தலைப்புச் செய்தி

தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் என இரு நாளிதழ்கள் அடங்கிய செய்தி கைக்கணினித் தொகுப்புக்கு tmsub.sg/tmstnt என்ற இணையப் பக்கம் வழியாக அல்லது 6388 3838 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு பதிவு செய்யலாம். இந்த ஒரே தொகுப்பிற்குச் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் இரு மொழி மின்னிதழ்களையும் வாசித்து மகிழலாம்.

தமிழ் முரசு, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் என இரு நாளிதழ்கள் அடங்கிய செய்தி கைக்கணினித் தொகுப்புக்கு tmsub.sg/tmstnt என்ற இணையப் பக்கம் வழியாக அல்லது 6388 3838 என்ற எண்ணில் தொடர்புகொண்டு பதிவு செய்யலாம். இந்த ஒரே தொகுப்பிற்குச் சந்தா செலுத்துவதன் மூலம் இரு மொழி மின்னிதழ்களையும் வாசித்து மகிழலாம்.

கைக்கணினியில் தமிழ் முரசு; புதியதொரு வாசிப்பு அனுபவம்

சிங்கப்பூரின் ஒரே தமிழ் நாளிதழான தமிழ் முரசு இவ்வாண்டு தன் 85வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறது. இந்தச் சிறப்பான தருணத்தில் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும்...

சித்திரைப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை பிரதமர் லீ தெரிவித்துக்கொண்டார்

இன்று சித்­தி­ரைப் புத்­தாண்டு. இதைக் கொண்­டா­டும் அனைத்­துத் தமி­ழர்­க­ளுக்­கும் தமது வாழ்த்­து­க­ளைப் பிர­த­மர் லீ சியன் லூங் தெரி­வித்­துக்­கொண்­...

‘தடுப்பூசியை தேர்ந்தெடுக்கலாம்’

பொது­மக்­கள் தாங்­கள் போட்­டுக்­கொள்ள இருக்­கும் கொவிட்-19 தடுப்­பூசி வகையை இனி தேர்ந்­தெ­டுக்­க­லாம்.அவ்­வாறு செய்ய விரும்­பு­ப­வர்­கள் சுகா­தார...

மே 4ல் இரு பிரதமர்கள் சந்திப்பு

அடுத்த மாதம் 4ஆம் தேதி­யன்று மலே­சி­யப் பிர­த­மர் முகை­தீன் யாசின் சிங்­கப்­பூ­ருக்­குப் பய­ணம் மேற்­கொண்டு பிர­த­மர் லீ சியன் லூங்­கைச் சந்­தித்­...

தீவில் உள்ள 11 தடுப்பூசி நிலையங்களில் மொடர்னா கொவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து கிடைக்கும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தீவில் உள்ள 11 தடுப்பூசி நிலையங்களில் மொடர்னா கொவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து கிடைக்கும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கொவிட்-19 தடுப்பூசியை இனி தேர்ந்தெடுக்கலாம்

கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று தடுப்பூசியை தெரிவு செய்ய விரும்புவோர் சுகாதார அமைச்சின் இணையப் பக்கத்தை நாடலாம்.  அதில் எல்லா கொவிட்-19 தடுப்பூசி...