‘சமூக ஒற்றுமைக்கு வர்த்தக தலைவர்கள் பங்காற்றலாம்’

சமூக ஒற்றுமையைக் கீழறுக்கும் மூன்று பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க  வர்த்தக தலைவர்கள் மேலும் முக்கிய பங்காற்றலாம் என்று துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகமயமாக்கலால் அதிகரித்து வரும் வேற்றுமை, தொழில் நுட்பங்களின் முன்னேற்றம், தலைமுறைகளுக்கு இடையே வளர்ந்து வரும் பிளவு, சமூக ஊடகங்களால் மோசமடைந்து வரும் அரசியல் மாறுபாடு ஆகியவற்றை அமைச்சர் ஹெங் சுட்டிக்காட்டினார்.

இதற்கு தீர்வு காணப்படவில்லையென்றால் சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகள் சிரமத்தை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் எச்சரித்தார். வர்த்தக நிறுவனங்கள் சமூகப் பொறுப்புடன் இந்தப் பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க பெரும் பங்கு ஆற்றலாம் என்று அவர் சொன்னார். உலகளாவிய வர்த்தகப் போக்கு பற்றி விவாதிக்கும் சிங்கப்பூர் உச்சநிலை மாநாட்டில் திரு ஹெங் சுவீ கியட் பேசினார்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

சிங்கப்பூரர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளவும் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கும் பரந்த தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இந்நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டது. படம்: கோப்புப்படம்

15 Oct 2019

இவ்வாண்டு பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் முதல் கடப்பிதழ் இலவசம்

கடந்த டிசம்பர் 10ஆம் தேதி பராமரிப்பு பணிகளுக்காக வடக்கு-தெற்கு, கிழக்கு-மேற்கு ரயில் தடங்களில் உள்ள சில எம்ஆர்டி நிலையங்களின் சேவை நேரம் மாற்றப்பட்டது. கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

15 Oct 2019

‘ரயில் பராமரிப்புக்கு போதுமான முதலீடு செய்யப்படவில்லை’