உலகின் மிக வயதான பெண்மணியாக 116 வயது ஜப்பானிய மூதாட்டி

படம்: ஸ்கை டாட் காம்

தோக்கியோ: ஜப்பானைச் சேர்ந்த 116 வயதான மூதாட்டி கனே தனகா, உலகின் மிக வயதான பெண்மணியாக கின்னஸ் உலக சாதனை குழுவினரால் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டார். 1903ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி 2ஆம் தேதி அவர் பிறந்தார். 

 

 

 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

பேங்காக்கில் உள்ள உள்ளூர் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு விநியோகிப் பதற்காக வாக்களிப்பு விவரங்கள் அடங்கிய தாளுடன் தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குப்பெட்டிகள் படம்: ஏஎஃப்பி

24 Mar 2019

ஐந்து ஆண்டு ராணுவ ஆட்சிக்குப் பிறகு தேர்தல்

பிரம்புக் கூடையில் வைத்து  மனிதக் குரங்கை கடத்த ரஷ்யர் முயற்சி செய்தார் என்று அதிகாரி ஒருவர் விளக்குகிறார். நடுவில் கைது செய்யப்பட்ட ரஷ்யரான ஆன்ட் ரெய் ஷெஸ்ட்கோவ். படம்: ஏஎஃப்பி

24 Mar 2019

பெட்டியில் மனிதக்குரங்கை கடத்திய ரஷ்யர் கைது