'கொரோனா கிருமியை அழிப்பதில் எல்லா கிருமிநாசினிகளும் திறம்பட செயல்படுவதில்லை'

கொரோனா கிருமியை அழிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களாக விளம்பரம் செய்யப்படும் அனைத்தும் கிருமியை முற்றிலுமாக அழித்துவிடுவதில்லை; அவற்றை உருவாக்கப்