தீ, அவசரகால மருத்துவ சம்பவங்களை கையாள பயிற்சி பெற்ற அதிகாரிகள்

அவசரகாலத்தில் உயிர் காக்கும் திறன்களுக்காக பெயர் பெற்றவர்கள் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை அதிகாரிகள். 
அவர்களில் பெரும்பாலா­னோர் தீயை அணைப்­பதில் அல்லது அவசர­கால மருத்துவ உதவி வழங்கு­வதில் சிறப்புத் தேர்ச்சி பெற்ற­வர்கள்.
ஆனால், சிறு குழு­வினரே மருத்துவ உதவி­யாளர்­களா­கவும் தீயணைப்பாளர்­களாகவும் இரு பணிகளையும் புரிவதற்­கான பயிற்சியைப் பெற்று உள்ளனர். 
பலதரப்பட்ட சம்பவங்களை அதிகாரிகள் திறம்பட கையாள வேண்டும் என்று குடிமைத் தற்காப்புப் படை இலக்கு நிர்ண யித்துள்ளது. 
அதனையொட்டி அதிகாரி­களில் சிலருக்கு பயிற்சி வழங்­­ கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ உதவியாளர்களாக பணியாற்ற தொடங்கி, பின்னர் தீயணைப்பதிலும் பயிற்சி பெற்றுள்ள சுமார் 10 அதிகா­ரிகள் இப்போது குடிமைத் தற்காப்புப் படையில் உள்ளனர்.