வாகனங்கள்: 3வது இடத்தில் தமிழகம்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த மே மாதம் 158,433 புதிய வாகனங்கள் பதியப்பட்டன. இந்த எண்ணிக்கை உத்திரப் பிரதேசத்தில் 281,175 ஆகவும் மகாராஷ்டிராவில் 199,509 ஆகவும் இருக்கிறது. இந்தியாவில் புதிய வாகனங்கள் அதிகமாக பதியப்படும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 3வது இடத்தில் இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.

 

Read more from this section

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் டெங்கியைக் கட்டுப்படுத்தும் 45 நடமாடும் மருத்துவக் குழுவினர். படம்: ஊடகம்

11 Oct 2019

டெங்கியைக் கட்டுப்படுத்த 45 நடமாடும் மருத்துவக் குழு