‘இந்தியா தாக்கப்பட்டால் பெரும் பிரச்சினையாகிவிடும்’  

வா‌ஷிங்டன்: இந்தியாவில் மற் றொரு பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நடைபெற்றால் பெரும் பிரச்சினை உருவாகிவிடும் என்று பாகிஸ் தானை அமெரிக்கா எச்சரித்துள் ளது.
பயங்கரவாதக் குழுக்களுக்கு எதிராக உறுதியான, நிலையான, மெய்ப்பிக்கக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை தேவை என்றும் பாகிஸ்தானை அது வலியுறுத் தியது.
இதன் தொடர்பில் பேசிய வெள்ளை மாளிகை மூத்த அதிகாரி ஒருவர், “பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு எதிராக உண்மை யான, நிலையான நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் எடுக்காதபட்சத்தில் மீண்டும் இந்தியா மீது பயங்கர வாதத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால் பதற்றம் அதிகரித்து இரு நாடு களுக்குக்குமே ஆபத்தாகிவிடும்,” என்றார்.
அண்மையில் இந்திய போர் விமானங்கள் பாகிஸ்தான் எல் லைக்குள் நுழைந்து பயங்கரவாத முகாம்களை அழித்த பிறகு பயங் கரவாதிகளுக்கு எதிராக பாகிஸ் தான் எடுத்துள்ள நடவடிக்கை குறித்து அவரிடம் கேட்கப்பட் டது.