அமைச்சர் விவியன்: வெளிநாட்டுக் கொள்கையில் சிங்கப்பூரின் சவால்கள்

வெளிச்சூழல் திடீர் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிவரும் வேளையில் சிங்கப்பூர் நிலைமைக்கேற்ப தன்னை விரைவில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இதில் முக்கிய உத்தி என்னவென்றால் அனைத்துலக ரீதியில் விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கும் நிலையை உறுதி செய்யவேண்டும் என்றார் வெளியுறவு அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன். நம்பகமான நட்பு நாடாகவும் அனைத்துலக அரங்கில் ஏற்புடைய வகையில் செயல்படும் நாடாகவும் இருப்பதுடன் அனைத்து நாடுகளுடன் நட்புப் பாராட்ட வேண்டும் என்ற டாக்டர் விவியன் சிங்கப்பூரின் வெளிநாட்டுக் கொள்கையின் அக்கறைக்குரிய அம்சங்கள் பற்றியும் முக்கிய நாடுகளுடனான உறவுகள் குறித்தும் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கினார்.