சூடுபிடிக்கும் பயணத்துறை; சுறுசுறுப்புடன் ஆயத்தமாகும் சாங்கி

முரசொலி

உல­கில் விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்­தின் முக்­கியத் துவம், இப்­போ­தும் சரி, வருங்­காலத்­தி­லும் சரி எந்த அள­வுக்கு இருக்கும் என்­ப­தைச் சொல்லித் தெரி­ய­வேண்­டி­ய­தில்லை.

சிங்­கப்­பூ­ரின் சாங்கி விமான நிலை­யம், அந்த உல­க­ளா­விய துறையின் நடு­நா­ய­கமாக, இணைப்பு மைய­மாக திகழ்ந்து வரு­கிறது என்பதையும் எடுத்துச் சொல்லி விளக்கவேண்டிய தேவை இல்லை.

உல­கப் பொரு­ளி­ய­லின், ஒவ்­வொரு நாட்­டுப் பொரு­ளி­ய­லின் ஆதாரத் துறை­களில் ஒன்­றாக இருந்து வரு­வாயை ஈட்­டித் தரு­கின்ற, லட்­சக்­கணக்­கான மக்­க­ளுக்கு வேலை கொடுக்­கின்ற சுற்­றுலா தொழில்­து­றைக்கு விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்­தும் அதில் சிங்­கப்­பூர் சாங்­கி­ விமான நிலையமும் ஆற்றும் சேவையும் தவிர்க்க இயலாத அளவுக்கு முக்கியமானவை என்­பதை உல­கம் உணர்ந்­தி­ருக்கும்.

அப்­ப­டிப்­பட்ட துறை­யையும் அதைச் சேர்ந்த சாங்கி விமான நிலை­யத்­தை­யும் கொவிட்-19 தொற்று முற்­றி­லும் முடக்­கிப்­போட்டுவிட்­டது. இரண்டு ஆண்டு கால­மாக உலக நாடு­க­ளின் எல்­லை­கள் மூடப்­பட்டு விமா­னங்­கள் தரை­யி­லேயே நிறுத்­தப்பட்­டுக் கிடந்­த­தால் சாங்கி விமான நிலை­ய­மும் சுறு­சு­றுப்பு இழந்து, களை இழந்து காணப்­பட்­டது.

ஆயி­ர­மா­யி­ரம் பேர் வரு­வ­தும் போவ­து­மாக, ஆயி­ரக்கணக்­கான சரக்­கு­கள் இறங்­கு­வ­தும் ஏறு­வது­மாக ஓய்வு ஒழி­ச்சலின்றி ஜேஜே என்று இருந்து வந்த சாங்கி விமான நிலை­யம், கிட்­டத்­தட்ட முற்றிலும் முடங்­கிப்­போய்க் கிடந்­தது. ஆனால் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடும் அளவுக்கு இப்­போது சூழ்­நிலை மாறத் தொடங்­கி­ இ­ருக்­கிறது. விமா­னப் போக்­கு­வரத்­துத் துறை வலு­வாக மீட்­சி காணத் தொடங்­கி­விட்­டது. சாங்கி விமான நிலை­யம் மீண்டும் சுறு­சு­றுப்பு அடை­யத் தொடங்­கி­விட்­டது.

கொவிட்-19க்கு முன்பு வந்துசென்ற பய­ணி­களில் ஏறக்­கு­றைய பாதி அளவு பய­ணி­களை இந்த ஆண்டு முடி­வில் ஈர்த்­து­விட வேண்­டும் என்­பது சிங்­கப்­பூரின் இலக்கு. சாங்கி விமா­னப் பய­ணி­க­ளின் சரா­சரி அளவு இப்­போது தொற்­றுக்கு முன்­ன­தாக வந்து சென்ற பய­ணி­க­ளின் அள­வில் ஏறக்­கு­றைய 40 விழுக்­கா­டாக இருக்­கிறது.

இந்த நிலை­யில், ஜூன் மாத விடு­முறைக் காலம் வரு­கிறது. உலக அள­லில் கோடைப் பயணக் கால­மும் தொடங்க இருக்­கிறது. ஆகை­யால் இந்த இலக்கை எளி­தில் எட்­டி­வி­ட­லாம் என்ற சிங்­கப்­பூரின் நம்­பிக்கை வலு­வ­டைந்­துள்­ளது.

அதோடு மட்­டு­மல்ல, ஜூன் மாதத்­திற்­குப் பிறகு சிங்­கப்­பூர் தனது பய­ணி­கள் இலக்கை அதி­க­ரிக்­கும் என்­ப­தும் மகிழ்ச்­சி­க­ர­மா­ன­தாக இருக்­கிறது.

இதற்­குத் தோதாக சாங்கி விமான நிலை­யம் ஆயத்­த­மாகி வரு­கிறது. தொற்றுக் காலத்­தில் கிட்டத்­தட்ட மூன்­றில் ஒரு பங்கு ஊழி­யர்­களை சாங்கி விமான நிலை­யம் இழந்­து­விட்­டது.

இதை ஈடு­செய்­தாக வேண்­டும். ஆகை­யால் அதிக அள­வில்- அதா­வது 6,600 பேரை வேலையில் சேர்க்க விமான நிலை­யக் குழு­மம் முயற்­சி­களை முடுக்­கி­விட்­டுள்­ளது. பய­ணி­கள் அதி­க­ரிப்பை ஈடு­செய்­யும் அள­வுக்கு ஊழி­யர்­க­ளைப் பெற­வேண்­டும். முடங்­கிக் கிடந்த இதர அனைத்து செயல்­மு­றை­களை­யும் மீண்­டும் ஆயத்­தப்­ப­டுத்த வேண்­டும்.

இது ஒரு சவா­லா­கவே இருக்­கும். வெற்­றி­க­ர­மான முறை­யில் இதைச் சமா­ளித்­தா­க­ வேண்­டும் என்­ப­தால், சேவைத் தரம் குறைய இடம் கொடுத்து­வி­டா­மல் இதைச் சாதிக்க சாங்கி விமான நிலை­யம் உற்­சா­கத்­து­டன் களத்­தில் இறங்கி இருக்­கிறது.

உலக விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்துத் துறை­யின் மையம் என்ற தனது இடத்­திற்கு வேக­மாக மீண்டும் வந்து­விட வேண்­டும் என்று சாங்கி திட்­ட­வட்­ட­மான தீர்­மா­னம் கொண்­டுள்­ளது.

தொற்று மிரட்­டல் தொடரும் சூழ­லில், பய­ணிகள் பாது­காப்­பாக, அதே நேரத்­தில் அதி­க­ நே­ரம் காத்­தி­ருக்க வேண்­டிய நிலை இல்­லா­மல், குடி­நு­ழைவு அனு­ம­தியைத் தங்கு தடை­யின்றி வேக­மாக பெற்று செல்­லக்­கூ­டிய நிலை இருந்­தால் அது மிக­வும் அனு­கூ­ல­மாக, அனைத்­து­லக அள­வில் நற்­பெ­யரைக் கட்­டிக்­காக்­கக்­கூ­டி­ய­தாக இருக்­கும்.

ஆகை­யால், விமான நிலை­யத்­தில் குடி­நு­ழைவு அனு­மதி முகப்­பு­களில் அனு­மதி பெற வரும் பயணி­கள், தங்­கள் கடப்­பி­தழை அல்­லது விமா­னத்­தில் ஏறு­வ­தற்­கான அனு­ம­திச் சீட்­டைக் காட்­டா­மலேயே அனு­மதி பெற்­றுச் செல்­லக்­கூ­டிய தொழில்­நுட்­பங்­களைப் பயன்­ப­டுத்­த­வும் சாங்கி தயா­ராகி வரு­கிறது.

இவற்­றோடு மட்­டு­மின்றி, வருங்கா­லத்­திற்­கும் சிங்­கப்­பூர் தயா­ராகி வரு­கிறது என்­பது இன்­னும் ஊக்­க­மூட்­டு­வ­தாக இருக்­கிறது.

விமான நிலைய முனை­யம் 5 கட்­டு­மா­னப் பணி­களை இன்­னும் சில ஆண்­டு­களில் சிங்­கப்­பூர் தொடங்க இருக்­கிறது. தொற்­றில் இருந்து உலக விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்­துத் துறை முற்­றி­லும் மீட்சி கண்டு மறு­ப­டி­யும் வேக­மெ­டுக்­கும் என்­ப­தைக் கருத்­தில்­கொண்டு, 2030களில் முனை­யம் 5 செயல்­பட வேண்­டிய தேவை இருக்கும் என்று சிங்­கப்­பூர் கணக்­கிட்­டுள்­ளது.

இவை எல்­லாம் மிக­வும் ஊக்­க­ம­ளிக்­கும் நில­வரங்­க­ளாக இருக்­கின்­றன. என்­றா­லும்­கூட எதிர்­கா­லத்­தில் ஏதா­வது ஒரு கிருமி உரு­மாறி தொற்று தலை­தூக்கி உலக விமா­னப் பய­ணம் பாதிக்­கப்­படக்­கூ­டிய மிரட்­டல் இன்­ன­மும் இருக்­கிறது என்­பதை மறுப்­ப­தற்­கில்லை.

இது ஒரு­பு­றம் என்­றால், போதாக் குறைக்கு உக்ரேன்- ரஷ்யா மோதல் இப்­போ­தைக்கு முடி­யாது போல் தெரி­கிறது. உலக அள­வில் சென்ற ஆண்டில் விமா­னப் பயணம் மேற்­கொண்­ட­வர்­களில் 0.8% உக்­ரே­னி­யர்­க­ளாக இருந்­த­னர். அதே­போல் உலக விமா­னப் பய­ணி­களில் 1.3 விழுக்­காட்­டி­னர் ரஷ்ய நாட்­டி­ன­ராக இருந்­த­னர். ஐரோப்­பிய பய­ணி­களில் கிட்­டத்­தட்ட 3.3 விழுக்­காட்­டி­னர் உக்­ரே­னி­யர்­கள். 5.7 விழுக்­காட்­டி­னர் ரஷ்­யர்­கள்.

உக்­ரேன்- ரஷ்யப் போர் கார­ண­மாக எண்­ணெய் விலை ஏறி அத­னால் விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்து பாதிக்­கக்­கூ­டிய வாய்ப்­பும் உண்டு என்று அனைத்­து­லக விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்­துச் சங்­கம் அண்­மை­யில் எச்­ச­ரித்­தது. இவற்றை எல்­லாம் இப்­போது நினைத்­துப்­பார்க்க வேண்டி இருக்­கிறது.

இவை அனைத்­தை­யும் சிங்­கப்­பூர் சமா­ளித்­தாக வேண்­டும்; கணிக்க இய­லாத எதிர்­கா­லத்­தில் தொற்று போன்ற மிரட்­டல் தலை­தூக்­கும்­போது அவற்றை எல்­லாம் வெற்­றி­க­ர­மான முறை­யில் சமாளித்­தாக வேண்­டும். போட்­டி­யில் வென்று முதன்­மை­யில் நிலைத்திருக்க வேண்­டும்.

இந்தத் தேவைகளை எல்­லாம் மன­தில் நிறுத்தி செயல்­பட்டு­வ­ரும் சாங்கி விமான நிலை­யம், நிகழ்­கா­லத்­திற்­கும் வருங்­கா­லத்­திற்­கும் பொருத்­த­மாக, தோதாக தன்னை மேம்­ப­டுத்­திக்கொள்ளும்; உலக விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்­தின் ஆதார மைய­மாக தொடர்ந்து நீடித்து, நிலைத்து இருந்து சேவை­யாற்றும் என்­பது திண்­ணம்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!