ரஷ்யாவுக்கு எதிராக தடைகளை விதிக்கும் சிங்கப்பூர்

உக்­ரே­னி­ய மக்­க­ளுக்­குக் காயம், மர­ணம் விளை­விக்­க­வும் அவர்­களை அடி­ப­ணி­யச் செய்­ய­வும் ஆயு­தங்­க­ளா­கப் பயன்­ப­டுத்­தக்­கூ­டிய பொருள்­களை ஏற்­று­மதி செய்ய சிங்­கப்­பூர் தடை விதிக்­கும் என்று வெளி­யு­றவு அமைச்­சர் விவி­யன் பால­கி­ருஷ்­ணன் நேற்று நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தெரி­வித்­தார்.

குறிப்­பிட்ட சில ரஷ்ய வங்கி

களுக்­கும் அந்­நாட்­டு­டன் தொடர்­பு­டைய சில நிதிப் பரி­வர்த்

தனை­க­ளுக்­கும் சிங்­கப்­பூர் தடை விதிக்­கும் என்­றார் அவர். உக்­ரேன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்­தி­ருப்­பதை அடுத்து, சிங்­கப்­பூர் இந்த நட­வ­டிக்­கை­களை எடுக்க முடிவு செய்­துள்­ளது.

தடை­கள் தொடர்­பான

துல்­லி­ய­மான விவ­ரங்­கள் இன்­னும் முடி­வெ­டுக்­கப்­ப­ட­வில்லை என்­றும் அவை தொடர்­பாக அர­சாங்­கம் பரி­சீ­லனை செய்து வரு­கிறது என்றும் அமைச்­சர் விவி­யன் குறிப்­பிட்­டார்.

"ரஷ்­யா­வு­ட­னும் அந்­நாட்டு மக்­க­ளு­ட­னும் சிங்­கப்­பூர் கொண்­டுள்ள நல்­லு­ற­வுக்கு நாங்­கள் தொடர்ந்து முக்­கி­யத்­து­வம் அளித்து வரு­கி­றோம். ஆனால் ஒரு நாட்­டின் இறை­யாண்­மைக்கு மதிப்பு கொடுக்­கா­மல் அதன் மீது தாக்­கு­தல் நடத்தி ஆக்­கி­ர­மிப்­பதை சிங்­கப்­பூர் ஏற்­காது.

"உக்­ரே­னுக்கு எதி­ரான படை­யெ­டுப்­புக்­குக் கண்­ட­னம் தெரி­வித்து அதற்கு எதி­ராக எங்­கள் நிலைப்­பாட்­டைக் காட்­ட­வும்

வன்­முறை மற்­றும் உயி­ரி­ழப்­பு­களை முடி­வுக்­குக் கொண்­டு­வ­ர­வும் ஆசி­யான், அனைத்­து­ல­கப் பங்­காளி

களு­டன் நாங்­கள் தொடர்ந்து செயல்­ப­டு­வோம்," என்­றார் அமைச்­சர்.

அண்­மை­யில் ஐநா பாது­காப்பு மன்­றம் ரஷ்­யா­வுக்கு எதி­ராக தீர்­மா­னம் கொண்­டு­வர முன்­

மொ­ழிந்­தது. அதை ஏற்று ஆத­ரவு தந்த 82 நாடு­களில் சிங்­கப்­பூ­ரும் அடங்­கும் என்­பதை டாக்­டர்

விவி­யன் சுட்­டி­னார்.

இருப்­பி­னும், ரஷ்­யா­வுக்கு எதி­ரான அந்­தத் தீர்­மா­னம் நிறை­வேற்­றப்­ப­ட­வில்லை.

மன்­றத்­தின் நிரந்­தர உறுப்­

பி­னர் என்ற முறை­யில் தனக்கு இருக்­கும் ரத்து அதி­கா­ரத்­தைப் பயன்படுத்தி தீர்­மா­னத்தை ரஷ்யா தடுத்து நிறுத்­தி­யது.

மன்ற உறுப்பினர்களாக 15 நாடுகள் உள்ளன. இவற்றில் 11 நாடுகள் தீர்­மா­னத்தை ஆத­ரித்­தன. சீனா, இந்­தியா, ஐக்­கிய அரபு சிற்­ற­ர­சு­கள் ஆகிய நாடு­கள் வாக்­க­ளிப்­பில் கலந்­து­கொள்­ள­வில்லை.

"ஐநா பாது­காப்பு மன்­றம் எடுக்­கும் முடி­வு­க­ளுக்­கும் விதிக்­கும் தடை­க­ளுக்­கும் சிங்­கப்­பூர்

எப்­போ­தும் மதிப்பு தந்து அவற்­றுக்கு உட்­பட்டு நடக்­கிறது. ஆனால் மன்­றம் முன்­மொ­ழிந்த தீர்­மா­னம் நிறை­வே­றாத நிலை­யில் பிற நாடு­கள் மீது சிங்­கப்­பூர் தடை­கள் விதிப்­பது மிக­வும் அரிது," என்­றார் அமைச்­சர் விவி­யன்.

ரஷ்யா-உக்­ரேன் மோத­லால் ஏற்­பட்­டுள்ள அசா­தா­ரண சூழ­லைக் கருத்­தில் கொண்டு வன்­மு­றையை முடி­வுக்­குக் கொண்டு வர விரும்­பும் நாடு­க­ளைப் போலவே சிங்­கப்­பூ­ரும் ரஷ்­யா­வுக்கு எதி­ராக குறிப்­பிட்ட சில தடை­களை விதிப்­ப­தாக அவர் கூறி­னார்.

சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் சிங்­கப்­பூர் வர்த்­த­கர்­க­ளுக்­கும் இது சில பாதிப்­பு­களை ஏற்­ப­டுத்­தும் என்­றார் அமைச்­சர் விவி­யன்.

இருப்­பி­னும், கொள்­கை­ப் பிடிப்பை நிலை­நாட்ட வேண்­டும் என்று அவர் கூறி­னார். அவ்­வாறு செய்­தால் மட்­டுமே சிறிய நாடு­க­ளின் இறை­யாண்­மை­யைக் கட்­டிக்­காக்க முடி­யும் என்­றும் அப்­போ­து­தான் சிங்­கப்­பூ­ரின் இறை­யாண்­மைக்கு எதிர்­கா­லத்­தில் ஏதே­னும் ஆபத்து ஏற்­பட்­டால் அதை எதிர்த்து, தொடர்ந்து தனி­நா­டா­கச் செழித்­தோங்க முடி­யும் என்­றும் அவர் கூறி­னார்.

சிங்­கப்­பூர் எப்­போ­தும் யார் பக்­க­மும் சாயா­மல் நடு­நி­லை

­யு­டன் இருக்­கும் என்­ற­போ­தி­லும் தனது கொள்­கை­க­ளைக் கை

வி­டா­மல் அவற்­றின்­படி செயல்­படு­ம் என்று அமைச்­சர் விவி­யன் உறுதி அளித்­தார்.

உக்­ரே­னுக்கு எதி­ரான ரஷ்­யா­வின் படை­யெ­டுப்பு அனைத்­து­லக விதி­மீ­ற­லா­கும் எனக் குறிப்­பிட்ட அமைச்­சர் விவி­யன், அதை ஒரு­போ­தும் ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாது என்று கூறி­னார். இன்­னொரு நாட்­டுக்கு எதி­ராக வன்­மு­றை­யைக் கட்­ட­விழ்க்க ஐநா சாச­னம் தடை விதித்­தி­ருப்­பதை அவர் சுட்­டி­னார்

"வலி­மை­மிக்க நாடு­கள் விருப்­பம்­போல எதை வேண்­டு­மா­னா­லும் செய்து பிற நாடு­க­ளைத் துன்புறுத்­தும் நிலை நடப்­பில் இருந்­தால் சிங்­கப்­பூர் போன்ற சிறிய நாடு­க­ளுக்கு அது தீங்கை விளை­விக்­கும். எவ்­வித கார­ண­மும் இல்­லா­மல் ஒரு நாடு இன்­னொரு நாட்­டின் மீது போர் தொடுப்­பதை ஏற்க முடி­யாது. வர­லாற்­றுப் பிழை போன்ற கார­ணங்­க­ளைக் காட்டி தாக்­கு­தல் நடத்­து­வது முறை­அல்ல. சுதந்­திர நாடு­க­ளாக அனைத்­து­லக அள­வில் அங்கீகரிக்­கப்­படும் பல நாடு­களை இத்­த­கைய மனப்­போக்கு வெகு­வா­கப் பாதிக்­கும். இதில் சிங்­கப்­பூ­ரும் அடங்­கும்," என்­றார் அமைச்­சர் விவி­யன்.

இதற்­கி­டையே, ரஷ்­யா­வின் படை­யெ­டுப்­புக்கு சிங்­கப்­பூர் கடும் கண்­ட­னம் தெரி­விப்­ப­தா­கப் பிர­த­மர் லீ சியன் லூங் தமது ஃபேஸ்புக் பக்­கத்­தில் பதி­விட்­டுள்­ளார்.

"ஒப்­பந்­தங்­களும் அர­சி­யல் பேச்­சு­வார்த்­தை­களும் தோல்­வி­யில் முடிந்­தால் சிங்­கப்­பூ­ரைப் பாது­காக்க மற்ற நாடு­கள் விரை­யும் என்று எதிர்­பார்த்­துக்­கொண்­டி­ருக்க முடி­யாது என்­பதை உக்­ரே­னுக்கு ஏற்­பட்­டுள்ள நிலை நமக்கு உணர்த்­து­கிறது. நாட்­டைப் பாது­காக்­கும் திறனை நாம் ஒரு­போதும் இழந்­து­வி­டக்­கூ­டாது," என்­றார் திரு லீ.

இதற்­கு தேசிய சேவை­யும் தயார்­நி­லை­யில் உள்ள சிங்­கப்­பூர் ஆயு­தப் படை­யும் மிக­வும் முக்­கி­யம் என்று பிர­த­மர் லீ தெரி­வித்­தார். அத்­து­டன் சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் அனை­வ­ரும் ஒற்­று­மை­யு­டன் இருக்க வேண்­டும் என அவர் வலி­யு­றுத்­தி­னார்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!