முதுமலைக்காடு வழியாக கம்பிவடம்: ஜியோ விருப்பம்

சென்னை: தமிழ்­நாட்­டில் உள்ள முது­ம­லைக்­காட்­டின் ஊடே கண்ணாடி நுண்­ணிழைக் கம்­பி­வடத்­தைப் பதிக்க அனு­மதி கேட்டு ரிலை­யன்ஸ் ஜியோ நிறு­வனம் சுற்­றுப்­புற, காட்டுவள அமைச்­சி­டம் மனு செய்துள்ளது.

4 ஜி தொலைத்­தொ­டர்புத் திட்­டத்­தின் ஒரு பகு­தி­யாக அந்தக் காட்­டுப் பகு­தி­யில் உள்ள மசினக்­குடி என்ற கிரா­மத்­தின் வழி­யாக தெப்­பக்­காட்­டில் இருந்து மோயார் என்ற நகர் வரை பூமிக்­குக் கீழே கம்பிவடத்­தைப் பதிக்க ரிலை­யன்ஸ் திட்­ட­மி­டு­கிறது. இதற்கான மனு ஏப்­ரல் 30ஆம் தேதி தாக்­கல் செய்­யப்­பட்­ட­தா­கவும் மனுவை அமைச்சு பரி­சீ­லித்து வரு­வதாக வும் தெரி­விக்­கப்­பட்டுள்­ளது.

முது­ம­லைக்­காடு அமைந்­துள்ள நீல­கிரி மாவட்டத்தின் ஆட்­சி­யர், ரிலை­யன்ஸ் ஜியோ திட்­டத்­திற்கு ஏற்­கெ­னவே அனு­மதி அளித்து உள்ளார்.