தடுப்பூசி: ஆதாரமில்லாத செய்திகளுக்கு செவி சாய்க்காதீர்

(முரசொலி)

கொவிட்-19 என்ற முன்­பின் தெரி­யாத ஒரு கிருமி கடந்த ஓராண்டு கால­மாக உல­கத்­தையே புரட்­டிப் போட்­ட­தோடு மட்­டு­மின்றி எதிர்காலம் எப்­படி இருக்­கும், வழக்­க­மான நிலை திரும்­புமா; திரும்பினாலும் அது எப்­படி இருக்­கும் என்­பதை எல்­லாம் கணிக்க முடி­யாத சூழ்­நி­லை­யை­யும் ஏற்­ப­டுத்தி இன்னமும் மிரட்டுகிறது.

அந்­தக் கிருமி பர­வு­வ­தைத் தடுக்க வழி தெரி யாமல் உல­கம் விழி பிதுங்கி நின்ற நிலை­யில், ஒரு வழி­யாக தடுப்­பூசி ம­ருந்­தை உரு­வாக்­கு­வ­தில் வெற்றி கிடைத்து, அமெ­ரிக்­கா­வின் ஃபைசர் நிறுவனமும் ஜெர்­ம­னி­யின் பயோ­என்­டெக் நிறு­வ­ன­மும் சேர்ந்து பைசர்-பயோ­என்­டெக் என்ற மருந்தை உரு­வாக்கி உல­கிற்கு விநி­யோ­கித்து வரு­கின்­றன.

அதே­போல் மொடர்னா என்ற தடுப்­பூ­சி­யும் பல நாடு­க­ளையும் எட்டி வருகிறது. சில நாடு­கள் உள்ளூர் தயா­ரிப்­பைச் சார்ந்து இருக்கின்றன. சிங்­கப்­பூர் உட்­பட பல­ நா­டு­களும் ஊசி­ம­ருந்து இயக்­கத்தை தொடங்கி இருக்­கின்­றன. சிங்­கப்­பூ­ரி­லும் தடுப்­பூசி கட்­டாயமாக்­கப்­ப­ட­வில்லை.

முத­லில் மருத்­து­வர்­கள், முன்­க­ளப் பணி­யா­ளர்கள் போன்­ற­வர்­க­ளுக்குத் தடுப்­பூசி மூலம் கொரோ­னா­வுக்கு எதி­ரான நோய்த் தடுப்பு ஆற்­றலை ஏற்­படுத்த பல நாடு­களில் முயற்­சி­கள் மும்­மு­ர­மாக மேற்கொள்ளப் பட்டு வருகின்றன.

போதிய அள­வுக்­குத் தடுப்­பூசி கிடைக்­காத நிலை­யில் உலக நாடு­க­ளி­டையே போட்டா­போட்டி நில­வு­கிறது. அந்த ஊசி உல­கின் எல்லா பகு­தி­களை­யும் சென்று சேர காலம் பிடிக்­கும் என்­றா­லும் கொவிட்-19 கிரு­மியை ஒடுக்க தடுப்­பூ­சி­தான் கண்­கண்ட வழி­யாக இருக்­கிறது என்­றும் கிரு­மிக்கு எதி­ரான போராட்­டத்­தில் இப்­போ­தைக்கு தனக்­குக் கிடைத்­துள்ள ஒரே ஆயு­தம் தடுப்­பூ­சி­தான் என்­றும் உல­கம் நம்­பு­கிறது.

இத்­த­கைய ஒரு நிலை­யில், இணைய உரை­யா­டல் குழுக்­க­ளி­லும் சமூக ஊடகங்­க­ளி­லும் சிலர் தடுப்­பூ­சிக்கு எதி­ராக பீதி­யைக் கிளப்­பி­வி­டும் தக­வல்­க­ளைப் பரப்பி வரு­கி­றார்­கள். உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­படாத, ஆதா­ர­மில்­லாத, தவ­றான வழிகாட்­டக்­கூடிய அத்த­கைய செய்திகள் தடுப்­பூசி ஆபத்­தா­னது என்­றெல்­லாம் புர­ளி­யைக் கிளப்பி விடு­கின்­றன.

அந்­தத் தக­வல்­கள் எல்­லாம் தடுப்­பூசி தேவை­தானா என்ற எண்­ணத்தை மக்­க­ளி­டம் ஏற்­ப­டுத்­தும் அள­வுக்கு இருக்­கின்­றன. பயத்­தை­யும் கிளப்பி விடு­கின்­றன. தடுப்­பூ­சி­யைக் போட்­டுக்­கொண்ட மருத்­து­வர்­கள், இதர பரா­ம­ரிப்பு ஊழி­யர்­கள் பொது­மக்­கள் மாண்­டு­விட்­ட­தா­க­வும் சில செய்­தி­கள் தெரி­வி­க்­கின்­றன.

ஒரே நாளில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட ஆயிரக்கணக்­கான மக்­கள் அன்­றா­டக் காரி­யங்­களைச் செய்ய முடி­ய­வில்லை; வேலை பார்க்க முடி­ய­வில்லை என்­றும் சிலர் புர­ளி­யைக் கிளப்பி விடு­கி­றார்­கள். கொவிட்-19 ஊசி­யைப் போட்­டுக்­கொண்ட 200க்கும் அதிக இஸ்­ரே­லி­யர்­க­ளுக்கு சில நாட்­க­ளுக்­குப் பிறகு கொரோனா தொற்­றி­விட்­ட­தா­க­வும் ஒரு செய்தி கூறு­கிறது.

இப்­படி தடுப்­பூ­சிக்கு எதி­ரான உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­படாத, உண்மை அல்­லாத தக­வல்­கள் ஏன் வலம் வரு­கின்­றன என்­பது சரி­யா­கத் தெரி­ய­வில்லை.

அச்­சம் கார­ணமா, அறி­யாமை கார­ணமா, அல்­லது வேண்டு­மென்றே செய்­கி­றார்­களா என்­பது புரி­ய­வில்லை. ஆனால் சமூ­கத்­தில் இவை ஏதோ ஒரு வகை­யில் விளை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்­தி­ வ­ரு­கின்றன. மக்­கள் இத்­த­கைய செய்­தி­கள் பக்­கம் கவ­னத்­தைத் திருப்பி இருக்­கி­றார்­கள்.

நாடு­களில் இடம்­பெ­றும் தேசிய தடுப்­பூசி இயக்­கத்­தில் தங்­களை ஈடு­ப­டுத்­திக்­கொள்ள அவர்­கள் தயங்­கு­கி­றார்­கள். கொவிட்-19க்கு எதி­ரான தடுப்­பூ­சி­கள் ஒரே நாளில் தயா­ரிக்­கப்­பட்­டவை அல்ல. பல மாத ஆய்­வு­க­ளுக்கு, பரி­சோ­தனை­க­ளுக்­குப் பிறகு அவை உரு­வாக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

தடுப்­பூசி கொவிட்-19 கிரு­மிக்கு எதி­ரான முழு அரண் என்று சொல்­லி­விட முடி­யாது என்­றா­லும் கிருமி பர­வு­வ­தை­யும் அதன் கார­ண­மாக ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய மர­ணங்­க­ளை­யும் தடுக்­கும் ஆற்­றல் அத­னி­டம் இருக்­கிறது என்­பது அறி­வி­யல் ரீதி­யாக மெய்ப்­பிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

உல­கம் பல நோய்­க­ளுக்கு மருந்­து­க­ளை­யும் தடுப்­பூ­சி­க­ளை­யும கண்­டு­பி­டித்து உரு­வாக்கி வந்­துள்­ளது. எல்­லாமே சில­ருக்கு ஓர­ள­வுக்­குச் சில வகை வேண்­டாத விளை­வு­களை ஏற்­ப­டுத்­தக்­கூ­டி­யவை. அரிது என்­றா­லும் சில மருந்­து­கள் சில­ருக்கு மர­ணத்­தைக்­கூட ஏற்­ப­டுத்­தி­வி­டும்.

இதை எல்­லாம் கருத்­தில்­கொண்­டு­தான் மருத்­து­வத் துறை­யி­னர், நிர்­வா­கத்­ து­றை­யி­னர் கொரோனா தடுப்­பூசி சில பிரி­வி­ன­ருக்கு இப்­போ­தைக்­கு வேண்­டாம் என்று முடிவு செய்து இருக்­கி­றார்­கள்.

எல்லா தடுப்­பூ­சி­களையும் போலவே கொரோனா ஊசி­ம­ருந்­தும் சில வேண்­டாத விளை­வு­களை ஏற்­படுத்­தும் என்­ப­தால் இதற்கு மாற்று ஏற்­பா­டு­க­ளை­யும் சுகா­தா­ரத் துறை அதி­கா­ரி­கள் தயா­ராக வைத்­தி­ருக்­கி­றார்­கள். இதைக் கருத்­தில்கொண்டுதான் அர­சாங்­கங்­கள் தங்­கள் தடுப்­பூ­சித் திட்­டங்­க­ளைத் தீட்டி இருக்­கின்­றன.

நார்வே நாட்­டில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட முதி­ய­வர்­களில் 33 பேர் மாண்­டு­விட்­ட­னர். ஆனால் அதற்­கும் ஊசிக்­கும் நேரடி தொடர்பு இல்லை என்­றும் அந்த முதி­ய­வர்­கள் ஏற்­கெ­னவே முற்­றிய நோயாளி­கள் என்­றும் அந்நாட்டு அர­சாங்­கம் தெளிவு­படுத்தி மெய்ப்­பித்­துள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ரி­லும் இதர நாடு­க­ளி­லும் தடுப்­பூசி மக்­க­ளுக்­குக் கட்­டா­ய­மா­ன­தல்ல. இந்த நிலை­யில் தடுப்­பூசி பற்றி பீதி­யைக் கிளப்­பும் செய்­தி­கள், ஊசி போட்­டுக்­கொள்­ள­லாமா வேண்­டாமா என்று மக்கள் எடுக்­கும் முடி­வில் பாதிப்பை நிச்­ச­யம் ஏற்­படுத்­தும்.

தடுப்­பூ­சி­யை­விட கொவிட்-19 கிரு­மி­தான் நோயா­ளி­க­ளுக்­கும் சமூ­கத்­துக்­கும் பெரிய மிரட்­டல் என்­பதே உண்மை. இதை மக்­கள் உண­ர­ வேண்­டும்.

தடுப்­பூ­சிக்கு எதி­ரான பீதி­யைக் கிளப்­பும் போலி செய்­தி­க­ளைப் புறம் தள்­ளி­விட்டு தங்­க­ளுக்­கும் சமூகத்­துக்­கும் பாது­காப்பை ஏற்­ப­டுத்­திக்­கொள்ள என்ன வழி என்­ப­தைச் சுய­மா­க சிந்­தித்து மக்­கள் முடிவு செய்­ய­வேண்­டும்.

இப்­போ­தைக்கு தடுப்­பூ­சியை ஆத­ரித்து தேசிய தடுப்­பூ­சித் திட்­டத்­தில் தங்­களை இணைத்­துக் கொள்­வ­து­தான் சிறந்த, உகந்த, பொருத்தமான, அவசியமான வழி­யாகத் தெரி­கிறது. இதை சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் உணர வேண்­டும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!