புரிந்­து­ணர்­வு­டன் முன்­னே­று­வோம்

இர்­‌‌‌‌‌ஷாத் முஹம்­மது

எந்த ஒரு பல்­லின சமு­தா­யத்­தி­லும் சிறு­பான்­மை­யி­ன­ராக இருப்­பது சவால்­மிக்­கது என்­ப­தால் சிங்­கப்­பூ­ரின் சிறு­பான்மை இனத்­த­வர்­க­ளின் தேவை­க­ளைப் பெரும்­பான்மை இனத்­த­வர்­கள் அறிந்து புரிந்­து­ணர்­வு­டன் நடந்­து­கொள்­வது முக்­கி­யம் என்று நிதி­அ­மைச்­சர் லாரன்ஸ் வோங் தெரி­வித்­தார். இது அன்­றாட வாழ்­வின் அனைத்து அங்­கங்­க­ளுக்­கும் பொருந்­தும் என்ற அவர், வேலை தேடு­வ­தி­லும் வாட­கைக்கு இடம் தேடு­வ­தி­லும் நில­வும் பாகு­பாடு

களைச் சுட்­டி­னார். இனம் சார்ந்த தகாத கருத்­து­களை மாண­வர்­கள், அண்டை வீட்­டார், சக ஊழி­யர்­கள், நண்­பர்­கள் எதிர்­நோக்கு வதை­யும் அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

எப்­போ­தும் அல்­லது அதி­கம் இல்­லை­யென்­றா­லும் அவ்­வப்­போது அவை நடக்­கின்­றன என்­றும் அப்­போது அவை மிகுந்த வலியை ஏற்­ப­டுத்­து­கின்­றன என்­றும் சாதார ணமாக அவற்றை மறக்க முடி­யாது என்­றும் நேற்று காணொளி மூலம் நடந்த இனம், இன­வா­தம் குறித்த கலந்­து­ரை­யா­ட­லில் விரி­வா­கப் பேசி­னார்.

அண்­மை­யில் நடந்த இன­வாத சம்­ப­வங்­கள் சிங்­கப்­பூ­ரின் இன நல்­லி­ணக்­கத்­தின் நிலை­யைப் பற்­றிய கவ­லையை சிங்­கப்­பூ­ரர்

களுக்கு உண்­டாக்­கி­யதை அவர் குறிப்­பிட்­டார். கொள்கை ஆய்­வுக் கழ­கம், எஸ். ராஜ­ரத்­னம் அனைத்­து­ல­கக் கல்­விக் கழ­கம் இணைந்து ஏற்­பாடு செய்த நிகழ்­வில் சிங்­கப்­பூ­ரின் பல்­லின கொள்­கை­யைப் பற்­றிய சிந்­த­னை­யைப் பகிர்ந்­த­து­டன் அந்­தக் கொள்­கையை மேம்­ப­டுத்­து­வது குறித்து பரிந்துரை­க­ளை­யும் அவர் வழங்­கி­னார்.

சமூ­கங்­க­ளுக்­கி­டையே ஒன்­றுக்கு ஒன்று புரிந்­து­ணர்வு,

நம்­பிக்­கையை வலுப்­ப­டுத்தி வந்­துள்­ளதே இது­வரை அந்­தக் கொள்­கை­கள் செயல்­பட்­ட­தற்­குக் கார­ணம் என்­றார் அவர்.

நம் நாட்­டின் பல இன வாழ்க்­கை­மு­றையை மேம்­ப­டுத்த மூன்று பரிந்­து­ரை­களை முன்­வைத்த அமைச்­சர், சிறு­பான்­மை­யி­ன­ரின் தேவை­களை அறி­வ­தைத் தவிர்த்து ஒரு­வரை ஒரு­வர் அர­வ­ணைத்து, நம்­பிக்­கை­யு­ட­னும்

விட்­டுக்­கொ­டுக்­கும் மனப்­பான்மை யுட­னும் தொடர்ந்து வாழ

வேண்­டும் என அறி­வு­றுத்­தி­னார்.

சிங்­கப்­பூ­ரில் இன நல்­லி­ணக்­கத்தை வலுப்­ப­டுத்த அர­சாங்­கம் தொடர்ந்து பர­வ­லாக ஆலோ­சித்து கொள்­கை­க­ளைச் சீர்­செய்­யும் என்­றும் அவர் சொன்­னார்.

சிறு­பான்­மை­யி­னர் எதிர்­நோக்­கும் சவால்­க­ளைப் பெரும்­பான்மை சமூ­கத்­தி­னர் அறிந்­துள்­ள­னர் என்று தாம் நம்­பு­வ­தா­கக் கூறிய அமைச்­சர், இன்­னும் ஒரு படி அதி­க­மாக முயற்சி செய்து சிறு­பான்­மை­யி­னரை ஆறு­தல் பெறச் செய்­ய­வேண்­டும் என்று கேட்­டுக் கொண்­டார்.

"உங்­களை எப்­படி நடத்­த­வேண்­டும் என்று விரும்­பு­கி­றீர்­களோ அப்­ப­டியே மற்­ற­வர்­களை நடத்­துங்­கள். உங்­கள் செய­லைக்­கொண்டு உங்­கள் பிள்­ளை­க­ளை­யும் அவ்­வாறு செய்­யச் சொல்­லுங்­கள்," என்று வேண்­டு­கோள் விடுத்­தார். பெரும்­பான்மை சமூ­கத்­தி­ன­ருக்­கும் தேவை­களும் கவ­லை­களும் உள்­ளன என்­பதை சிறு­பான்­மை­யி­னர் அறிந்­துள்­ள­னர் என்று கூறி­னார்.

'சீன சிறப்­பு­ரிமை' குறித்து சில நேரங்­களில் மக்­கள் பேசு­வ­தைச் சுட்­டிய அவர், சிங்­கப்­பூ­ரின் சீன சமூ­கம் ஒரே அடை­யா­ளத்­து­ட­னா­னது அல்ல என்­பதை நினைவு படுத்­தி­னார். ஆங்­கி­லம் பேசும் உல­கில் பாதிக்­கப்­பட்­ட­தாக எண்­ணும் ஒரு தலை­முறை சீன

சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் உள்­ள­னர் என்­றும் பல இன சமூ­கத்தை உரு­வாக்கி யதில் அவர்­கள் ஏற்­கெ­னவே பல­வற்றை இழந்­த­தாக நினைக்­கின்­ற­னர் என்­றும் குறிப்­பிட்ட அவர், சீன மொழி பள்­ளி­கள், நன்­யாங் பல்­க­லைக்­க­ழ­கம், சீன மொழி வகை­கள் போன்­ற­வற்றை எடுத்­துக் காட்­டி­னார்.

"இனம் குறித்து சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் தொடர்ந்து பேச­வேண்­டும். விவா­தங்­க­ளைத் தொடங்க அல்ல, நாக­ரி­க­மான கலந்­து­ரை­யாட

களைத் தொடங்கி, ஒரு­வரை ஒரு­வர் காது கொடுத்து கேட்டு, அனைத்து கண்­ணோட்­டங்­க­ளை­யும் புரிந்து கொள்­ள­வேண்­டும்.

"இன­வாத அனு­ப­வங்­க­ளால் வெவ்­வேறு குழுக்­கள் எதிர்­நோக்­கும் உணர்­வு­களை நேர­டி­யா­க­வும் நேர்­மை­யா­க­வும் பேசி, வலு­வா­க­வும் நியா­ய­மா­க­வும் களை­ய­வேண்­டும்," என்­றார்.

"நமது ஒவ்­வொரு குழு­வும் அதி­க­பட்ச உரி­மை­களை வலி

யுறுத்­தக்­கூ­டாது; ஒவ்­வொரு முறை விட்­டுக்­கொ­டுக்­கும்­போ­தும் அநி­யா­யம் என்று கண்­டிக்­கக் கூடாது; நம்­மைப் பிறர் கண்­டு­கொள்­ளா­த­போது அதை நமக்கு எதி­ரான ஒன்­றாக அர்த்­தம்

செய்­துக்­கொள்­ளக்­கூ­டாது," என்று அமைச்­சர் லாரன்ஸ் வோங் தெரி­வித்­தார்.

இருப்­பி­னும் தங்­க­ளின் எண்­ணங்­க­ளைப் பகிர்­வ­தி­லி­ருந்து தடுத்­துக்­கொள்­ள­வேண்­டாம் என்றோ தாங்­கள் எதிர்­நோக்­கும் பாகு­பா­டு­க­ளைப் பற்றி சிறு­பான்­மை­யி­னர் பேசு­வதை நிறுத்­திக்­கொள்­ள­வேண்­டும் என்றோ தாம் கூற­வில்லை என்று தெளி­வு­ப­டுத்­தி­னார். ஆனால் ஒரு சாரார் தங்­க­ளின் அடை­யா­ளத்­தை­யும் உரி­மை­யை­யும் வலு­வாக வலி­யு­றுத்­தி­னால் மற்­ற­வர்­கள் அதையே மாறாக செய்­யக்­கூ­டும் என்­றும் அது வெறுப்­பு­ணர்­வை­யும் பழிக்­குப் பழி வாங்­கும் தன்­மை­யை­யும் முடுக்­கி­வி­ட­லாம் என்று எச்­ச­ரித்­தார். "ஒற்­று­மையை விட்­டு­விட்டு வேற்­று­மை­களை வலி­யு­றுத்­து­வ­தால் சிறு­பான்­மை­யி­னர் வெற்றி பெற­மாட்­டார்­கள். பெரும்­பான்மை சமூ­க­மும் பெரு­ம­ளவு வருத்­தம் அடை­யும்," என்­றார் அவர்.

மாற்­றம் ஏற்­ப­டுத்த முனை­யும் குழுக்­கள் இந்த அம்­சங்­களை அணு­கும்­போது கவ­னத்­து­டன் இருக்­கும்­படி கேட்­டுக்­கொண்ட அவர், ஒப்­பு­த­லுக்­கான சாத்­தி­யத்தை அதி­க­ரிக்­க­வேண்­டும் என்­றார். கலா­சா­ரங்­க­ளுக்கு இடை­யி­லான புரிந்­து­ணர்வை ஆழ­மாக்­க­வேண்­டும் என்­றும் சொன்

னார்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!