புத்திசையால் தமிழ் வளர்க்கும் தலைமுறை

முத்தமிழில் எளிதில் எல்லாரையும் ஈர்ப்பது இசைத் தமிழ். இறைவனையும் மயக்கும் இசைத் தமிழ் வழியாக தமிழ் மொழியின் வளத்தைப் பெருக்குவதிலும் ஆர்வத்தையும் அடையாளத்தைப் பேணுவதிலும் முனைந்துள்ளனர் இவர்கள் உள்ளிட்ட சிங்கப்பூர் தமிழ் இளையர்கள் பலர்.

கி.ஜனார்த்தனன்

தமி­ழிசை தொகுப்­பும்

கச்­சே­ரி­களும்

பல்­வேறு இந்­திய மொழி­களில் கர்­நா­டக சங்­கீ­தப் பாடல்­களை புதிய பாணி­களில் பாடும் உள்­ளூர் ­க­லை­ஞரான சுஷ்மா சோம­சேகர், மன­திற்கு நெருக்­க­மான உணர்­வு­களைப் பாடு­வது தமி­ழில்­தான்.

சிங்­கப்­பூர் இசை­யில் தமிழ் இசை முக்­கிய இடத்­தைப் பிடித்திருப்ப­தா­கக் கூறும் சுஷ்மா, பிற இனத்­த­வ­ரும் தமி­ழைப் பயன்­படுத்து­வதைச் சுட்டினார். உலக நடப்புகள் சார்ந்த கருத்துகளையும் உணர்­வு­க­ளை­யும் தமிழ் இசை­ வழியாக வெளிப்படுத்து­வ­தா­கக் கூறி­னார்.

'ஹோம்' எனும் சுஷ்­மா­வின் இசைத்­தொ­குப்பு சுற்­றுச்­சூ­ழ­லு­ட­னான அவ­ரது உறவை விளக்­கு கிறது. 19ஆம் நூற்­றாண்­டில் வாழ்ந்த சங்­கீத மேதை நீல­கண்ட சிவ­னின் பாடல் ஒன்­றில் இடம்­பெறும் "கன்­றின் குரல் கேட்டு கனிந்து வரும் பசுபோல், ஒன்­றுக்­கும் அஞ்­சாத உள்­ளத் துய­ரம் தீர" என்ற வரி­க­ளைத் தமது கற்­பனை நயத்­தால் இயற்­கை தொடர்­பான பிரச்­சி­னை­க­ளு­டன் இணைத்­தி­ருக்­கி­றார் சுஷ்மா.

ஈராண்­டு­க­ளுக்கு முன்­னர் கேளரா­வில் கருவுற்ற யானை ஒன்­றுக்கு பட்­டா­சு­கள் திணிக்­கப்­பட்ட அண்­ணா­சிப் பழம் கொடுக்­கப்­பட்டு, அது கொடூ­ர­மாக உயி­ரி­ழந்த சம்­ப­வத்­தால் மன­தில் ஏற்­பட்ட வடு, இந்­தத் தொகுப்­பின் 'எலி­பண்ட்ஸ் ஃபியூன­ரல்' பாட­லாக வெளிப் பட்டதை அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

தமி­ழின் தொன்­மைச் சிறப்­பு­களைக் கற்­ப­னைத்­தி­ற­னால் புதிய இசைப்­ப­டைப்­பு­க­ளு­டன் இணைத்து வரு­கி­றார் சுஷ்மா. ஆன்­மி­கம் முதல் சமூ­கம்வரை, சுஷ்­மா­வின் இசைப்­படைப்­பு­க­ளு­டன் தமிழ்மொழி கைகோத்து வரு­கிறது.

"கடந்த 2020ஆம் ஆண்­டில் வெளி­யிட்ட தாயு­மா­ன­வர் பாடல் தொகுப்பு, கடந்­தாண்டு வெளி­வந்த 'நெஞ்­சுக்கு நீதி' ஆகி­யவை என் மன­திற்கு நெருக்­க­மான படைப்­பு­கள்," என்­றார் அவர்.

டாக்­டர் பாக்யா மூர்த்­தி­யிடம் நான்கு வய­தில் இசைப் பயணத்தைத் தொடங்­கிய சுஷ்மா, சிங்­கப்­பூர் இந்­திய நுண்­க­லைக் கழ­கத்­தில் 2004ஆம் ஆண்­டு­வரை பயின்று இசைத் துறை­யில் பட்­ட­யம் பெற்­றார். பின்னர், பொதுக்­கல்­விச் சான்­றி­தழ் மேல்­ நி­லைத் தேர்வை முடித்ததும், சென்னையில் இசைத் துறையில் மேற்படிப்பை மேற்கொண்டார். அங்கு பிர­பல பாடகி நித்­ய­ஸ்ரீ­யின் தாயார் லலிதா சிவ­கு­மார், ஆர் கே ஸ்ரீராம் குமார் ஆகி­யோ­ரி­டம் இசை பயின்றார்.

உல­கின் பல்­வேறு மாற்­றங் களுக்கு ஈடு­கொ­டுக்­கும் வகை­யில் தமிழ் இசை தொடர்ந்து முன்­னே­றும் என நம்புகிறார் சிங்கப்பூர் இளங்­க­லை­ஞர் விருதை 2020ல் வென்ற இக்கலைஞர்.

இசையால் கதை சொல்பவர்

கர்­நா­டக இசை முதல் 'ப்ளூஸ்' இசை வரை­யில் பல்­வேறு இசை­களில் திறன் பெற்ற நிரஞ்­சன், இசையாகக் கதைகள் சொல்­கி­றார்.

"இசைக்­கும் கதைக்­கும் உள்ள நுட்­ப­மான தொடர்பை வெளிப்­படுத்த மொழி பால­மா­கத் திகழ்கிறது. இசை­யின் ஓசை அதிர்­வு­க­ளு­ட­னான கவி­தை­யின் தனித்­து­வ­மான உறவு பல இசை­க­ளுக்­கான அடித்­த­ளத்தை அமைத்­துத் தந்­தி­ருக்கிறது," என்றார் திரு நிரஞ்­சன்.

நிரஞ்­சன் கடந்த மூன்று ஆண்டு­களில் 17 இசைப்­ப­டைப்­பு­களை உரு­வாக்­கி­யுள்­ளார். அவற்­றில் 15 படைப்­பு­களை திரைப்­ப­டங்­கள், நடன, நாட­கத் தயா­ரிப்­பு­கள், தனிப்­பா­டல்­கள், இசைத்­தொ­குப்­பு­கள் போன்­ற­வற்­றில் வெளி­யிட்டுள்ளார்.

தமிழ்மொழி மூலம் தன் அடை­யா­ளத்தைத் தேட முடி­வ­தா­கக் கூறிய நிரஞ்­சன், இசை­ய­மைப்பதன் வழி, தமிழ் மொழிக்­கூ­று­களை மேலும் ரசிக்க முடி­கிறது என்றார்.

காஞ்­சென்ற கவி­ஞர் பிறை­சூ­ட­னு­டன் 'ஒளி ஒரு­வன்' என்ற பாட­லுக்­காக இணைந்து பணி­யாற்­றி­யதை மறக்க முடியாத அனுபவமாக நினைவுகூர்ந்தார்.

தேசிய நூலக வாரி­யம் ஏற்­பாடு செய்­த பார­தி­யார் நூற்றாண்டு நினைவு விழா­வுக்­கென 'சுட்­டும் விழி' பாட­லுக்குப் பணி­யாற்­றி­ய­தன் மூலம் தமி­ழின் அழகை நுட்­ப­மாக ரசிக்க முடிந்தது என்றார் திரு நிரஞ்­சன்.

தமிழ் இசையை தொடர்ந்து விரி­வு­ப­டுத்த சுய­மான படைப்­பு­களின் உரு­வாக்­கம் முக்­கி­யம் எனக் கருதும் நிரஞ்­சன், தமிழ் இசைத்­துறை, பிற இனக்­க­லை­ஞர்­க­ளுக்­கும் வாய்ப்­பு­களை வழங்­கு­வ­தா­கத் தெரி­வித்­தார்.

"இது ஒரு நீண்டகால இயக்­கம். தமிழ் இசை­யின் செயல் பரப்பு விரி­வ­டைய, நிகழ்ச்­சி­க­ளி­லும் ஊட­கத் தயா­ரிப்­பு­க­ளி­லும் இசைக்­கான தேவை­யும் அதி­க­ரிக்­கும்," என்று அவர் கூறி­னார்.

சிங்­கப்­பூ­ரின் பல கலா­சார சூழல் இங்­குள்ள அனைத்து கலை­ஞர்­களி­ட­மும் தாக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ள­தா­கக் குறிப்­பிட்­டார் நிரஞ்­சன்.

"தமிழ்ச் சொற்­க­ளின் ஓசை நயத்­து­டன் இசை இரண்­ட­றக் கலப்­பதை பல்­வேறு பார­தி­யார் பாடல்­களில் காண­லாம். பாடல் எழு­வதற்­கும் இசை அமைப்­ப­தற்­கும் உள்ள பிணைப்பு முக்கியம். ஒன்று சரி­யாக அமைக்­கப்­ப­டா­விட்­டால் மற்­றொன்று பாதிப்­ப­டை­யும் என்­றார் திரு நிரஞ்­ஜன். பாடல் என்­பது கதை சொல்­லும் ஒரு வழி­மு­றை," என்றார் நிரஞ்சன்.

பறை­யி­சை­யின்

பெரு­மை­யும் பண்பாடும்

அடுக்­கு­மா­டிக் கட்­ட­டத்­தின் தரைத்­த­ளத்­தில் கேட்­பா­ரற்­றுக் கிடந்த பறையை 17 வய­தில் வேடிக்­கை­யாக அடித்து மகிழ்ந்த அக்‌ஷரா திரு இன்று பறை இசை பயிற்­று­விப்­பா­ள­ராக உள்­ளார். இவ­ரது பறை இசைப்­பள்­ளி­யில் வரும் ஜூன் மாதம் மாண­வர்­கள் அரங்­கேற்­றம் செய்­கின்­ற­னர்.

தமிழ்ப் பண்­பாடு என்­பது காலங்­கா­ல­மாக ஒரே மாதிரி இருப்­ப­தாக எண்­ணு­வது தவறு என்றார் பறை இசைக் கலை­ஞ­ரும் ஆசி­ரி­ய­ரு­மான அக்‌ஷரா திரு, 34.

இந்­திய சமூ­கத்­தின், ஏற்ற தாழ்வு­கள் இசைக்­க­ரு­வி­க­ளு­டன் பிணைந்து இருப்­ப­தா­கக் கூறிய அவர், தமி­ழர் பண்­பாட்­டில் ஆதி­யில் இருந்த இசைக்­கூ­று­கள் பறை இசை­யில் இன்­றும் காணப்படு வதாகக் கூறினார்.

கர்­நா­டாக இசையை புதிய கலை வடி­வங்­க­ளு­டன் இணைத்து புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வது­போல பறை இசை­யி­லும் அத்­த­கைய பரி­ணா­மத்தை மேற்­கொள்ள முடி­யும் எனக் கூறி­னார்.

"தற்­போது வழக்­கத்தில் இருக்கும் மிரு­தங்­கம் தமி­ழர்­க­ளின் வாத்­தி­யம் என ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­பட்­டா­லும் அது மகா­ராஷ்­டிர தாள வாத்­தி­யம் ஒன்­றி­லி­ருந்து மரு­வி­யது. எனவே அந்­தக் காலத்­தி­லும் பண்­பாடு மாறிக்­கொண்­டு­தான் வந்­தது," என்று அவர் கூறி­னார்.

மறைந்த ஆனந்­தக்­கண்­ண­னின் ஏகேடி கலை நிறு­வ­னத்­தி­ன­ரு­டன் 2017ஆம் ஆண்டு இந்­தியா சென்­றி­ருந்த அக்‌ஷரா, திண்­டுக்­கல் கலை­ஞர் ராஜ்­கு­மா­ரி­ட­மும் ராஜேந்­தி­ர­னி­ட­மும் பறை இசைக்­க­ரு­வி­யை­யும் வேறு பல கிரா­மிய இசைக்­க­ரு­வி­களை­யும் பழ­கி­னார். பின்­னர் 2020ல் சென்­னை­யில் புத்­தர் கலைக்­கு­ழு­வி­ன­ரி­டமும் பயிற்சி பெற்­றார்.

அமெ­ரிக்க ஆய்­வா­ளர் ஸோயி ஷெரி­னி­ய­னி­டம் பறை இசை­யைப் பற்­றிய சமூ­க­வி­ய­லைப் பற்­றி­யும் கற்­றுக்­கொண்­டார். தொடர்ந்து, தேசி­யக் கல்விக் கழகத்தில் பறை இசையை ஆய்­வுத் தலைப்­பாக எடுத்­துக்­கொண்­டார்.

உள்­ளெ­ழுந்து வரும் உணர்­வு­களைத் தமி­ழில்­தான் சொல்ல முடி­கிறது என்றும் ஆங்­கி­லத்­தில் அது­போல வரு­வ­தில்லை என்­றும் தமது இசைக்கு பாடல்­க­ளை­யும் எழு­தும் அக்‌ஷரா கூறி­னார்.

"தமி­ழில் எழு­தும்­போது வரி­கள் இயல்­பாக வரு­கின்­றன. என்னை வருத்­திக்­கொண்டு எழு­த­வேண்­டிய அவ­சி­யம் ஏற்­ப­டு­வது இல்லை," என்றார்.

"தமிழ்ச் சமூ­கத்­தில் முன்பு இருந்த ஏற்­றத்­தாழ்­வு­கள் சரி செய்­யப்­படும் முறை­யில் பறை இசை­யின் ஏற்­றம் உள்ளது," என்றார் அக்‌ஷரா திரு.

ராப் இசையில் தமிழ்

ஆங்­கி­லத்­தி­லும் தமி­ழி­லும் ராப் செய்­யும் உள்­ளூர் இசைக்­க­லை­ஞர் பிர­சாத் வர­த­ரா­ஜன், 33, தொடக்­கத்­தில் தமிழ் முர­சின் மாண­வர் மணி­மன்ற மல­ரில் கவி­தை­களை எழு­தி­ய­வர். அப்­போது மன­தில் விதைக்­கப்­பட்ட தமிழ் ஆர்­வம், இப்­போது நவீன இசைக்­கலை விருட்­ச­மாக வளர்ந்­துள்­ளது.

பிர­ப­லம் பெறும் அள­வுக்கு நம் படைப்பு தர­மாக உள்­ளதா என்­பதை பாடல்­களை உரு­வாக்­கும் கலை­ஞர்­கள் தன்­னைத்­தானே தொடர்ந்து கேட்­க­வேண்­டும் என்று அவர் கூறி­னார்.

நவீன இசை­யில் தமிழ் எளி­மை­யாக இருந்­தா­லும் பாடல் வரி­கள் தாக்­கத்தை ஏற்­படுத்­தும் விதத்­தில் இருக்­க­வேண்­டும். அதி­லும் ராப் இசைக்­காக எழு­தும்­போது அந்­தத் தாக்­கம் வார்த்­தை­களில் மட்­டு­மின்றி ஓசை­யி­லும் இருக்­க­வேண்­டும் என்று இது­வரை கிட்­டத்­தட்ட 60 பாடல்­களைத் தயா­ரித்­துள்ள பிர­சாத் கூறி­னார்.

எட்டு வயது முதல் நட­னக் கலை­ஞர் அர­விந்த நாயு­டு­வின் வழி­காட்­டு­த­லில் நவீன நட­னம் ஆடத் தொடங்­கிய திரு பிர­சாத், 17 ஆம் வய­தில் ராப் இசை­யில் ஈடு­ப­டத் தொடங்­கி­னார்.

தொடர்ந்து பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்ட பிர­சாத், சிங்­கப்­பூ­ரில் தமிழ் பாடல்­களை உரு­வாக்க விரும்­பும் வள­ரும் கலை­ஞர்­க­ளுக்கு சிறந்த வழி­காட்­டி­கள் தேவைப்­ப­டு­வ­தா­கக் கூறி­னார்.

"வளரும் கலைஞர்கள் குறை­கூ­றல்­க­ளைக் காதில் வாங்­கிக் கொள்ள வேண்டி உள்­ளது. குறை­கூ­றல்­கள் யாரி­டம் இருந்து வரு­கின்­றன என்­பதை உற்றுக் கவ­னிக்­க­வேண்­டும். தர­மா­ன­வர்­க­ளைத் தங்­க­ளது வழி­காட்­டி­யா­கத் தேர்ந்­தெ­டுத்து அவர்­கள் கூறு­வ­தைக் கருத்­தில் கொள்­ள­வேண்­டும்," என்று அவர் கூறி­னார்.

சேலை­யும் பாட­லும்

இசையையும் தமிழையும் தமது ஆடை வர்த்தகத்தின் முகமாகப் பயன்படுத்துகிறார் தமிழ் ஆர்­வ­ல­ரும் பட்­டி­மன்­றப் பேச்­சா­ள­ருமான அகிலா ராமு, 40.

தமது இணைய ஆடை வர்த்­த­கத்­திற்­கா­க, தமிழ் எழுத்­து­க­ளைக் கொண்ட சேலை­யைக் காண்­பிக்­கும் 'அகமே புறமே' என்ற பாடல் காணொ­ளியை ஏப்­ரல் 14ஆம் தேதி வெளி­யிட்­டுள்­ளார் திரு­மதி அகிலா.

பாடல் காணொ­ளி­யில் இடம்­பெ­றும் ஆரஞ்சு, பச்சை நிற­மான கைத்­தரி பட்­டுப் புட­வை­யில் கையால் தமி­ழ் எழுத்­து­கள் சாயத்­தால் வரை­யப்­பட்­டுள்ளன.

திரு­மதி அகிலா இந்­தச் சேலையை இரண்டு வாரங்­களில் தயா­ரித்­தார். 'லக்‌ஷனா ஸ்டூ­டி­யோஸ்' என்ற அவ­ரது இணைய ஆடை வர்த்­த­கத்­தில் இச்­சேலை 90 வெள்­ளிக்கு விற்­கப்­ப­டு­கிறது.

இச்­சே­லை­யைப் பிர­ப­லப்­ப­டுத்­தும் காணொ­ளியை நல்ல, பழந்­தமிழ் சொற்­க­ளைக் கொண்ட பாட­லு­டன் வெளி­யி­ட­வேண்­டும் என நினைத்து செயல்­பட்­டார்.

நற்­றிணை, கலித்­தொகை, சொற்­சுணை போன்ற பழஞ்­சொற்­களை இளை­யர்­க­ளுக்­கும் அறி­முகம் செய்­ய­வேண்­டும் என்பது இவரின் அவா.

இத்தகைய பொருள்பொதிந்த அழகு தமிழ் வார்த்­தை­கள் பாட­லில் வேண்­டும் என்ற வேண்­டு­கோ­ளு­டன் தமது நண்­ப­ரும் பட்­டி­மன்றப் பேச்­சா­ள­ரு­மான பானு சுரேஷை திரு­மதி அகிலா அணு­கி­னார்.

பாடல் காணொ­ளி­க­ளுக்­கான பணி­கள் ஏப்­ரல் 2ஆம் தேதி­யன்று தொடங்­கி­யது. பின்­னர் அந்தக் கா­ணொளி இரண்டு வாரங்­களில் வெளி­யீடு கண்­டது.

"கர்­நா­டக இசையையோ மேற்­கத்­திய பாணி­யையோ அதி­கம் பின்­பற்­றா­மல் மக்­க­ளுக்கு எளி­தில் சேரக்­கூ­டிய, எளி­தில் பாடக்­கூ­டிய விதத்­தில் பாடல் இருக்­க­வேண்­டும் என விரும்­பி­னேன். இசைக்­க­லை­ஞர் பரசு கல்­யாண் இப்­பா­ட­லுக்கு இசை­ய­மைத்து அவரே பாடி­யுள்­ளார்," என்றார் திரு­மதி அகிலா.

அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இசையும் தமிழும் கலந்த புத்தாக்கங்களைச் செய்ய விருப்பம் கொண்டுள்ளார் திருமதி அகிலா.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!