குழந்தைப் பராமரிப்புக்கு கூடுதல் மானியம்; விண்ணப்ப முறை எளிதாகிறது

கூடுதலாக குழந்தைப் பராமரிப்பு மானியங்களையும் எளிதான விண்ணப்ப முறைகளையும் குடும் பங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்று சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சின் மூத்த நாடாளுமன்றச் செயலாளர் முகம்மது ஃபைசால்ல் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார்.
கைக்குழந்தைகள், இளம் பிள் ளைகள் உள்ள வேலைக்குச் செல் லாத தாய்மாருக்கான குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையக் கட்டண மானிய காலம் நீட்டிக்கப்படுவது டன் $7,500க்கும் குறைவான குடும்ப வருமானமுள்ள தாய்மா ருக்கு கூடுதலாக மானியம் வழங் கப்படவுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 5,000க்கும் அதிமான குடும்பங்கள் பலனடையும் என்றும் இணை பேராசிரியர் ஃபைசல் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் கூறி னார். குழந்தைப் பாரமரிப்பு ஆதரவு குறித்து பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்வி களுக்கு அவர் பதிலளித்தார்.
மார்ச் 1 தேதியிலிருந்து வேலைக்குச் செல்லாத தாய்மார் ஆறு மாத காலத்துக்கு குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையக் கட்டண மானியம் 300 வெள்ளியும் கைக் குழந்தைப் பாரமரிப்பு நிலைய கட்டண மானியமாக 600 வெள்ளி யும் பெறுவர். தற்போது மூன்று மாத காலத்துக்கு இந்தக் கட்டண மானியம் மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.