டோபி காட் எம்ஆர்டி நிலையத்தில் சண்டை போட்டுக்கொண்ட இரு ஆடவர்கள் கைது.