தலைப்புச் செய்தி

தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் என இரு நாளிதழ்கள் அடங்கிய செய்தி கைக்கணினித் தொகுப்புக்கு tmsub.sg/tmstnt என்ற இணையப் பக்கம் வழியாக அல்லது 6388 3838 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு பதிவு செய்யலாம். இந்த ஒரே தொகுப்பிற்குச் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் இரு மொழி மின்னிதழ்களையும் வாசித்து மகிழலாம்.

தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் என இரு நாளிதழ்கள் அடங்கிய செய்தி கைக்கணினித் தொகுப்புக்கு tmsub.sg/tmstnt என்ற இணையப் பக்கம் வழியாக அல்லது 6388 3838 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு பதிவு செய்யலாம். இந்த ஒரே தொகுப்பிற்குச் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் இரு மொழி மின்னிதழ்களையும் வாசித்து மகிழலாம்.

கைக்கணினியில் தமிழ் முரசு; புதியதொரு வாசிப்பு அனுபவம்

சிங்கப்பூரின் ஒரே தமிழ் நாளிதழான தமிழ் முரசு இவ்வாண்டு தன் 85வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறது. இந்தச் சிறப்பான தருணத்தில் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும்...

தாக்குதலின்போது பயன்படுத்துவதற்காக, இணையம் வழி வாங்கிய சட்டை, தாக்குதலுக்காக வாங்கவிருந்த வெட்டுக்கத்தி. படங்கள்: உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு சட்டம்

தாக்குதலின்போது பயன்படுத்துவதற்காக, இணையம் வழி வாங்கிய சட்டை, தாக்குதலுக்காக வாங்கவிருந்த வெட்டுக்கத்தி. படங்கள்: உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு சட்டம்

பள்ளிவாசல்களில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களுக்குத் திட்டமிட்டிருந்த 16 வயது சிங்கப்பூர் இளையர் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ் தடுத்து வைப்பு

சிங்கப்பூரில் உள்ள இரண்டு பள்ளிவாசல்களைத் தாக்கி, தொழுகையில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களைக் கொல்லத் திட்டம் தீட்டிய 16 வயது மாணவர் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச்...

ஷெங் சியோங் ஊழியர்கள், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்தர சம்பள நிரப்புத்தொகை (AWS) உட்பட மொத்தம் 16 மாத ஊதியம் வரையிலான தொகையை போனசாக (ஊக்கத் தொகை) பெற உள்ளனர். படம்: பெரித்தா ஹரியான்

ஷெங் சியோங் ஊழியர்கள், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்தர சம்பள நிரப்புத்தொகை (AWS) உட்பட மொத்தம் 16 மாத ஊதியம் வரையிலான தொகையை போனசாக (ஊக்கத் தொகை) பெற உள்ளனர். படம்: பெரித்தா ஹரியான்

ஷெங் சியோங் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு 16 மாத சம்பளம் வரை போனஸ்

ஷெங் சியோங் ஊழியர்கள், 2020ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்தர சம்பள நிரப்புத்தொகை (AWS) உட்பட மொத்தம் 16 மாத ஊதியம் வரையிலான தொகையை போனசாக (ஊக்கத் தொகை) பெற...

குழுவின் பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் 3,000 உள்ளூர்ஊழியர்கள் பலனடைவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கோப்புப்படம்

குழுவின் பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் 3,000 உள்ளூர்ஊழியர்கள் பலனடைவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கோப்புப்படம்

கழிவுப்பொருள் நிர்வாக ஊழியர் நலனில் கவனம்

கழிவுப்பொருள் நிர்­வாக ஊழியர்களுக்கான படிப்படியான சம்­பள உயர்வு முறையை உரு­வாக்­க புதிய குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழி­யர்...

70 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட தஞ்சோங் பகார் சமூக மன்றத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சமூகத் தடுப்பூசி நிலையம். படங்கள்:

70 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட தஞ்சோங் பகார் சமூக மன்றத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சமூகத் தடுப்பூசி நிலையம். படங்கள்:

‘சிங்கப்பூரின் 24 வட்டாரங்களிலும் சமூகத் தடுப்பூசி மையங்கள்'

சிங்கப்பூரில் உள்ள 24 வட்டாரங்களிலும் தலா ஒரு சமூகத் தடுப்பூசி மையம் இவ்வாண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் அமைக்கப்படவுள்ளது.  சிங்கப்பூருக்கு...