இன்வின்சிபல்: சிங்கப்பூரின் புதிய வகை நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள 218SG ரக நீர் மூழ்கிக் கப்பல் 2021ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூருக்கு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னதாக ஜெர்மனியின் கடல் பகுதியில் சோதிக்கப்படும். சிங்கப்பூரில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் நான்கு நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுக்கு ஓய்வளிக்கும் நோக்கில் 218SG ரக கப்பல்கள் நான்கு வாங்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இது முதல் கப்பல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

அமைச்சர் மசகோஸ் ஸுல்கிஃப்லியிடம் (வலது) கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய முஸ்லிம் முன்னோடிகளின் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்கிறார் புதிய கண்காட்சியின் காப்பாளர் முகமது நசீம் அப்துல் ரஹீம். படம்: இந்திய முஸ்லிம் மரபுடைமை நிலையம்

24 Mar 2019

இந்திய முஸ்லிம்களின் மரபுடைமையை விளக்கும் புதிய கண்காட்சி

அட்மிரல்டி பிளேஸ் கடைத் தொகுதியில் உள்ள தற்போதைய சந்தை உட்லண்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அக்கம்பக்க போலிஸ் மையத்துக்குப் பக்கத்தில் உள்ள இடத்துக்கு மாறுவது பற்றிய தகவலை பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கும் சுற்றறிக்கையில் தமிழுக்குப் பதிலாக தவறுதலாக இந்தி மொழி அச்சடிக்கப்பட்டு இருந்தது. படம்: விஜயா கந்தசாமி ஃபேஸ்புக்

24 Mar 2019

சுற்றறிக்கையில் தமிழ் என்று எண்ணி தவறுதலாக இந்தி மொழி