விலங்குக் காட்சி சாலையில் சில விலங்குகளைக் கொன்று மற்ற விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் அவலநிலை

இந்தோனீசியாவில் கொரோனா கிருமி பரவல் காரணமாக விலங்குக் காட்சி சாலையின் கதவுகள் மூடப்பட்டதால் அது வருமானம் இன்றி தவிக்கிறது. விலங்குகளுக்கு உணவு வாங்கக்