குடும்ப உறவை வலுவாக்கி, உரிமைகளை நிலைநாட்ட முயற்சி

முரசொலி

ஒரு நாட்­டில் நன்­னெ­றி­கள் மிளிர்­வ­தற்கு அந்த நாட்­டின் சமூ­கம் முக்­கிய கார­ணம். சமூ­கத்­திற்கு அடிப்­படை குடும்­பம். அந்­தக் குடும்­பம் அன்பை தூணா­கக் கொண்­டு­தான் கட்­ட­மைக்­கப்­ப­டு­கிறது.

தாத்தா, பாட்டி, தந்தை, தாய், பிள்­ளை­கள், பேரப்­பிள்­ளை­கள் என ஆல­ம­ரம் போல் பாசத்­தால் பிணைக்­கப்­பட்டு இருக்­கும் குடும்­பங்­கள்­தான் ஒரு சமு­தா­யத்­தின், நாட்­டின் அடிப்படையாகத் திகழ்­கின்­றன.

என்­றா­லும்­கூட பல்­வேறு சூழ்நிலை­கள் கார­ண­மாக சில குடும்­பங்­களில் பிள்­ளை­க­ளுக்­கும் பெற்­றோ­ருக்­கும் இடை­யில் பாசப் பிணைப்பு அறுந்து போகும் அள­விற்கு நில­வ­ரங்­கள் தலை­தூக்­கு­வது பொதுவான ஒரு சூழலாக இருக்கிறது.

ஒவ்வொன்றையும் பார்த்துப் பார்த்து செய்து, பிள்ளைகளுக்காகவே தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு, பிள்ளை­களின் நல்­வாழ்­விற்கே பாடுபட்டு கடை­சி­யில் அவர்­களையே நம்பி, ஆதரவு கிடைக் காமல் வாழாமல் வாடும் பெற்றோர் இருக்கிறார்கள்.

அதேவேளையில், செய்யவேண்டிய கடமைகளைச் செய்யாமல், பிள்ளைகளைக் கொடுமைப்படுத்திவிட்டு கடைசியில் அவர்களின் உதவி தேவை என்று போராடும் பெற்றோரும் உண்டு.

இப்படி கடமை தவறிய பெற்றோர், பாசமில்லா பிள்ளைகளுக்கு இடை­யில் நீதி, நியாயத்தை நிலை­நாட்­டு­வ­தற்கு ஏதா­வது முயற்­சி­கள் தேவைப்­ப­டு­கின்றன.

அத்­த­கைய இரு தரப்­பி­ன­ரின் உரி­மை­களை­யும் நிலை­நாட்ட சில நேரங்­களில் சட்ட அமைப்பும் தேவைப்­ப­டு­கிறது. அத்­த­கைய சட்­டம் குடும்ப உறவைச் சீர்­கெ­டுத்­து­வி­டா­மல் அன்பு, பாசத்தைப் பலப்­ப­டுத்­தும் வகை­யில் அவரவருக்கான உரிமைகளை நிலைநாட்டும் வகையில் இருக்க வேண்­டி­யது கட்­டா­ய­மா­னது.

இதை உத்­தே­சித்து, இந்த நோக்­கத்­து­டன், சிங்­கப்­பூ­ரில் 1995ல் பெற்­றோர் பரா­ம­ரிப்­புச் சட்­டம் என்ற சட்­டம் நடப்­புக்கு வந்­தது.

அந்­தச் சட்­டம், 60 வய­தும் அதற்­கும் அதிக வய­தும் உள்ள சிங்­கப்­பூர்­வா­சி­கள், தங்­க­ளைத் தாங்களே கவ­னித்­துக்கொள்ள முடி­ய­வில்லை எனில், தங்­களை நல்ல முறை­யில் கவ­னித்­துக்கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தி­யு­டன் பிள்­ளை­கள் இருந்தபோதும் அவர்­கள் தங்களைக் கைவிட்டுவிட்டார்கள் எனில், பிள்­ளை­க­ளி­டம் இருந்து பரா­ம­ரிப்பு பெறு­வ­தற்கு உத­வு­கிறது.

நீதி­மன்­றத்தை நாடு­வதை தவிர்த்து சம­ர­சமான வழி­யில் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்­குத் தீர்வு காண்­ப­தற்கு அந்­தச் சட்­டம் முன்­னு­ரிமை அளிக்­கிறது.

மோதல் போக்கு இல்­லா­மல் இணக்­கப் போக்கு இருந்­தால்­தான் குடும்­பத்­தில் பந்தபாசம் வலுவடையும் என்­ப­தைச் சொல்ல வேண்­டி­ய­தில்லை. குடும்ப உறவை­யும் பெற்­றோர்-பிள்­ளை­கள் பாசத்­தை­யும் மேலும் பலப்­ப­டுத்­தும் நோக்­கத்­தில் அந்­தச் சட்­டத்­தில் இப்போது திருத்­தங்­கள் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளன.

எளி­தில் பாதிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டிய பெற்­றோர்­க­ளைப் பாது­காப்­பது, அதே நேரத்­தில், சட்­டத்தைச் சாக்காக வைத்து பிள்­ளை­கள் தவ­றா­கப் பயன்­ப­டுத்­தப்படு­வதைத் தடுத்து பிள்­ளை­க­ளை­யும் பாது­காப்­பது.

இது­தான் அந்த மாற்­றங்­க­ளின் மூலா­தார நோக்­க­மாக இருக்­கிறது. அந்த உத்தேச மாற்­றங்­கள் சட்டத்­தின் நோக்­கத்தைக் கட்­டிக்­காப்­ப­தற்கு உத­வு­வதோடு குடும்பப் பிரச்­சினை என்று வரும்­போது அதில் எல்லா தரப்­பி­ன­ருக்­கும் நியா­யம் கிடைப்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்­தும் வகை­யில் சட்­டம் பயன்­ப­டு­கிறது என்­பதை­யும் திட்­ட­வட்­ட­மாக்­கு­கின்­றன.

பிள்­ளை­க­ளைக் கொடு­மை­ப­டுத்தி இருக்­கின்ற, அலட்­சி­யப்­ப­டுத்தி இருக்­கின்ற, கைவிட்டு இருக்­கின்ற பெற்­றோர் முத­லில் பெற்­றோர் பரா­ம­ரிப்பு நடு­வர் மன்­றத்தை அணுகி அனு­மதி பெற­வேண்டும்.

அந்த அனு­ம­தி­யைப் பெற்ற பிற­கு­தான் அவர்­கள் தங்­க­ளு­டைய பிள்­ளை­க­ளு­டன் சம­ரச முயற்சி­களில் ஈடு­பட்டு இரு தரப்­பு­க்­கும் இடைப்­பட்ட வேறு­பா­டு­க­ளைத் தீர்த்­துக்கொள்ள முடி­யும்.

அந்­த சம­ரச முயற்சி தோல்வி அடைந்­தால், பெற்­றோர் அந்த நடு­வர் மன்­றத்தை அணுகி தங்­களு­டைய கவ­லை­க­ளை­யும் பிரச்­சி­னை­க­ளை­யும் நிலை­யை­யும் முன்­வைக்­க­லாம்.

அத்­த­கைய பெற்­றோ­ருக்கு எந்த அள­வுக்கு பரா­ம­ரிப்பு கொடுக்­கப்­பட வேண்­டும் என்­பதைப் பிறகு நடுவர் மன்­றம் அப்போது தீர்­மா­னிக்­கும்.

சட்­டத்­தில் இடம்­பெ­றக்­கூ­டிய திருத்­தங்­கள், பிள்ளைகளுக்குப் பெற்றோர் செய்­தி­ருக்­கும் கொடுமை­களைக் கருத்­தில்கொள்ளும் என்­பது இங்கு குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

பிள்­ளை­க­ளைக் கொடு­மைப்­ப­டுத்தி இருக்­கும் பெற்­றோர், பிற்­கா­லத்­தில் அதே பிள்­ளை­க­ளி­டம் இருந்து தனக்கு ஆத­ரவு வேண்­டும் என்று கேட்கும்­போது அத்­த­கைய கோரிக்கை ஏன் பரி­சீ­லிக்­கப்­பட வேண்­டும் என்ற ஓர் எண்ணம் ஏற்படவே செய்யும். அத்தகைய எண்ணம், பிள்­ளை­க­ளைப் பொறுத்­த­வரை நியா­ய­மா­ன­தா­கவே இருக்­கக்­கூ­டும்.

ஆகை­யால், அத்தகைய சூழ்நிலையில், தங்­களுடைய கோரிக்கை மனுக்கள் ஏன் பரி­சீ­லிக்­கப்­பட வேண்­டும் என்­பதை பெற்­றோர் மெய்ப்­பிக்க வேண்டி­யது புதிய சட்­டத் திருத்­தங்­களின்­படி அவ­சி­ய­மா­ன­தாக இருக்­கும். பெற்றோரிடம் இருந்து பெறும் சில விண்­ணப்­பங்­களை நடு­வர் மன்­றம் தானாகவே நிரா­கரித்­து­வி­டும் அதி­கா­ரத்­தை­யும் புதிய திருத்­தங்­கள் வழங்­கு­கின்­றன.

இத்­த­கைய மனுக்­க­ளைப் பொறுத்­த­வரை, பிள்ளை கள் தங்­க­ளு­டைய நிலை­மையை எடுத்­துக் கூறி பெற்­றோ­ரைத் தாங்­கள் பரா­ம­ரிக்க வேண்­டிய அவசியம் இல்லை என்­பதை விளக்க வேண்­டிய தேவை இராது.

இவை எல்­லாம் ஒரு­பு­றம் இருக்க, சூதாட்­டம், குடி போன்ற பழக்­கங்­க­ளுக்கு ஆளாகி அடி­மை­யா­கி­விட்ட பெற்­றோர், ஆலோ­சனைக்­குச் செல்ல வேண்­டும் என்­று­கூட நடு­வர் மன்­றம் இனி­மேல் உத்­த­ர­வு­கள் பிறப்­பிக்க முடி­யும். இதற்கும் சட்டத் திருத்தம் வகை செய்கிறது.

இத்­த­கைய ஆலோ­ச­னை­களில் பெற்­றோர் கலந்து­கொண்­ட­ பிறகு அவர்­க­ளு­டன் அவர்­களுடைய பிள்­ளை­கள் கட்­டா­ய­மாக சம­ரச முயற்­சி­களில் ஈடுபட வேண்­டுமா வேண்டாமா என்­பதை அதி­கா­ரி­கள் முடிவு செய்­யவும் புதிய திருத்­தங்­கள் வழி­வ­குக்­கின்­றன.

உத்­தேச சட்­டத்­தி­ருத்­தங்­கள் பற்றி பொது­மக்கள் கருத்­து­க­ளைப் பெறு­வ­தற்­காக இம்­மா­தம் 14ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் டிசம்­பர் 9ஆம் தேதி வரை கருத்­த­றி­யும் கூட்­டங்­கள் இடம்­பெ­ற­வி­ருக்­கின்­றன.

மொத்­த­மாக எல்­லா­வற்­றை­யும் வைத்துப் பார்க்கை யில் புதிய சட்­டத்­தி­ருத்­தங்­கள் பாசப்­பி­ணைப்பை உறு­திப்­ப­டுத்தி, குடும்பக் கட்­ட­மைப்பை வலுப்­படுத்தி அதே­வேளை­யில், பெற்­றோ­ருக்­கும் பிள்­கை­ளுக்­கும் குடும்­பத்­தா­ருக்­கும் இடை­யில் எல்லா தரப்­பு­க­ளுக்­கும் உள்ள உரி­மை­களை நியா­ய­மாக உறு­திப்­ப­டுத்­தும் என நம்­புவதற்குத் தாராளமாக இடம் உண்டு.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!