சிங்கப்பூரில் புதிதாக 49 சம்பவங்கள்; முஸ்தஃபா நிலையம், ஒரு கட்டுமான தளம், கெப்பல் கப்பல் பட்டறை என 3 புதிய குழுமங்கள்

சிங்கப்பூரில் இன்று (ஏப்ரல் 2) கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட 49 பேரையும் சேர்த்து, இங்கு கிருமித்தொற்று கண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 1,049 ஆகியுள்ளது. பு