தலையங்கம்

சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் மசகோஸ் ஸுல்கிஃப்லி நவம்பர் 20ஆம் தேதி அறிவித்திருந்த மேம்பட்ட ‘காம்லிங்க்’ தொகுப்புத் திட்டம் (காம்லிங்க்+), ஏற்கெனவே உள்ள காம்லிங்க் திட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.
பணவீக்கத்தால் பொருள்களின் விலை உயர்கிறது. அதிகப்படியான வட்டி விகிதங்களுக்கிடையே வேலைக்குச் செல்வோரும் தங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கே முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர். 
தீமைகள் அழிந்து நன்மைகள் விளைந்ததைக் கொண்டாடும் நாள் தீபாவளிப் பண்டிகை.