தொற்று நிலவரத்தைப் பார்த்து துவண்டுவிடுவது விவேகமல்ல

சிங்­கப்­பூர், கொவிட்-19 கார­ண­மாக பல பாதிப்புகள், சவால்­கள், சங்­க­டங்­கள், மிரட்டல்களை எதிர் நோக்கி வந்துள்ளது, வருகிறது. இதில் இது­வரை இல்­லாத அள­வுக்கு இப்­போது அவ­ச­ர­மா­கக் கவனிக்கப்­பட வேண்­டிய ஒரு மிரட்டலும் தலை­தூக்கி இருக்­கிறது.

சிங்­கப்­பூ­ரின் சுகா­தார முறைக்­குச் சுமை­ கூடுகிறது. அப்­போ­தைக்கு அப்­போது நடை­மு­றைப்­படுத்­தப்­பட்டு வரும் பல்­வேறு கட்­டுப்­பா­டு­க­ளின் மிக முக்கிய நோக்­கம் இது­வரை கொவிட்-19 பரவு வதைத் தடுப்­பதா­கத்­தான் இருந்து வந்­துள்­ளது.

அந்த நோக்­கத்­து­டன், சுகா­தா­ரப் பரா­மரிப்பு முறைக்கு அள­வுக்கு அதிக சுமை ஏற்­பட்டு­விடக் கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதும் இப்­போது அவ­சிய அவ­ச­ர­மா­ன­தாக ஆகி இருக்­கிறது.

அதி­க­மாகி வருகின்ற தொற்­றைக் கட்­டுப்­ப­டுத்தி நிலைப்­ப­டுத்­தும் இலக்­கு­டன் அடுத்த மாதம் 21ஆம் தேதிவரை பல்­வேறு கட்­டுப்­பா­டு­க­ளு­ம் நீட்டிக்கப்பட்டு இருப்பதற்கு இதுவே முக்கிய காரணம். அன்­றாட கிரு­மித்­தொற்று அதி­க­மா­க இருந்து வருவதன் கார­ண­மாக நாட்­டின் சுகா­தாரப் பரா­ம­ரிப்பு முறைக்குச் சுமை வேக­மாகக் கூடிவிட்டது. கொவிட்-19 நோளி க­ளுக்­கான படுக்­கை­க­ளில் ஏறத்­தாழ 90 விழுக்­காட்டு படுக்­கை­கள் இப்­போது நிரம்­பி­விட்­டன.

தீவிர சிகிக்­சைப் பிரி­வைப் பார்க்­கை­யில், மூன்றில் இரண்டு பங்கு படுக்­கை­களில் கொரோனா நோளிகளும் இதர நோளிகளும் சிகிச்சை பெற்று வரு­கி­றார்­கள். தேவை ஏற்­படும் பட்­சத்­தில் அர­சாங்­கம் மேலும் படுக்கை வச­தி­க­ளைச் செய்து தரு­வ­தற்குத் தராக இருக்­கிறது.

என்­றா­லும் அத­னால் ஏற்­படக்கூ­டிய பின்­வி­ளைவு­களாக, வழக்­க­மான சேவைகளும் மருத்­து­வப் பரா மரிப்­பும் பாதிக்­கப்­ப­டத்­தான் செய்­யும். மருத்­து­வ­மனை­ க­ளில் சேர்ந்து சிகிச்­சை­பெற வேண்­டிய தேவை கொவிட்-19 நோளிக­ளுக்­கும் மற்­ற நோளிகளுக்­கும் இருக்­கிறது என்­பதை மறுப்­ப­தற்­கில்லை.

நாடு கொரோனா கார­ண­மாக ஏற்­ப­டுள்ள பல்வேறு சவால்­க­ளைச் சந்­திக்­கும் ஒரு நேரத்­தில், இத்­த­கைய நோளிகள், அவர்­க­ளுக்­குத் தேவைப்­படக்கூ­டிய சிகிச்­சை­கள் முத­லா­ன­வற்­றை­யும்­ கவனத்­தில் கொண்டு செயல்­ப­ட­வேண்­டிய தேவை உள்ளது.­

மருத்­து­வ­மனைகளில் சிகிச்­சைக்­காக சேர்­வோரின் எண்­ணிக்கை அதி­க­ரிக்­கும் பட்­சத்­தில், அவர்­க­ளுக்குக் குறிப்­பிட்ட காலத்­திற்­குப் ­படுக்கை வச­தி­க­ளு­டன் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்­க­வேண்டி­ய­ தேவை இருக்­கை­யில், மருத்து­வ­மனை­களுக்குக் கணி­ச­மான அள­வுக்­கு சுமை இருந்து வரும் என்­பதில் ஐய­மில்லை.

இந்­தச் சுமை­யைக் குறைக்­கும் நோக்­கத்­து­டன்­தான் இப்­போது ஒரு மாத காலத்­திற்­குக் கட்­டுப்­பா­டு­கள் நீட்­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. பொது இடங்­க­ளி­லும் வீடு­க­ளி­லும் கொரோனா கிரு­மித்தொற்­றைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு ஏற்ற சூழலை ஏற்­ப­டுத்தி, சுக­ாதா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு முறைக்கு ஏற்­பட்­டுள்ள சுமையை அதன்மூலம் குறைப்­பதே அதன் இலக்கு.

இருந்­தா­லும் கட்­டுப்­பா­டு­கள் தொடர்­வ­தால் ஏற்­படக்­கூ­டிய பொரு­ளி­யல் பாதிப்­பு­களை நினைக்­கும்­போது கவலை கூடு­கிறது.

அப்­போ­தைக்கு அப்போது கட்­டுப்­பா­டு­கள் மாறி மாறி விதிக்­கப்­பட்டு வருவதால் ஊழி­யர் சம்­ப­ளம், இட வாடகை போன்ற பல பிரச்சி­னை­க­ளு­டன் பல நிறு­வ­னங்­கள் திக்­கு­முக்­கா­டு­கின்­றன.

இதைக் கருத்­தில்கொண்டு நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கும் ஊழி­யர்களுக்­கும் முடிந்த அள­வுக்கு அர­சாங்­கம் உத­விக்­க­ரம் நீட்­டி­வ­ரு­கிறது. கட்­டுப்­பா­டு­கள் தொடர்­வ­தால் பாதிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டிய துறை­க­ளுக்கு உத­வும் வகை­யில் வேலை ஆத­ர­வுத் திட்­டத்தை அர­சாங்­கம் நீட்டித்­துள்­ளது. இதன்­படி இப்போது கால்­வாசி சம்­பள ஆத­ரவு கிடைக்­கும்.

ஆனா­லும் மாறி மாறி கட்­டுப்­பா­டு­கள் வரு­வ­தும் அத­னால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்­ப­டு­வ­தும் அரசு உதவி ஓர­ள­வுக்­குக் கைகொ­டுப்­ப­தும் நெடுங்­கா­லத்­திற்­கு இப்­ப­டியே தொடர இய­லாது என்­பது நடைமுறை உண்மை. பொது­மக்­கள், நிறு­வ­னங்­கள் உள்­ளிட்ட அனைத்­துத் தரப்­பு­க­ளுமே வழக்­க­மான காலத்­திற்கு விரை­வா­கத் திருப்­பு­வ­தையே ஆவ­லு­டன் எதிர்­நோக்கி காத்­தி­ருக்கின்­றன.

இதை முடிந்­த­வரை விரை­வாக சாதிக்க வேண்டும் என்ற திட­மான உறு­தி­யு­டன்­தான், இங்கு தடுப்­பூசி இயக்­கம் மிகத் தீவி­ர­மாக மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு உலக அள­வில் சாதனை நிகழ்த்­தப்­பட்டு வரு­கிறது.

கட்­டுப்­பா­டு­கள் நீட்­டிக்­கப்­படுவது ஒரு பக்­கம், தடுப்­பூசி இயக்­கம் மறு­பக்­கம், பொறுப்­பு­களை, கடமையை உணர்ந்து பொது­மக்­கள் கொரோனா விதி­மு­றை­களை முற்­றி­லும் பின்­பற்றி நடந்­து­கொண்டு ஒத்­து­ழைத்து வரு­வது வேறொரு பக்­கம் என்று எல்­லாம் இருந்­தா­லும்கூட அண்மைய நாட்களில் அன்­றா­டத் தொற்று அதி­கமாக இருந்து வரு­கிறது.

நாட்­டின் சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு முறைக்குச் சுமை கூடி இருக்­கிறது உண்­மை­தான் என்­றா­லும் கடந்த சில வாரங்­களில் கொவிட்-19 தொற்­று­கள் நிலைப்பட்டு வரு­வதை எல்­லா­ரும் கவ­னத்­தில் கொள்­ள­வேண்­டும்.

தொற்று ஏற்­ப­டு­வோ­ருக்கு உண்­டா­கக்­கூ­டிய பாதிப்­பு­களும் குறைந்து இருக்­கின்­றன.

என்றாலும் மரணங்கள், கடும் பாதிப்பு ஆபத்துகள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாத முதியவர்களுக்குத்தான் அதிகம் என்பதை நேற்றுகூட கொவிட்-19 சிறப்புப் பணிக்குழு சுட்டிக்காட்டி தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளும்படி அவர்களை வலியுறுத்தி உள்ளது.

எல்லை கட்­டுப்­பா­டு­கள், தடுப்­பூசி, பாது­காப்பு நிபந்­த­னை­கள் ஆகி­ய மூன்று அம்சங்களைக் கொண்ட சிங்கப்பூரின் அணுகுமுறை தனித்துவமான அணுகுமுறை என்றும் அது கொரோனா மரணங் களை, கடும் பாதிப்புகளைக் குறைத்துள்ளது என்பதையும் பணிக்குழு சுட்டி இருக்கிறது.

எல்லை கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது; தேசிய தடுப்பூசி செயல்திட்டத்தில் சினோவேக் தடுப்பூசியைச் சேர்த்து தடுப்பூசி இயக்கத்தை வேகப்படுத்துவது; பூஸ்டர் தடுப்பூசியைத் தீவிரப்படுத்துவது; முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்குத்தான் வேலை யிடம் செல்ல அனுமதி போன்ற புதிய முயற்சிகளை, திட்டங்களை பணிக்குழு அறிவித்து இருக்கிறது.

சூழ்நிலை மேம்படும் பட்சத்தில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்றும் பணிக்குழு உறுதிகூறி இருக்கிறது. ஆகைல் கட்­டுப்­பா­டு­கள் அடுத்த மாதம் வரை தற்காலிகமாக நீட்­டிக்­கப்­ப­ட்டு இருப்பதை கவ­லை­ த­ரும் அம்­ச­மா­கப் பார்க்­கா­மல் நம்­பிக்கை தரக்­கூ­டிய ஓர் அணு­கு­முறைக நாம் கரு­த­வேண்டும். தொற்றைக் கண்டு துவண்டுவிடுவது விவேகமான தல்ல.

தொற்று விரை­வில் ஒடுங்கும்; சுகா­தா­ரப் பராமரிப்புத் துறைக்குச் சுமை குறையும்; வழமை நிலை விரைவில் திரும்­பும் என்ற நம்­பிக்கை­யு­டன் பொறுப்பு­களை, கட­மை­களை உணர்ந்து தொடர்ந்து செயல்­படு­வோம்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!