ரியால், பார்சா கோல் மழை

மட்ரிட்: ஸ்பானிய காற்பந்து லீக்கில் முதலிரு இடங்களில் இருக்கும் பார்சிலோனாவும் ரியால் மட்ரிட்டும் தங்களது ஆட்டங்களில் கோல் மழை பொழிந்து எதிரணிகளைப் புரட்டி எடுத்தன. பட்டியலின் கடைசி நிலையில் இருக்கும் ஒசாசுனா குழுவைத் தனது சொந்த அரங்கில் எதிர் கொண்டது பார்சிலோனா. நட்சத்திர வீரர் லயனல் மெஸ்ஸி, ஆண்ட்ரே கோமெஸ், அல்காசிர் ஆகியோர் ஆளுக்கு இரு கோல்களையும் மாஸ்செரானோ ஒரு கோலையும் அடிக்க, பார்சி லோனா 7-1 என ஒசாசுனாவை மண்கவ்வச் செய்தது.