பொருளியல் தராசு சாதகத்தைவிட பாதகம் பக்கம் சாயும் நிலை

முரசொலி

இப்­போ­தைய உல­கப் பொரு­ளி­யல் நில­வ­ரம் சாத­க­மா­க­வும் பாத­க­மா­க­வும் இருக்­கிறது.

கொரோனா ஒடுங்கி எல்­லைகள் திறக்­கப்­படுவதால் உலக அள­வில் சுற்­றுலா தொடர்­பி­லான தொழில்­து­றை­கள் தலை­தூக்கி சூடு­பி­டிக்­கின்­றன. பொரு­ளி­யல்­கள் திறந்­து­வி­டப்­படும் சூழ­லில் கட்டு­மா­னத் துறை­யும் வேகம் எடுக்­கிறது.

சீனா­வில் கொவிட்-19 தொடர்­பான கட்­டுப்­பாடு­கள் அகன்று அதன் விளை­வாக இந்த ஆண்­டின் பிற்­பா­தி­யில் உற்­பத்­தித்­துறையும் வர்த்­த­கம் தொடர்­பான சேவைத்­து­றை­களும் ஏறு­முக­மாகி வளர்ச்சியை நோக்­கிச் செல்­லும் என்ற நம்­பிக்கை அதி­க­மாகி வரு­கிறது.

இத்­த­கைய சாத­க­மான நில­வ­ரங்­கள் இருக்­கின்ற அதே வேளையில் விலை­வாசி- அதா­வது பண­வீக்கம் கடு­மை­யா­கக் கூடு­கிறது; உலக அள­வில் நிதித்­துறை நில­வ­ரங்­கள் இறுக்கமடை­கின்­றன; நம்­மு­டைய முக்­கி­ய­மான ஏற்­று­ம­திச் சந்­தை­களின் வளர்ச்சி மெது­வாக இருக்­கிறது.

நன்மை, தீமை இரண்­டை­யும் பொரு­ளி­யல் இப்போது எதிர்­நோக்குகிறது என்­றா­லும் பொருளியல் தராசு பாத­க­மான சூழ­லுக்கு ஆத­ர­வாக கீழே இறங்கு­கிறது என்­று­தான் கணிக்கத் தோன்றுகிறது.

உக்­ரேன்-ரஷ்யா போர் இப்­போ­தைக்கு முடி­வுக்கு வரும் போல் தெரி­ய­வில்லை. இவ்விரு நாடு­களும் எண்­ணெய், உணவு தானியங்­களை அதி­கம் ஏற்று­மதி செய்­யும் நாடு­க­ளாக இருப்­ப­தால் உலக அளவில் உக்­ரேன் போரின் தாக்­கம் எண்­ணெய், உணவு விலைகளில் செம்­மை­யா­கப் பிர­தி­ப­லிக்­கிறது. இந்த பாத­கம் அதிக காலம் நீடிக்­கும் என்­றும் கடு­மை­யாக இருக்­கும் என்­றும் கணிக்­கப்­ப­டு­கிறது.

உக்­ரேன் போருக்கு முன்பே பண­வீக்­கம் ஏறுமுக நிலைக்­குத் திரும்­பி­யது. போர் நில­வ­ரமும் சேர்ந்து கொண்­ட­தால் பண­வீக்­கம் இப்போது பெரும் நெருக்­கடிக்கு உள்ளாகிவிட்­டது.

இவற்றை எல்­லாம் கருத்­தில் கொண்டு­தான் உலக வங்கி இந்த வாரம் உல­கப் பொருளியல் வாய்ப்பு அறிக்­கையை வெளியிட்­டது. உல­கப் பொரு­ளி­யல் இந்த ஆண்டு 4.1% வள­ரும் என்று அந்த வங்கி கடந்த ஜன­வ­ரி­யில் முன்­னு­ரைத்­தது.

ஆனால் 2022 வளர்ச்சி அந்த அள­வுக்கு இருக்­காது, அது கிட்­டத்­தட்ட மூன்­றில் ஒரு பங்கு அள­வுக்­குக் குறைந்து 2.9%தான் இருக்­கும் என்று உலக வங்கி இப்­போது அறி­வித்­துள்­ளது.

இது­போ­லவே, அனை­த்து­லக பண நிதி­ய­மும் தன் பொரு­ளி­யல் வளர்ச்­சி கணிப்­பைக் குறைத்து­விட்­டது. உல­கப் பொரு­ளி­யல் இந்த ஆண்­டில் 4.4% வள­ரும் என்று ஜன­வ­ரி­யில் அறி­வித்த இந்த நிதி­யம் அந்த வளர்ச்சி 3.6% ஆகத்­தான் இருக்கும் என்று இப்­போது கூறு­கிறது.

அந்த அமைப்­பு­கள் உல­கப் பொரு­ளி­யல் நில­வரத்­துக்கு ஏற்ப அப்­போதைக்கு அப்­போது காலக்­கி­ரம முறைப்­படி தங்­கள் கணிப்­பு­களை வெளியிட்டு வரு­பவை. ஆனால் மூன்றே மாதங்களில் தங்­கள் கணிப்பை அவை குறைத்து இருக்கின்றன என்பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

பொது­வாக அவை இப்­படி செய்­வ­தில்லை. இது, உக்­ரேன் மீது ரஷ்யா தொடுத்­துள்ள போர் கார­ண­மாக ஏற்­ப­டக்­கூ­டய தாக்­கங்­கள் அதிக காலத்­திற்கு நீடிக்­கும் என்­பதையே காட்­டு­வ­தா­கத் தெரிகிறது.

இவை எல்­லாம் ஒரு­புறம் என்­றால், பொருள் சேவை விநி­யோ­கக் கட்­ட­மைப்பு இடையூறுகள் தொட­ரும் சூழ­லும் இருக்­கிறது. இவற்­றின் கார­ண­மாக மத்­திய வங்கி கொள்கை மாற்­றத்­தைக் கைக்­கொள்­ள­வேண்­டிய நிலைக்­குத் தள்­ளப்­பட்டு அதன் விளை­வாக பொது­மக்­கள் பய­னீடு குறை­யக்­கூ­டிய, வளர்ச்சி மெது­வ­டை­யக்­கூ­டிய சூழல் ஏற்­ப­ட­லாம் என்­ப­தை­யும் தவிர்ப்­ப­தற்­கில்லை.

உலக வங்­கி­யின் தலை­வர் டேவிட் மால்­பாஸ் விடுத்­துள்ள ஓர் எச்­ச­ரிக்கை கவ­னிக்­கத்­தக்­க­தாக இருக்­கிறது. உல­கப் பொரு­ளி­யல், 'பண­வீக்­கத்­து­டன் கூடிய மந்­தம்' என்ற ஒரு வலையில் சிக்­கி­வி­டக்­கூ­டிய வாய்ப்பு அதி­க­ரித்து வரு­கிறது என்று அவர் எச்­ச­ரித்து இருக்­கி­றார்.

உல­கம் 2007ஆம் ஆண்­டில் சந்­தித்­த­தைப் போன்ற உணவு நெருக்­க­டிக்கு ஆளா­கக்­கூ­டிய ஆபத்தை வளர்ந்த நாடு­கள் பல­வும் எதிர்­நோக்­கு­கின்­றன. வட்டி விகி­தங்­கள் கூட்­டப்­ப­டு­வ­தால் கடன் நெருக்­க­டி­யும் கடு­மை­யா­கும் நிலையும் உள்ளது.

உல­கப் பொரு­ளி­யல் நில­வ­ரங்­கள் இப்­படி இருப்­ப­தால் அதைப் பெரி­தும் சார்ந்­துள்ள பொரு­ளி­ய­லைக் கொண்ட சிங்­கப்­பூ­ரில் பாதிப்பு இருக்­கும் என்­பது எதிர்­பார்க்­கக்கூடிய ஒன்­று­தான். ஆகையால் உலக அமைப்­பு­களைப் போலவே உள்­ளூர் பொரு­ளி­யல் வல்­லு­நர்­களும் சிங்­கப்­பூர் வளர்ச்­சிக் கணிப்­பைக் குறைத்து இருக்­கி­றார்­கள்.

சிங்­கப்­பூர் நாணய ஆணை­யம் கடந்த புதன்­கிழமை அறிக்கை ஒன்றை வெளி­யிட்­டது. பொருளி­யல் நிபு­ணர்­க­ளின் கருத்­து­கள், முன்­னு­ரைப்­பு­கள் அதில் அடங்கி இருந்­தன.

சிங்­கப்­பூ­ரின் பொரு­ளி­யல் இந்த ஆண்­டில் 3.8%தான் வள­ரும் என்று அவர்­கள் இப்­போது கணிக்­கி­றார்­கள் என்­பது அந்த அறிக்கை மூலம் தெரி­ய­வந்­தது. அந்த வளர்ச்சி 4% இருக்­கும் என்று சென்ற மார்ச் மாதம்­தான் அவர்­கள் கணித்து இருந்தார்­கள். சென்ற ஆண்டு சிங்­கப்­பூர் பொரு­ளி­யல் 7.6% வளர்ந்து இருந்­தது.

வளர்ச்சி கணிப்பைக் குறைத்து இருக்­கும் வல்லு­நர்­கள், பண­வீக்­கம் 5%ஆக உயர்ந்­து­வி­டும் என்றும் எச்­ச­ரித்து இருக்­கி­றார்­கள். பண­வீக்­கம் 3.6% ஆக இருக்கும் என்று மார்ச்­சில் அவர்கள் தெரிவித்து இருந்தார்கள்.

இந்த ஆண்டு பொரு­ளி­யல் வளர்ச்சி 3% முதல் 5% வரை இருக்­கும்; என்­றா­லும்­கூட 3% முதல் 4% வரை­ வளர்­வ­தற்­கான வாய்ப்­பு­கள்தான் அதிகம் என்று அர­சாங்­கம் தெரி­வித்து இருக்­கிறது.

ஆனாலும்கூட, இந்த ஆண்டு வளர்ச்சி அர­சாங்­கக் கணிப்­பை­விட குறை­வ­தற்கு வாய்ப்பு இருப்­ப­ தாக ஒரு சிலர் முன்­னு­ரைக்­கி­றார்­கள்.

உல­க­ள­வில் பொரு­ளி­யல் நில­வ­ரங்­கள் நிச்­ச­ய­மில்­லா­ம­லேயே இருக்­கின்­றன. உக்­ரேன் போர் எவ்­வ­ளவு காலம் தொட­ரும் என்­பது தெரி­ய­வில்லை; எண்­ணெய், உணவு விலை எந்த அள­வுக்கு உயர்ந்து­கொண்டே போகும் என்­ப­தும் விளங்­க­வில்லை;

நிதித்­துறை நில­வ­ரங்­கள் எந்த அள­வுக்குக் கடு­மை­யா­கும் என்­ப­தும் புரி­ய­வில்லை. ஆகையால் எந்த ஒன்­றை­யும் உறு­தி­யாக கணித்துக் கூற­முடி­ய­வில்லை. இருந்தாலும் சாத­கங்­க­ளை­விட பாத­கங்­களே கொஞ்­ச­கா­லத்­திற்கு ஒரு கை ஓங்கி இருக்­கும் என்­று­தான் இப்போதைக்கு கணிக்க முடிகிறது.

இப்­ப­டிப்­பட்ட ஒரு நிலை­யில் வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள், நிறு­வ­னங்­கள், கொள்­கை­களை உரு­வாக்­கு­வோர் அனை­வ­ருமே சூழ்­நி­லை­க­ளைப் புரிந்­து­கொண்டு, எப்­ப­டிப்­பட்ட ஒரு சூழ­லும் வர­லாம் என்­பதை எதிர்­நோக்கி, விவே­கத்­து­டன் கெட்­டிக்­காரத்­தனத்­து­டனும் நடந்­து­கொள்வது முக்கியம்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!