசியம் என்று விழாவில் உரையாற்றி திரு ஹெங் கூறினார்.
“கடற்துறையை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் நாடுகளுக்கு கடற்படைதான் முக்கிய பாது காப்பு. சிங்கப்பூரின் இறையாண் மையைப் பாதுகாக்க வலுவான கடற்படை அவசியம். அதுமட்டு மல்லாது, கடல்வழிப் பாதை களைப் பாதுகாப்பானதாகவும் எவ்வித தடைகளின்றியும் வைத்திருக்க கடற்படையின் பங்கு முக்கியமானது.  மிரட்டல் களைக் கண்டுபிடிக்க ஒவ் வொரு நாளும் 24 மணி நேரத் துக்கு சிங்கப்பூரின் கடற்துறை அமைப்புகள் இணைந்து செயல் படுகின்றன. சிங்கப்பூரின் கடற் பகுதியைப் பாதுகாப்பானதாக வைத்திருக்க நமது கடற்படை அயராது சுற்றுக்காவல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது,” என்றார் திரு ஹெங்.
 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

உச்ச நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க விரும்பி கடற்பாலத்தில் நடந்து செல்பவர்களின் பாதுகாப்புக்காக நடைபாதை தேவைப்படுகிறது. படம்: சாவ்பாவ்

19 Jun 2019

கடற்பாலத்தில் நடைபாதை கட்ட ஜோகூர் திட்டம்

சிங்கப்பூரிலுள்ள 16 நகர மன்றங்களும் புதிய ஆளுமை முறைமைக்கு உட்பட்டுச் செயல்படவேண்டும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

19 Jun 2019

நகர மன்றங்களுக்குப் புதிய ஆளுமை முறைமை

ஜூரோங் தீவில் உள்ள இவோனிக் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது ஆலை நேற்று தனது செயல்பாட்டை தொடங்கியது. படம்: இவோனிக்

19 Jun 2019

சிங்கப்பூரில் $768 மி. செலவில்  ‘இவோனிக்’கின் 2வதுநிறுவனம்