கருத்துகளை நாடுகிறது தேசிய சம்பள மன்றம்

சம்பளங்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான விவகாரங் கள் பற்றிய கருத்துகளை நாடு கிறது தேசிய சம்பள மன்றம்.
அந்தக் கருத்துகளை மன்றம் பரிசீலித்து, சம்பளம் தொடர்பான வருடாந்திர பரிந்துரைகளை வெளியிடும். 
முதலாளி, ஊழியர், அரசாங்க பிரதிநிதிகள் ஆகியோரை உள்ள டக்கிய தேசிய சம்பள மன்றம் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சந்தித்து பரிந்துரைகள் பற்றி கலந்தாலோ சிக்கும்.
பொதுமக்களின் கருத்துகள் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும்.
தேசிய சம்பள மன்றத்துக்கு டிபிஎஸ் வங்கியின் தலைவர் திரு பீட்டர் சியா தலைமை தாங் குகிறார்.
சிங்கப்பூரின் பொருளியல் செயல்திறன், உள்ளூர், உலக ளாவிய பொருளியல் நிலவரம் ஆகியவற்றை மன்றம் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு, சம்பளப் பரிந்துரைகளை வரையும் என்று மனிதவள அமைச்சு நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரி வித்தது. 
நாட்டின் பொருளியல் போட் டித்திறன், தொழிலாளர் சந்தை நிலவரம், பணவீக்கம், உற்பத்தித் திறன் வளர்ச்சி ஆகியவையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப் படும்.
கருத்துகளை nwc_secretariat@mom.gov.sg எனும் தேசிய மன்றத்தின் மின் னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம் அல்லது கீழ்காணும் முகவரிக்கு அஞ்சல் வழி அலுப்பலாம். 
National Wages Council, c/o Manpower Wages Planning and Policy Division, 
18 Havelock Road, #07-01, Singapore 059764.
அல்லது 65344840 எனும் எண் மூலம் தொலைப்பிரதி அனுப்பலாம்.