சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 விதிகளை மீறியதாக 10 இந்திய நாட்டவர் மீது குற்றச்சாட்டு

கொவிட்-19 விதிகளை மீறியதாக மூன்று பெண்கள் உள்ளிட்ட பத்துப் பேர் மீது இன்று (மே 22) நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. தேநீர் அருந்தவும் கூடிப்பேச அ