புதிய வீடுகளின் விற்பனை குறைந்தது

சிங்கப்பூரில் புதிய வீடுகளின் விற்பனை குறைந்துள்ளது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் 1,270 வீடுகள் விற்கப்பட்டன. ஆனால் அக்டோபர் மாதத்தில் 928 வீடுகள் மட்டுமே விற்பனையாயின. இது, செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 27 விழுக்காடு குறைவு.

இதில் எக்சிகியூட்டிவ் கொண்டோமினிய வீடுகள் சேர்க்கப்படவில்லை. நகர மறுசீரமைப்பு வாரியம் நேற்று இந்த விவரங்களை வெளியிட்டது. சிங்கப்பூரில் உரிமம் பெற்ற வீட்டு மேம்பாட்டாளர்களிடம் வாரியம் ஆய்வு மேற்கொண்டது. அப்போது புதிய வீடுகளின் விற்பனை சரிந்துள்ள விவரம் தெரியவந்தது.

எக்சிகியூட்டிவ் கொண்டோமினிய வீடுகளையும் சேர்த்தால் அக்டோபரில் மொத்தம் விற்கப்பட்ட புதிய வீடுகளின் எண்ணிக்கை 955. செப்டம்பரில் விற்கப்பட்ட 1,298 வீடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் கடந்த மாதம் 26.4 விழுக்காடு சரிந்தது.

கடந்த மாதம் மேம்பாட்டாளர்கள் 892 வீடுகளை விற்பனைக்கு வெளியிட்டனர். இதுவும் செப்டம்பர் மாதம் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்ட 1,714 வீடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் 48 விழுக்காடு குறைவு.

அதே சமயத்தில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் விற்கப்பட்ட 218 வீடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் 309 விழுக்காடு உயர்வாகும்.