சிங்கப்பூரில் ஜூன் 2 முதல் ஆயுர்வேதம் உட்பட பாரம்பரிய சிகிச்சைகளுக்கு அனுமதி

கொவிட்-19 கிருமிப் பரவல் முறியடிப்புத் திட்டம், வரும் ஜூன் 2ஆம் தேதியன்று ஒரு முடிவுக்கு வர உள்ள நிலையில், ஆயுர்வேத சிகிச்சை பெற அனுமதிக்கப்படும். மரு