சாங்கி விமான நிலையத்திற்குக் கடந்தாண்டு சுமார் 65.6 மில்லியன் பயணிகள் வருகை

சாங்கி விமான நிலையத்திற்குக் கடந்தாண்டு சுமார் 65.6 மில்லியன் பயணிகள் வருகையளித்ததாக சாங்கி விமான நிலையக் குழுமம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த எண்ணிக்கை, 2017ஆம் ஆண்டைவிட 5.5 விழுக்காடு அதிகம்.விமானங்களின் புறப்பாடு, தரையிறங்கல் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கை 3.4 விழுக்காடு அதிகரித்திருப்பதாகவும் விமானச் சரக்கின் எடை 1.4 விழுக்காடு அதிகரித்து 2.15 மில்லியன் டன்னாக இருப்பதாகவும் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.

மற்ற ஆண்டுகளைப் போல் கடந்த ஆண்டிலும் விமான நிலையத்திற்கு ஆக சுறுசுறுப்பான மாதம் டிசம்பர் என்று விமான நிலையக் குழுமம் தெரிவித்தது. டிசம்பரில் 6.13 மில்லியன் பயணிகள் வந்தனர். கடந்தாண்டில் டிசம்பர் 21ஆம் தேதி விமான நிலையத்திற்கு ஆக சுறுசுறுப்பான நாளாக இருந்தது. அன்றைய தினம் 221,155 பயணிகள் சாங்கி விமான நிலையத்திற்கு வந்தனர். சிங்கப்பூருக்கு அதிகமான பயணிகள் வருகை தரும் பத்து நாடுகளில் இந்தியாவிலிருந்தும் ஜப்பானிலிருந்தும் வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையே ஆக அதிகமாக முறையே 12 விழுக்காடும் 10 விழுக்காடும் வளர்ச்சி அடைந்தன.