மேல்வீட்டிலிருந்து ரத்தம் சொட்டிய அதிர்ச்சி

தெம்பனிஸ் ஸ்திரீட் 43, புளோக் 440ல் வசிக்கும் 62 வயது திருவாட்டி ஜமிலா, தம் வீட்டில் வீசிய துர்நாற்றம், வீட்டுக் கூரைப் பகுதியிலிருந்து சொட் டிய கருஞ்சிவப்பு நிறத் திரவத் திலிருந்து வந்ததைக் கண்டு பிடித்தார். 
அதைப் பாத்திரத்தில் சொட்ட விட்டதில் ரத்தமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகித்து போலிசிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
  போலிஸ் சோதனையின்போது மாதின் வீட்டுக்கு மேல்வீட்டில் வசித்த 77 வயது ஆடவர் வீட்டில் இறந்து கிடந்ததைக் கண்டுபிடித்தனர். முதியவரின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறான தாக வகைப்படுத்தப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் தொடர் பில் வெளியிடப்பட்ட படங்களில் வீட்டுக் கூரையிலிருந்து ரத்தம் சொட்டுவதைக் காணமுடிகிறது.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

உச்ச நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க விரும்பி கடற்பாலத்தில் நடந்து செல்பவர்களின் பாதுகாப்புக்காக நடைபாதை தேவைப்படுகிறது. படம்: சாவ்பாவ்

19 Jun 2019

கடற்பாலத்தில் நடைபாதை கட்ட ஜோகூர் திட்டம்

சிங்கப்பூரிலுள்ள 16 நகர மன்றங்களும் புதிய ஆளுமை முறைமைக்கு உட்பட்டுச் செயல்படவேண்டும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

19 Jun 2019

நகர மன்றங்களுக்குப் புதிய ஆளுமை முறைமை

ஜூரோங் தீவில் உள்ள இவோனிக் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது ஆலை நேற்று தனது செயல்பாட்டை தொடங்கியது. படம்: இவோனிக்

19 Jun 2019

சிங்கப்பூரில் $768 மி. செலவில்  ‘இவோனிக்’கின் 2வதுநிறுவனம்