தரவரிசையில் முன்னேறிய உள்ளூர் பல்கலைக்கழகங்கள்

உள்­ளூர்ப் பல்­கலைக்­க­ழ­கங்க­ளான சிங்கப்­பூர் தேசிய பல்­கலைக்­க­ழ­கம், நன்யாங் தொழில்­நுட்­பப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் ஆகிய இரண்­டும் உலகத் தர­வ­ரிசை­யில் முன்­னேற்­றம் கண்­டுள்­ளன. அண்மை­யில் வெளி­யி­டப்­பட்ட ‘டைம்ஸ்’ உயர்­கல்வி அனைத்­து­ல­கப் பல்­கலைக்­க­ழ­கத் தர­வ­ரிசை­யில் சிங்கப்­பூர் தேசியப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் 24ஆம் இடத்தை­யும் நன்யாங் தொழில்­நுட்­பப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் 54வது இடத்தை­யும் பிடித்­தன. சென்ற ஆண்டு சிங்கப்­பூர் தேசியப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் இந்தத் தர­வ­ரிசை­யில் 26வது இடத்தைப் பிடித்­திருந்தது. ஆசிய அளவில் சிறந்த பல்­கலைக்­க­ழ­கம் என்ற தகு­தியை­யும் சிங்கப்­பூர் தேசியப் பல்­கலைக்க­ழ­கம் இரண்டா­வது ஆண்டா­கத் தொடர்ந்து தக்­க வைத்­துள்­ளது.

‘குவாக்­கு­வா­ரெல்லி சைமண்ட்ஸ்’ அனைத்­து­ல­கப் பல்­கலைக்­க­ழ­கத் தர­வ­ரிசை­யில் சிங்கப்­பூர் தேசிய பல்­கலைக்­க­ழ­கம், நன்யாங் தொழில்­நுட்­பப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் ஆகிய இரண்­டும் சென்ற ஆண்டைப்­போ­லவே முறையே 12வது, 13வது இடங்களைத் தக்­கவைத்­துக்­ கொண்டன. உள்­ளூர்ப் பல்­கலைக்­க­ழ­கங்களில் உள்ள தரம் மிகுந்த கல்வியாளர்­கள், இங்கு மேற்­கொள்­ளப்­படும் ஆய்­வு­களின் தாக்கம் ஆகி­ய­னவே தர­வ­ரிசை­யில் அவை முன்­னே­றக் காரணம் என்று இவ்விரு பல்­கலைக்­க­ழ­கங்களின் அதி­கா­ரி­கள் குறிப்­பிட்­ட­னர்.

மேலும், இந்த இரு பல்­கலைக்­க­ழ­கங்களும் வெளி­நாட்­டுத் திறனாளர்களை வெகுவாக ஈர்ப்­ப­தாக ‘டைம்ஸ்’ தர­வ­ரிசை­யின் ஆசி­ரி­யர் திரு ஃபில் பேட்டி கூறி­யுள்­ளார். சிங்கப்­பூர் தேசியப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் வலுவான ஆய்வுச் சூழலைக் கொண்­டுள்­ள­தா­க­வும் நன்யாங் தொழில்­நுட்­பப் பல்­கலைக்­க­ழ­கம் அதன் ஆய்வுப் பணி­களின் தாக்­கங்க­ளால் நிறு­வ­னங்­களி­லி­ருந்து திட்­டப் ­ப­ணி­களை­யும் அதன் தொடர்­பில் நிதியை­ப் பெறு­வ­திலும் வெற்­றி பெற்றுள்ளதா­க­வும் திரு ஃபில் குறிப்­பிட்­டு­ள்ளார். மேலும், சிங்கப்­பூர் அர­சாங்கம் அதன் மொத்த உள்­நாட்டு உற்­பத்­தி­யில் 2.2% ஆய்­வுக்­கா­கப் பயன்­படுத்­து­வ­தா­க­வும் இது சீனா, பிரிட்­டனை­விட அதிகம் எனவும் அவர் கூறி­யுள்­ளார்.

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட்டிடமிருந்து சிங்கப்பூர் இளையர் விருதைப் பெற்றுக்கொள்ளும் செ.சுஜாதா. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

11 Nov 2019

இலவச சட்ட ஆலோசனை வழங்கி சமூகத் தொண்டாற்றும் இளையர்

கடைக்கு வெளியே புன்னகையுடன் காணப்படும் ஜீவன்-மே இணை. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

11 Nov 2019

சீன உணவில் இந்தியர் கைப்பக்குவம்