இம்மாதம் 15ஆம் தேதி வரை முஸ்தஃபா நிலையம் மூடல்

கொவிட்-19 கிருமித் தொற்று பரவிவரும் வட்டாரமாக நேற்று (ஏப்ரல் 2) முஸ்தஃபா செண்டர் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அந்தக் கடைத்தொகுதி இன்று மூடப்பட்டது.  ந