பணவீக்கம் தொடரும், வளர்ச்சி மெதுவடையும் 2023 சவாலான ஆண்டாகவே இருக்கும்: நாணய ஆணையம் கணிப்பு

பொரு­ளி­யல் வளர்ச்சி மெது­வ­டை­ந்து பண­வீக்­கம் தொடர்ந்து உயரும் சூழ்நிலையில், சிங்­கப்­பூர் சிர­ம­மான ஆண்டை எதிர்­நோக்­கு­கிறது. ஊதிய உயர்வு தொட­ரும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­படு­வ­தும் இதற்கு ஒரு கார­ணம்.

உல­க­ளா­விய விலை ஏற்­றம் அண்­மைய உச்­சத்­தி­லி­ருந்து இறங்­க­லாம். ஆனால் சிங்­கப்­பூ­ரின் பண­வீக்­கம் வரலாற்று சரா­ச­ரி­யை­விட அடுத்த ஆண்டு அதி­க­மாக இருக்­கும் என்று சிங்­கப்­பூர் நாணய ஆணை­யம் நேற்று வெளி­யிட்ட பொரு­ளி­யல் ஆய்­வ­றிக்­கை­யில் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இதற்­கி­டையே, சிங்­கப்­பூ­ரின் பிர­தான மின்­ன­ணுப் பொருள்­கள் ஏற்­று­ம­திக்­கான தேவை உள்­நாட்­டி­லும் வெளி­நாட்­டி­லும் குறைந்து வரு­வ­தால் 2023ஆம் ஆண்டில் பொரு­ளி­யல் வளர்ச்சி வேகம் மேலும் குறை­யும்.

சிங்­கப்­பூர் பொரு­ளி­யல் மந்­த­நிலை அபாயத்தை உட­ன­டி­யான எதிர்­நோக்­காது என்­றா­லும் அமெ­ரிக்கா, ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யம் போன்ற பொரு­ளி­யல்­கள் நீண்டகால சரி­வைக் கண்­டால் மந்­த­நிலை ஏற்­ப­ட­லாம்.

நாணய ஆணை­யம் கருத்­துப்­படி ஆக மோச­மான சூழ்­நி­லை­யில், இப்போ­தைக்கு அமெ­ரிக்கா முழு ஆண்டு நீடிக்கக்கூடிய பொரு­ளி­யல் மந்­த­நி­லையைத் தவிர்க்கும்.

அந்­நி­லை­யில், 2022ல் சிங்­கப்­பூ­ரின் மொத்த உள்­நாட்டு உற்­பத்தி வளர்ச்சி 3 விழுக்­காடு முதல் 4 விழுக்­காடு வரை இருக்க வாய்ப்­புள்­ளது. அடுத்த ஆண்டில் இது குறைந்து, 3 விழுக்­கா­டாக இருக்கும் என ஆய்­வா­ளர்­கள் கரு­து­கின்­ற­னர்.

இதற்­கி­டை­யில், குறைந்து வரும் வெளி­நாட்­டுத் தேவை உல­க­ளா­விய மின்­ன­ணு­வி­யல் துறையை வீழ்ச்­சி­யின் விளிம்­பிற்­குக் கொண்டு வந்­துள்­ளது.

ஏற்­று­ம­தி­யால் உந்­தப்­படும் சிங்­கப்­பூ­ரின் உற்­பத்­தித் துறை­யின் பெரும்­ப­குதி மின்­ன­ணு­வி­யல் துறை­யாக உள்­ளது.

முதல் இரு இடங்­களில் இருக்­கும் சிங்­கப்­பூ­ரின் இறுதித் தேவைச் சந்தை களான சந்­தை­க­ளான சீனா­வி­லும் அமெரிக்­கா­வி­லும் மின்­னணு சாத­னங்­களுக்­கான பய­னீட்­டா­ளர் தேவை குறைந்­துள்­ளது.

இது அண்­மைய மாதங்­களில் சிங்­கப்­பூ­ரின் மின்­னணு ஏற்­று­ம­தி­யைத் பாதித்­தது என்று ஆணை­யம் கூறி­யது.

இதற்­கி­டை­யில், உள்­நாட்டு பகுதி மின்கடத்தி தொழில்­து­றை­யும் அதி­க­ரிக்­கும் எரி­சக்தி செல­வி­னால் திண்­டாடுவ­தா­க­வும் அது குறிப்­பிட்­டது.

புதிய பணிப்­பு­களும் (ஆர்­டர்) ஏற்று­மதி­யும் செப்­டம்­ப­ரில் மேலும் குறைந்­த­தால், மின்­னணு கொள்­மு­தல் மேலா­ளர்­குறி­யீடு தொடர்ந்து இரண்­டா­வது மாதமாக சுருங்­கி­யது.

உல­க­ளா­விய பண­வீக்­கம் அதி­க­ரிப்பு, முக்­கிய மத்­திய வங்­கி­க­ளின் வட்டி விகி­தங்­கள் உயர்வு கார­ண­மாக ஏற்­பட்ட சிர­ம­மான நிதி நிலை­மை­கள் கார­ண­மாக நிதித் துறை­யின் வளர்ச்சி வாய்ப்பு ­க­ளும் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக ஆணை­யம் கூறி­யது.

மெது­வ­டை­யும் பொரு­ளி­யல் வேலை­வாய்ப்பு வளர்ச்­சி­யைப் பாதிக்­கும். எனி­னும், பண­வீக்­கம் தொடர்ந்து அதி­க­ரித்து வரு­வ­தால், குடி­யி­ருப்­பா­ளர் ஊதிய உயர்வு கொவிட்-19க்கு முன்­பி­ருந்த விகித்­தை­விட கூடு­த­லாக இருக்­கும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

இது வணிகச் செல­வு­களை அதி­க­ரிக்­கும், பண­வீக்­கத்தை அதி­க­மாக்­கக்­கூ­டும்.

படிப்­ப­டி­யான சம்­பள உயர்வு முறை விரி­வாக்­கங்­கள், பொதுச் சேவைத் துறை, சுகா­தா­ரம், கல்­வித் துறை­களில் ஊழி­யர்­க­ளைத் தக்­க­வைக்க அறி­விக்­கப்­பட்ட சம்­பள உயர்­வு­கள் முத­லி­யன கார­ண­மாக குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­ ஊதி­யம் இந்த ஆண்­டும் அடுத்த ஆண்டும் உயரலாம்.

எனி­னும், மித­மான உல­க­ளா­விய வளர்ச்­சி­யும் இறுக்­க­மான நிதி­யி­யல் நிலை­மை­களும் ஊழி­யர் தேவை­யைப் பாதிக்­க­லாம். முக்­கி­ய­மாக வெளிப்­பு­றம் சார்ந்த உற்­பத்­தித் துறை மற்­றும் நிபுணத்­து­வம், நிதித்­துறை, தக­வல்­தொ­டர்­புப் பணி­களை உள்­ள­டக்­கும் நவீன சேவை­களில் தாக்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்­த­லாம் என அறிக்கை குறிப்பிட்டது.

மத்­திய வங்கி பணவீக்கம் தொடர்பான அதன் அண்­மைய பண­வீக்க முன்­னுரைப்பை மாற்­ற­வில்லை.

தங்­கு­மி­டம், தனி­யார் போக்­கு­வ­ரத்­துச் செல­வு­கள் தவிர்த்த மூலா­தா­ரப் பண­வீக்­கம் இவ்­வாண்­டில் சரா­ச­ரி­யாக ஏறத்­தாழ 4 விழுக்­கா­டா­க­வும் ஒட்­டு­மொத்­தப் பண­வீக்­கம் ஏறத்­தாழ 6 விழுக்­கா­டா­க­வும் இருக்­கும்.

வரும் 2023 முழு­வ­தற்­கும், ஜன­வரி மாதத்­தில் நடப்­புக்கு வர­வுள்ள பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) உயர்வு உட்­பட அனைத்து கார­ணி­க­ளை­யும் கணக்­கில் எடுத்­துக்­கொண்­டால், மூலா­தா­ரப் பண­வீக்­கம் சரா­ச­ரி­யாக 3.5 விழுக்­காடு முதல் 4.5 விழுக்­காடு வரை இருக்­கும் என முன்­னு­ரைக்­கப்­ப­டு­கிறது.

அடுத்த ஆண்­டின் மூலா­தா­ரப் பண­வீக்­கம் சரா­ச­ரி­யாக 5.5% முதல் 6.5% வரை இருக்­கும் என்று கணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

ஜிஎஸ்டி உயர்­வின் விளை­வு­க­ளைத் தவிர்த்து, மூலா­தா­ரப் பண­வீக்­கம் 2.5% முதல் 3.5% வரை இருக்­க­லாம். ஒட்­டு­மொத்­தப் பண­வீக்­கம் 4.5 விழுக்­காட்­டி­லி­ருந்து 5.5 விழுக்­காட்­டுக்­குள் இருக்­க­லாம் என்று கணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அத்துடன், 2021 ஜூன் மாதத்­திற்­கும் 2022 ஜூன் மாதத்­திற்­கும் இடை­யில் நில­விய மூலா­தா­ரப் பண­வீக்­கத்­திற்கு எரி­பொ­ருள், வேளாண்­மைப் பொருள் விலை உயர்வே முக்­கிய கார­ணம் என்று கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!