முரசொலி: கொவிட்-19 எங்கும் ஒழிந்தால்தான் உலகுக்கு நிம்மதி, பாதுகாப்பு

அறவே முடங்­கிக் கிடந்த உல­கம் 2021 புத்­தாண்டை கொஞ்­சம் நம்பிக்கையுடன் தலை­நி­மிர்ந்து பார்க்­கத் தொடங்கி இருக்­கிறது.

கொவிட்-19 கிரு­மிப் பரவலை ஒடுக்கி சமூ­கத்­தி­டம் அந்­தக் கிரு­மியை எதிர்க்­கும் ஆற்­றலை உரு­வாக்­கும் என்று நம்­பப்­ப­டு­கின்ற தடுப்­பூ­சி­யு­டன் புதிய ஆண்­டில் உல­கம் பய­ணிக்­கத் தொடங்­கி­யுள்­ளது.

கொஞ்­சம் கொஞ்­ச­மாக வழக்­க­மான நிலை எங்­கும் திரும்­பி­வி­டும் என்று இப்­போது உல­கம் நம்பு­கிறது. ஆனா­லும் இந்த நம்­பிக்கை பொய்த்­து­வி­டும் என்­ப­தற்­கான வாய்ப்­பு­களும் இல்­லா­மல் இல்லை.

ஆகை­யால் நிதா­ன­மாக எதிர்­பார்ப்­பு­களை வைத்­துக்­கொள்­ளும்­படி வல்­லு­நர்­கள் எச்­ச­ரிக்­கி­றார்­கள்.

இப்­போ­தைய உலக நில­வ­ரங்­களும் இதைத்­தான் காட்­டு­கின்­றன. தடுப்­பூ­சி­யைப் பெற்று அவற்றை மக்­க­ளுக்கு போட்டு தற்­காப்பு அரணை ஏற்­ப­டுத்தி வரும் நாடு­களில் கூட புதிய கொவிட்-19 அலை அடிக்­கத் தொடங்கி இருக்­கிறது.

மருந்து கிடைப்­பதே பெரும்­பா­டாக இருக்­கும் போது அவற்றை மக்­கள் எந்த அள­வுக்கு ஏற்­றுக்­கொள்­கி­றார்­கள் என்­ப­தும் மருந்­தைப் பத்­தி­ரப்­படுத்தி பல இடங்­க­ளுக்­குக் கொண்டு சேர்ப்­ப­தும் கொவிட்-19க்கு எதி­ரான போராட்­டத்­தில் புதிய சவால்­க­ளாக உரு­வெ­டுத்து வரு­கின்றன.

இந்த ஆண்­டின் இரண்­டா­வது காலாண்­டில்­தான் சில நாடு­களில் ஓர­ள­வுக்கு நில­வ­ரம் மேம்­படும். அந்த நாடு­க­ளின் சமூ­கத்­தில் கொவிட்-19 பரவ முடி­யாத அள­வுக்கு தடுப்­பாற்­றல் பலப்­படும் என்று­யூகிப்பதே சரியானதாக இருக்கும்போல் தெரி­கிறது.

உல­கில் அதிக மக்­கள் வாழ்­வது வள­ரும் நாடு­களில்­தான். இவர்­க­ளுக்கு மருந்து எப்­போது சென்று சேரும் என்­பது இப்­போ­தைக்கு தெரி­ய­வில்லை.

அநே­க­மாக 2023ல்தான் இந்த மக்­களை கொவிட்-19 தடுப்­பூசி எட்­டும் என்று சுகா­தார வல்லு­நர்­கள் தெரி­விக்கிறார்கள். பணக்­கார, வளர்ந்த நாடு­கள், தங்­க­ளுக்கு முதலில் மருந்து வேண்­டும் என்று மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்ன தாகவே அதி­க­ள­வில் தரு­விப்பு ஆணை­க­ளைப் பிறப்­பித்­து­விட்­டன.

அந்த அள­வுக்கு உட­ன­டி­யாக மருந்தை தயாரித்து விநி­யோ­கிக்க தெம்பு இல்­லா­மல் மருந்து தயா­ரிப்பு நிறு­வ­னங்­கள் தடு­மா­று­கின்­றன. ஆகை­யால் உல­கில் அதிக எண்­ணிக்­கை­யில் உள்ள ஏழை நாட்டு மக்­களை தடுப்­பூசி எட்­டு­வதற்கு அதிக காலம் பிடிக்­கும் என்­ப­தால் அவர்கள் கொவிட்-19 தொற்­றுக்கு எளி­தில் ஆளா­கக்­கூ­டிய நிலை­யி­லேயே இருந்துவருவர் என்று எதிர்பார்க்க இடம் உள்ளது.

இப்­படி உல­கில் சில நாடு­களில் பாதுகாப்பு அரணும் பல நாடு­களில் பாது­காப்பு இல்­லாத நிலை­யும் இருந்­தால் கொரோனா கிருமி இதைச் சாக்­கா­கப் பயன்­ப­டுத்­திக் கொண்டு இன்­ன­மும் ஆட்­டம் போடும். இந்­தச் சூழ­லில் பல நாடு­களும் தங்­கள் பொரு­ளி­ய­லைத் திறந்­து­விட முடி­யாத சூழ்­நி­லையே நில­வும். திரும்­பத் திரும்ப பொரு­ளி­யல் முடக்­கங்­களை நடப்­புக்­குக் கொண்­டு­வர வேண்டி இருக்­க­லாம். சுகா­தார முறை­களை மேம்­ப­டுத்த வேண்­டிய தேவை­யும் இருக்­கும்.

இவற்றை எல்லாம் செய்து முடிக்க ஆண்டு கணக்­கில் ஆனா­லும் வியப்­பில்லை. இத­னால் உலகப் பொரு­ளி­யல் மீட்சி பாதிப்­ப­டை­யும் என்­பதே திண்­ணம் என்று உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் சுட்­டிக்­காட்டி இருக்­கிறது. அதோடு மட்­டு­மின்றி உல­கின் ஒரு­பு­றத்­தில் இன்­ன­மும் இருந்துவரும் கிரு­மி­கள், மீண்­டும் வளர்ந்த நாடு­க­ளுக்­குப் பரவி விடக்­கூ­டிய ஆபத்­தும் இருக்­கிறது.

கிரு­மிச் சூழ்­நிலை நீடித்­துக்­கொண்டே போனால் ஏழ்­மை­யும் வரு­மான ஏற்­றத்­தாழ்­வும் அதி­க­ரிக்­கவே செய்­யும். இத­னால் இதர பாதக தொடர்­வி­ளை­வு­களும் தவிர்க்க முடி­யா­த­வை­யாக ஆகி­வி­டும்.

இயற்கை வளங்­க­ளுக்­குப் பாதிப்­பு­கள் கூடும் என்றும் எதிர்­பார்க்­க­ முடியும். சமூக அமை­தி­யும் கெடக்­கூ­டும். ஆகை­யால் கூடு­மானவரை­ ஆக அதி­க­மான மக்­களைத் தடுப்­பூசி சென்­ற­டைய வேண்­டும் என்­பதே அவ­சர அவ­சி­ய­மா­கிறது.

இதற்­குத்­தான் புத்­தாண்­டில் முன்­னு­ரிமை கொடுக்­கப்­பட வேண்­டும். இதனை உணர்ந்துகொண்டுள்ள ‘கொவெக்ஸ்’ என்ற அனைத்­து­லகக் கூட்டு அமைப்பு எல்லா நாடு­க­ளுக்­கும் தடுப்­பூசி மருந்து கிடைக்க வேண்­டும் என்று பாடு­பட்டு வரு­கிறது.

இந்தக் கூட்டு அமைப்­பில் சிங்­கப்­பூர் உள்­ளிட்ட 180க்கும் மேற்­பட்ட நாடு­கள் இடம்­பெற்று இருக்­கின்­றன. உலக சுகா­தார நிறு­வ­னத்­தின் ஆத­ர­வைப் பெற்ற இது, உலக மக்­களில் குறைந்­த­பட்­சம் 20 விழுக்­காட்­டி­ன­ருக்கு கூடிய விரை­வில் மருந்து சென்று சேர வேண்­டும் என்­பதை இலக்­காக நிர்­ண­யித்து இருக்­கிறது.

இந்த இலக்கை நிறை­வேற்ற இது US$2 பில்­லி­யன் திட்­டத்­தைத் தொடங்கி இருக்­கிறது. ஆனால் இந்த 20 விழுக்­காட்டு இலக்கை நிறை­வேற்­றவே இந்­தத் தொகை போதாது என்று எச்­ச­ரிக்கை சங்கு ஊதப்­ப­டு­கிறது. வளர்ந்த நாடு­கள் இதைக் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும்.

அதே நேரத்தில் கொவெக்ஸ் அமைப்பு வள­ரும் நாடு­களில் உரு­வாக்­கப்­படும் தடுப்பு மருந்து­க­ளிலும் கவ­னம் செலுத்த வேண்­டும். இதோடு மட்­டு­மின்றி தடுப்­பூசி மருந்­தைத் தயா­ரிக்­கும் ஆற்­றல் பெருக வேண்­டும். ஒரே இடத்­தில் அல்­லா­மல் உல­கின் பல பகுதி­களி­லும் மருந்து தயா­ரிப்­புப் பணி­கள் இடம்­பெற வேண்­டும்.

கொவிட்-19 காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு, கை பிசைந்து நிற்கும் ஏழை நாடு­க­ளுக்கு நிதி­உத­வி­யும் கிடைக்க வேண்­டும். அந்த நாடு­க­ளின் பொருளியல்­ முடங்­கியே கிடக்­கும் என்­ப­தால் செல­வி­னத்­திற்­கான தேவை கூடும். இதைக் கருத்­தில்­கொண்டு பணக்­கார நாடு­களும் இதர நாடு­களும் செயல்­பட வேண்­டும்.

கார­ணம் இந்த உலகை விட்டே கொவிட்-19 ஒழிக்­க­ப்பட்­டால்­தான் அதன் மிரட்­டல் அறவே இல்­லா­மல் போகும். உல­கில் ஒரு பக்­கத்­தில் கிரு­மியை ஒழித்து மறு­பு­றம் ஒழிக்க முடி­ய­வில்லை என்­றால், கையில் ஏரா­ள­மான தடுப்­பூ­சியை வைத்­தி­ருக்­கும் நாடு­கள் கூட தப்ப முடி­யாது.

அந்த நாடு­க­ளை­யும் மறு­ப­டி­யும் கொரோனா கிருமி குறி­வைக்­கும் என்­ப­தில் ஐய­மில்லை. இப்படி ஒரு சூழ்நிலை மீண்டும் வந்தால் அதை உலகம் தாங்காது. ஆகையால் கொவிட்-19க்கு எதிரான உலகப் போராட்டத்தில் ஏழை நாடுகள், வளரும் நாடுகள், வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து முழு வெற்றியைப் பெற்றாக வேண்டும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!